Điện trở Shunt

-21%
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-6-8000 LightStar 8000A / 50mV, 1.0%

25,991,000₫   32,900,000₫
Đã bao gồm VAT
14 | 0
-21%
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-6-7500 LightStar 7500A / 50mV, 1.0%

24,846,290₫   31,451,000₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
-21%
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-6-6000 LightStar 6000A / 50mV, 1.0%

14,482,280₫   18,332,000₫
Đã bao gồm VAT
8 | 0
-21%
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-6-5000 LightStar 5000A / 50mV, 1.0%

11,387,060₫   14,414,000₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
-21%
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-6-10000 LightStar 10000A / 50mV, 1.0%

29,993,930₫   37,967,000₫
Đã bao gồm VAT
7 | 0
-21%
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-5-4000 LightStar 4000A / 50mV, 1.0%

9,314,100₫   11,790,000₫
Đã bao gồm VAT
4 | 0
-21%
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-5-3000 LightStar 3000A / 50mV, 1.0%

4,990,430₫   6,317,000₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
-21%
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-5-2500 LightStar 2500A / 50mV, 1.0%

4,002,930₫   5,067,000₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0
-21%
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-5-2000 LightStar 2000A / 50mV, 1.0%

3,096,010₫   3,919,000₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
-21%
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-4-800 LightStar 800A / 50mV, 1.0%

892,700₫   1,130,000₫
Đã bao gồm VAT
13 | 0
-21%
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-4-750 LightStar 750A / 50mV, 1.0%

796,320₫   1,008,000₫
Đã bao gồm VAT
8 | 0
-21%
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-4-700 LightStar 700A / 50mV, 1.0%

724,430₫   917,000₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
-21%
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-4-600 LightStar 600A / 50mV, 1.0%

603,560₫   764,000₫
Đã bao gồm VAT
7 | 0
-21%
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-4-500 LightStar 500A / 50mV, 1.0%

507,180₫   642,000₫
Đã bao gồm VAT
12 | 0
-21%
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-4-400 LightStar 400A / 50mV, 1.0%

458,200₫   580,000₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0
Miền bắc