• Sản phẩm khuyến mãi
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310H037N4E

2,872,320₫   4,352,000₫
Đã bao gồm VAT
319 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310H075N4E

3,067,020₫   4,647,000₫
Đã bao gồm VAT
879 | 0
-34%
Xem nhanh

BIẾN TẦN ATV310HU15N4E SCHNEIDER

3,191,100₫   4,835,000₫
Đã bao gồm VAT
582 | 0
-34%
Xem nhanh

BIẾN TẦN ATV310HU30N4E SCHNEIDER

4,227,300₫   6,405,000₫
Đã bao gồm VAT
548 | 0
-34%
Xem nhanh

BIẾN TẦN ATV310HU40N4E SCHNEIDER

4,544,100₫   6,885,000₫
Đã bao gồm VAT
565 | 0
-34%
Xem nhanh

BIẾN TẦN ATV310HU55N4E SCHNEIDER

5,765,760₫   8,736,000₫
Đã bao gồm VAT
549 | 0
-34%
Xem nhanh

BIẾN TẦN ATV310HU75N4E SCHNEIDER

6,934,620₫   10,507,000₫
Đã bao gồm VAT
512 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HD11N4E

8,745,660₫   13,251,000₫
Đã bao gồm VAT
440 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U15N4

9,386,520₫   14,222,000₫
Đã bao gồm VAT
248 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U22N4

9,787,800₫   14,830,000₫
Đã bao gồm VAT
224 | 1
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U30N4

10,136,940₫   15,359,000₫
Đã bao gồm VAT
217 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U40N4

10,538,220₫   15,967,000₫
Đã bao gồm VAT
221 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U55N4

11,192,940₫   16,959,000₫
Đã bao gồm VAT
199 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U75N4

12,144,660₫   18,401,000₫
Đã bao gồm VAT
221 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D11N4

13,549,140₫   20,529,000₫
Đã bao gồm VAT
237 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D15N4

14,414,400₫   21,840,000₫
Đã bao gồm VAT
243 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D18N4

16,001,040₫   24,244,000₫
Đã bao gồm VAT
254 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D22N4

16,928,340₫   25,649,000₫
Đã bao gồm VAT
237 | 10
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D30N4

20,809,140₫   31,529,000₫
Đã bao gồm VAT
217 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D45N4

29,115,240₫   44,114,000₫
Đã bao gồm VAT
203 | 2
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D75N4

44,031,240₫   66,714,000₫
Đã bao gồm VAT
228 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610C11N4

69,012,240₫   104,564,000₫
Đã bao gồm VAT
294 | 1
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610C13N4

