MCB

-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-6 dòng cắt 6KA 1 cực

30,745₫   47,300₫
Đã bao gồm VAT
192 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-50 dòng cắt 6KA 1 cực

32,175₫   49,500₫
Đã bao gồm VAT
152 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-63 dòng cắt 6KA 1 cực

32,890₫   50,600₫
Đã bao gồm VAT
187 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-10 dòng cắt 6KA 1 cực

27,885₫   42,900₫
Đã bao gồm VAT
188 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-16 dòng cắt 6KA 1 cực

27,885₫   42,900₫
Đã bao gồm VAT
175 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-20 dòng cắt 6KA 1 cực

28,600₫   44,000₫
Đã bao gồm VAT
173 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-25 dòng cắt 6KA 1 cực

28,600₫   44,000₫
Đã bao gồm VAT
205 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-32 dòng cắt 6KA 1 cực

30,745₫   47,300₫
Đã bao gồm VAT
228 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-40 dòng cắt 6KA 1 cực

30,745₫   47,300₫
Đã bao gồm VAT
169 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-6 dòng cắt 6KA 2 cực

60,060₫   92,400₫
Đã bao gồm VAT
162 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-50 dòng cắt 6KA 2 cực

61,490₫   94,600₫
Đã bao gồm VAT
161 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-63 dòng cắt 6KA 2 cực

63,635₫   97,900₫
Đã bao gồm VAT
147 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-10 dòng cắt 6KA 2 cực

53,625₫   82,500₫
Đã bao gồm VAT
232 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-16 dòng cắt 6KA 2 cực

53,625₫   82,500₫
Đã bao gồm VAT
158 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-20 dòng cắt 6KA 2 cực

53,625₫   82,500₫
Đã bao gồm VAT
161 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-25 dòng cắt 6KA 2 cực

54,340₫   83,600₫
Đã bao gồm VAT
179 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-32 dòng cắt 6KA 2 cực

57,915₫   89,100₫
Đã bao gồm VAT
286 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-40 dòng cắt 6KA 2 cực

57,915₫   89,100₫
Đã bao gồm VAT
168 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB3-6 dòng cắt 6KA 3 cực

84,370₫   129,800₫
Đã bao gồm VAT
179 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB3-50 dòng cắt 6KA 3 cực

90,090₫   138,600₫
Đã bao gồm VAT
181 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB3-63 dòng cắt 6KA 3 cực

100,815₫   155,100₫
Đã bao gồm VAT
178 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB3-10 dòng cắt 6KA 3 cực

77,935₫   119,900₫
Đã bao gồm VAT
185 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB3-16 dòng cắt 6KA 3 cực

77,935₫   119,900₫
Đã bao gồm VAT
187 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB3-20 dòng cắt 6KA 3 cực

80,795₫   124,300₫
Đã bao gồm VAT
183 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB3-25 dòng cắt 6KA 3 cực

80,795₫   124,300₫
Đã bao gồm VAT
172 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB3-32 dòng cắt 6KA 3 cực

86,515₫   133,100₫
Đã bao gồm VAT
192 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB3-40 dòng cắt 6KA 3 cực

86,515₫   133,100₫
Đã bao gồm VAT
182 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB4-63 dòng cắt 6KA 4 cực

132,990₫   204,600₫
Đã bao gồm VAT
170 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB4-32 dòng cắt 6KA 4 cực

114,400₫   176,000₫
Đã bao gồm VAT
184 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-80 dòng cắt 10KA 1 cực

60,775₫   93,500₫
Đã bao gồm VAT
195 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB4-80 dòng cắt 10KA 4 cực

239,525₫   368,500₫
Đã bao gồm VAT
146 | 0
Xem nhanh
-35%
Xem nhanh

Áp tô mát 1P 100A 10kA

60,775₫   93,500₫
Đã bao gồm VAT
128 | 0
-35%
Xem nhanh

Áp tô mát 1P 125A 10kA

70,785₫   108,900₫
Đã bao gồm VAT
152 | 0