MCB

-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB1-6

30,745₫   47,300₫
Đã bao gồm VAT
328 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-50 dòng cắt 6KA 1 cực

32,175₫   49,500₫
Đã bao gồm VAT
267 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-63 dòng cắt 6KA 1 cực

32,890₫   50,600₫
Đã bao gồm VAT
338 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-10 dòng cắt 6KA 1 cực

27,885₫   42,900₫
Đã bao gồm VAT
331 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-16 dòng cắt 6KA 1 cực

27,885₫   42,900₫
Đã bao gồm VAT
319 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-20 dòng cắt 6KA 1 cực

28,600₫   44,000₫
Đã bao gồm VAT
305 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-25 dòng cắt 6KA 1 cực

28,600₫   44,000₫
Đã bao gồm VAT
325 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-32 dòng cắt 6KA 1 cực

30,745₫   47,300₫
Đã bao gồm VAT
360 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-40 dòng cắt 6KA 1 cực

30,745₫   47,300₫
Đã bao gồm VAT
292 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-6 dòng cắt 6KA 2 cực

60,060₫   92,400₫
Đã bao gồm VAT
281 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-50 dòng cắt 6KA 2 cực

61,490₫   94,600₫
Đã bao gồm VAT
271 | 0
-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB2-63

63,635₫   97,900₫
Đã bao gồm VAT
291 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-10 dòng cắt 6KA 2 cực

53,625₫   82,500₫
Đã bao gồm VAT
404 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-16 dòng cắt 6KA 2 cực

53,625₫   82,500₫
Đã bao gồm VAT
273 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-20 dòng cắt 6KA 2 cực

53,625₫   82,500₫
Đã bao gồm VAT
281 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-25 dòng cắt 6KA 2 cực

54,340₫   83,600₫
Đã bao gồm VAT
290 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-32 dòng cắt 6KA 2 cực

57,915₫   89,100₫
Đã bao gồm VAT
449 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-40 dòng cắt 6KA 2 cực

57,915₫   89,100₫
Đã bao gồm VAT
280 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB3-6 dòng cắt 6KA 3 cực

84,370₫   129,800₫
Đã bao gồm VAT
289 | 0
-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB3-63-50

90,090₫   138,600₫
Đã bao gồm VAT
290 | 0
-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB3-63-63

100,815₫   155,100₫
Đã bao gồm VAT
311 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB3-10 dòng cắt 6KA 3 cực

77,935₫   119,900₫
Đã bao gồm VAT
290 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB3-16 dòng cắt 6KA 3 cực

77,935₫   119,900₫
Đã bao gồm VAT
303 | 0
-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB3-63-20

80,795₫   124,300₫
Đã bao gồm VAT
293 | 0
-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB3-63-25

80,795₫   124,300₫
Đã bao gồm VAT
279 | 0
-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB3-63-32

86,515₫   133,100₫
Đã bao gồm VAT
307 | 0
-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB3-63-40

86,515₫   133,100₫
Đã bao gồm VAT
295 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB4-63 dòng cắt 6KA 4 cực

132,990₫   204,600₫
Đã bao gồm VAT
277 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB4-32 dòng cắt 6KA 4 cực

114,400₫   176,000₫
Đã bao gồm VAT
321 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-80 dòng cắt 10KA 1 cực

60,775₫   93,500₫
Đã bao gồm VAT
335 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB4-80 dòng cắt 10KA 4 cực

239,525₫   368,500₫
Đã bao gồm VAT
257 | 0
Xem nhanh
-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB1-125G-C100

60,775₫   93,500₫
Đã bao gồm VAT
270 | 0
-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB1-125G-C125

70,785₫   108,900₫
Đã bao gồm VAT
321 | 0