74,575,380₫   112,993,000₫
Đã bao gồm VAT
235 | 0
-34%
Xem nhanh

Bộ nguồn Schneider ABL2REM24065H

475,200₫   720,000₫
Đã bao gồm VAT
214 | 0
-34%
Xem nhanh

Bộ nguồn Schneider ABL2REM24085H

Liên hệ
 
209 | 0
-34%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K27206

215,160₫   326,000₫
Đã bao gồm VAT
171 | 0
-34%
Xem nhanh

KHỞI ĐỘNG MỀM ATS22C11Q SCHNEIDER

20,174,220₫   30,567,000₫
Đã bao gồm VAT
225 | 0
-34%
Xem nhanh

KHỞI ĐỘNG MỀM ATS22C14Q SCHNEIDER

22,750,200₫   34,470,000₫
Đã bao gồm VAT
238 | 0
-34%
Xem nhanh

KHỞI ĐỘNG MỀM ATS22C17Q SCHNEIDER

23,732,280₫   35,958,000₫
Đã bao gồm VAT
193 | 0
-34%
Xem nhanh

Khởi động mềm Schneider ATS22C21Q

32,225,160₫   48,826,000₫
Đã bao gồm VAT
179 | 0
-34%
Xem nhanh

KHỞI ĐỘNG MỀM ATS22C25Q SCHNEIDER

36,713,160₫   55,626,000₫
Đã bao gồm VAT
183 | 0
-34%
Xem nhanh

KHỞI ĐỘNG MỀM ATS22D62Q SCHNEIDER

12,740,640₫   19,304,000₫
Đã bao gồm VAT
209 | 0
-34%
Xem nhanh

KHỞI ĐỘNG MỀM ATS22D75Q SCHNEIDER

13,863,300₫   21,005,000₫
Đã bao gồm VAT
181 | 0
-34%
Xem nhanh

KHỞI ĐỘNG MỀM ATS22D88Q SCHNEIDER

15,166,800₫   22,980,000₫
Đã bao gồm VAT
170 | 0
-34%
Xem nhanh

KHỞI ĐỘNG MỀM ATS48C11Q SCHNEIDER

20,995,920₫   31,812,000₫
Đã bao gồm VAT
171 | 0
-34%
Xem nhanh

KHỞI ĐỘNG MỀM ATS48C17Q SCHNEIDER

29,471,640₫   44,654,000₫
Đã bao gồm VAT
168 | 0
-34%
Xem nhanh

KHỞI ĐỘNG MỀM ATS48C21Q SCHNEIDER

34,387,320₫   52,102,000₫
Đã bao gồm VAT
170 | 0
-34%
Xem nhanh

KHỞI ĐỘNG MỀM ATS48C32Q SCHNEIDER

45,490,500₫   68,925,000₫
Đã bao gồm VAT
194 | 0
-34%
Xem nhanh

KHỞI ĐỘNG MỀM ATS48C41Q SCHNEIDER

58,672,680₫   88,898,000₫
Đã bao gồm VAT
179 | 0
-34%
Xem nhanh

KHỞI ĐỘNG MỀM ATS48D38Q SCHNEIDER

12,015,300₫   18,205,000₫
Đã bao gồm VAT
122 | 0
-34%
Xem nhanh

KHỞI ĐỘNG MỀM ATS48D47Q SCHNEIDER

13,043,580₫   19,763,000₫
Đã bao gồm VAT
154 | 0
-34%
Xem nhanh

Khởi động mềm Schneider ATS48D75Q

15,300,780₫   23,183,000₫
Đã bao gồm VAT
131 | 0
-34%
Xem nhanh

KHỞI ĐỘNG MỀM ATS48D88Q SCHNEIDER

16,377,900₫   24,815,000₫
Đã bao gồm VAT
129 | 0
-34%
Xem nhanh

Bộ lập trình PLC Modicon Easy M100 Schneider TM100C24RN

2,800,908₫   4,243,800₫
Đã bao gồm VAT
234 | 0
-34%
Xem nhanh

Bộ lập trình PLC Modicon Easy M101 Schneider TM100C40RN

3,735,270₫   5,659,500₫
Đã bao gồm VAT
221 | 0
-34%
Xem nhanh

Bộ nguồn Schneider ABL2REM24020K

252,780₫   383,000₫
Đã bao gồm VAT
33 | 0
-34%
Xem nhanh

Bộ nguồn Schneider ABL2REM24045K

341,220₫   517,000₫
Đã bao gồm VAT
25 | 0
-34%
Xem nhanh

Bộ nguồn Schneider ABL2REM24065K

482,460₫   731,000₫
Đã bao gồm VAT
24 | 0
-34%
Xem nhanh

Bộ nguồn Schneider ABL2REM24085K

611,820₫   927,000₫
Đã bao gồm VAT
26 | 0
-34%
Xem nhanh

Bộ nguồn Schneider ABL2REM24100K

671,220₫   1,017,000₫
Đã bao gồm VAT
26 | 0
-34%
Xem nhanh

Bộ nguồn Schneider ABL2REM24150K

753,720₫   1,142,000₫
Đã bao gồm VAT
31 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV630D18N4

22,144,980₫   33,553,000₫
Đã bao gồm VAT
28 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV630D30N4

30,523,020₫   46,247,000₫
Đã bao gồm VAT
27 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV630D37N4

35,533,080₫   53,838,000₫
Đã bao gồm VAT
26 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV630D45N4

41,169,480₫   62,378,000₫
Đã bao gồm VAT
29 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV630D55N4

