Điện trở Shunt

Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-6-8000 LightStar 8000A / 50mV, 1.0%

32,900,000₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-6-7500 LightStar 7500A / 50mV, 1.0%

31,451,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-6-6000 LightStar 6000A / 50mV, 1.0%

18,332,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-6-5000 LightStar 5000A / 50mV, 1.0%

14,414,000₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-6-10000 LightStar 10000A / 50mV, 1.0%

37,967,000₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-5-4000 LightStar 4000A / 50mV, 1.0%

11,790,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-5-3000 LightStar 3000A / 50mV, 1.0%

6,317,000₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-5-2500 LightStar 2500A / 50mV, 1.0%

5,067,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-5-2000 LightStar 2000A / 50mV, 1.0%

3,919,000₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-4-800 LightStar 800A / 50mV, 1.0%

1,130,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-4-750 LightStar 750A / 50mV, 1.0%

1,008,000₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-4-700 LightStar 700A / 50mV, 1.0%

917,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-4-600 LightStar 600A / 50mV, 1.0%

764,000₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-4-500 LightStar 500A / 50mV, 1.0%

642,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Điện trở Shunt KBY-4-400 LightStar 400A / 50mV, 1.0%

580,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0