52,165,740₫   79,039,000₫
Đã bao gồm VAT
29 | 0
-34%
Xem nhanh

Relay bảo vệ Schneider RM22TR33

1,649,340₫   2,499,000₫
Đã bao gồm VAT
34 | 0
-34%
Xem nhanh

Relay điện Schneider RXM2AB2P7

98,340₫   149,000₫
Đã bao gồm VAT
22 | 0
-34%
Xem nhanh

Relay trung gian Schneider RXM2LB1P7

51,480₫   78,000₫
Đã bao gồm VAT
32 | 0
-34%
Xem nhanh

Relay trung gian Schneider RXM2LB1BD

35,640₫   54,000₫
Đã bao gồm VAT
43 | 0
-34%
Xem nhanh

Đế relay Schneider RXZE1M2C

26,400₫   40,000₫
Đã bao gồm VAT
45 | 0
-34%
Xem nhanh

Đế relay Schneider RXZE1M4C

34,980₫   53,000₫
Đã bao gồm VAT
10 | 0
-34%
Xem nhanh

Tiếp điểm Schneider ZA2EE102

13,200₫   20,000₫
Đã bao gồm VAT
12 | 0
-34%
Xem nhanh

Tiếp điểm Schneider ZA2EE101

13,200₫   20,000₫
Đã bao gồm VAT
17 | 0
-34%
Xem nhanh

Màn hình cài đặt biến tần Schneider VW3A1113

2,127,180₫   3,223,000₫
Đã bao gồm VAT
34 | 0
-34%
Xem nhanh

Nút nhấn không đèn Schneider XA2EA21

27,060₫   41,000₫
Đã bao gồm VAT
21 | 0
-34%
Xem nhanh

Nút nhấn không đèn Schneider XA2EA31

27,060₫   41,000₫
Đã bao gồm VAT
16 | 0
-34%
Xem nhanh

Nút nhấn không đèn Schneider XA2EA42

27,060₫   41,000₫
Đã bao gồm VAT
16 | 0
-34%
Xem nhanh

Nút nhấn không đèn Schneider XA2EA51

27,060₫   41,000₫
Đã bao gồm VAT
16 | 0
-34%
Xem nhanh

Nút nhấn không đèn Schneider XA2EA61

27,060₫   41,000₫
Đã bao gồm VAT
14 | 0
-34%
Xem nhanh

Công tắc xoay Schneider XA2ED33

50,820₫   77,000₫
Đã bao gồm VAT
21 | 0
-34%
Xem nhanh

Công tắc xoay Schneider XA2ED41

44,220₫   67,000₫
Đã bao gồm VAT
17 | 0
-34%
Xem nhanh

Công tắc xoay Schneider XA2ED53

50,820₫   77,000₫
Đã bao gồm VAT
19 | 0
-34%
Xem nhanh

Công tắc xoay Schneider XA2EG03

122,100₫   185,000₫
Đã bao gồm VAT
25 | 0
-34%
Xem nhanh

Công tắc xoay Schneider XA2EG21

103,620₫   157,000₫
Đã bao gồm VAT
11 | 0
-34%
Xem nhanh

Nút nhấn không đèn Schneider XA2EH031

45,540₫   69,000₫
Đã bao gồm VAT
12 | 0
-34%
Xem nhanh

Nút nhấn không đèn Schneider XA2EH042

45,540₫   69,000₫
Đã bao gồm VAT
12 | 0
 • Sản phẩm mua nhiều
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310H075N4E

3,067,020₫   4,647,000₫
Đã bao gồm VAT
879 | 0
Xem nhanh

Bóng đèn IDEC BONGSRM

Liên hệ
 
122 | 50
-30%
Xem nhanh

Cảm biến từ Autonics PRT12-2DO

283,360₫   404,800₫
Đã bao gồm VAT
575 | 0
-25%
Xem nhanh

Công tắc xoay Hanyoung CRSL-252A1

34,500₫   46,000₫
Đã bao gồm VAT
353 | 1
-15%
Xem nhanh

Đế Relay Omron PYF08A-N

34,850₫   41,000₫
Đã bao gồm VAT
521 | 50
-25%
Xem nhanh

Domino Hanyoung HYT-2012

41,250₫   55,000₫
Đã bao gồm VAT
251 | 40
-15%
Xem nhanh

Khớp nối Hi-Tech Thẳng Ø10PC 10-R02

12,750₫   15,000₫
Đã bao gồm VAT
146 | 57
-15%
Xem nhanh

Khớp nối Hi-Tech Thẳng Ø10PC 10-R03

12,750₫   15,000₫
Đã bao gồm VAT
113 | 50
-15%
Xem nhanh

Khớp nối Hi-Tech Thẳng Ø8PC 08-R02

7,650₫   9,000₫
Đã bao gồm VAT
315 | 72
-25%
Xem nhanh

Nắp ngoài chặn cho domino tép HYBT-02

2,550₫   3,400₫
Đã bao gồm VAT
359 | 30
-15%
Xem nhanh

Nối ống thẳng Hi-Tech Ø10 PUC 10

13,600₫   16,000₫
Đã bao gồm VAT
280 | 50
-15%
Xem nhanh

Nối ống thẳng Hi-Tech Ø6 PUC 06

10,200₫   12,000₫
Đã bao gồm VAT
182 | 40
-15%
Xem nhanh

Nối ống thẳng phi 6 ren 9.6 GPC0601

9,350₫   11,000₫
Đã bao gồm VAT
387 | 45
Xem nhanh
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

Relay trung gian Omron MY2N-GS AC220/240

62,050₫   73,000₫
Đã bao gồm VAT
252 | 50
-15%
Xem nhanh

Relay trung gian Omron MY2N-GS DC24

60,350₫   71,000₫
Đã bao gồm VAT
255 | 50
-15%
Xem nhanh

Relay trung gian Omron MY4N-GS AC220/240

69,700₫   82,000₫
Đã bao gồm VAT
283 | 40

Xem theo hãng

 • Dorna
 • Hitachi
 • LS
 • Schneider
 • Vicruns

Biến tần

-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310H075N4E

3,067,020₫   4,647,000₫
Đã bao gồm VAT
879 | 0
-34%
Xem nhanh

BIẾN TẦN ATV310HU15N4E SCHNEIDER

3,191,100₫   4,835,000₫
Đã bao gồm VAT
582 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN ATV310HU22N4E SCHNEIDER

4,713,250₫   5,545,000₫
Đã bao gồm VAT
529 | 0
-34%
Xem nhanh

BIẾN TẦN ATV310HU30N4E SCHNEIDER

4,227,300₫   6,405,000₫
Đã bao gồm VAT
548 | 0
-34%
Xem nhanh

BIẾN TẦN ATV310HU40N4E SCHNEIDER

4,544,100₫   6,885,000₫
Đã bao gồm VAT
565 | 0
-34%
Xem nhanh

BIẾN TẦN ATV310HU55N4E SCHNEIDER

5,765,760₫   8,736,000₫
Đã bao gồm VAT
549 | 0
-34%
Xem nhanh

BIẾN TẦN ATV310HU75N4E SCHNEIDER

6,934,620₫   10,507,000₫
Đã bao gồm VAT
512 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HD11N4E

8,745,660₫   13,251,000₫
Đã bao gồm VAT
440 | 0

Xem theo hãng

 • Cheil
 • CHINT
 • Hitachi
 • LS
 • Schneider

Thiết bị đóng cắt

Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

Easy9 surge arrester Schneider EZ9L33720

1,093,950₫   1,287,000₫
Đã bao gồm VAT
496 | 0
-15%
Xem nhanh

Easy9 surge arrester Schneider EZ9L33745

1,134,750₫   1,335,000₫
Đã bao gồm VAT
537 | 0
Xem nhanh

Xem theo hãng

 • Autonics
 • Conotec
 • Hanyoung
 • Huba
 • Parker
 • Samil

Cảm biến

-30%
Xem nhanh

Cảm biến từ Autonics PRT12-2DO

283,360₫   404,800₫
Đã bao gồm VAT
575 | 0
-30%
Xem nhanh

CẢM BIẾN TIỆM CẬN ĐIỆN TỪ PS12-4DN AUTONICS

283,500₫   405,000₫
Đã bao gồm VAT
489 | 0
-30%
Xem nhanh

CẢM BIẾN TIỆM CẬN ĐIỆN TỪ PS12-4DP AUTONICS

283,500₫   405,000₫
Đã bao gồm VAT
398 | 0
-30%
Xem nhanh

Cảm biến từ Autonics PRWL18-5DP

317,100₫   453,000₫
Đã bao gồm VAT
459 | 0
-30%
Xem nhanh

Cảm biến từ Autonics PRW30-15DN

364,000₫   520,000₫
Đã bao gồm VAT
504 | 0
-30%
Xem nhanh

Cảm biến từ Autonics PRWL18-8DP

317,240₫   453,200₫
Đã bao gồm VAT
455 | 0
-30%
Xem nhanh

Cảm biến từ Autonics PS12-4DPU

283,360₫   404,800₫
Đã bao gồm VAT
403 | 0
-30%
Xem nhanh

Cảm biến áp suất Autonics PSA-C01-RC1/8

1,505,700₫   2,151,000₫
Đã bao gồm VAT
431 | 0

Xem theo hãng

 • Autonics
 • Conotec
 • Hanyoung

Điều khiển nhiệt độ

Menu
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ , độ ẩm Autonics THD-R-T

2,227,400₫   3,182,000₫
Đã bao gồm VAT
400 | 0
Xem nhanh
-30%
Xem nhanh

BỘ CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ/ĐỘ ẨM THD-D2-T AUTONICS

2,776,900₫   3,967,000₫
Đã bao gồm VAT
420 | 0
-30%
Xem nhanh

Đồng hồ hiển thị nhiệt độ Autonics T4YI-N4NKCC-N

874,300₫   1,249,000₫
Đã bao gồm VAT
498 | 0
-30%
Xem nhanh

Đồng hồ hiển thị nhiệt độ Autonics T4YI-N4NP0C-N

874,300₫   1,249,000₫
Đã bao gồm VAT
468 | 0
-30%
Xem nhanh

Đồng hồ hiển thị nhiệt độ Autonics T4WI-N4NKCC-N

874,300₫   1,249,000₫
Đã bao gồm VAT
490 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ dạng modul Autonics TM2-22CE

3,067,400₫   4,382,000₫
Đã bao gồm VAT
446 | 0
 • Sản phẩm mới
 • Sản phẩm đã xem
 • Sản phẩm yêu thích
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
-35%
Xem nhanh

Timer thời gian thực CHINT KG316T

224,510₫   345,400₫
Đã bao gồm VAT
236 | 0
-35%
Xem nhanh

Đồng hồ đo xung đa năng Hanyoung LP3-5A3

1,246,700₫   1,918,000₫
Đã bao gồm VAT
153 | 0