Plc - Màn hình hmi

Xem nhanh
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

Bộ lập trình (PLC) Schneider dòng easy TM100C40R

4,810,575₫   5,659,500₫
Đã bao gồm VAT
461 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU3500

7,700,150₫   9,059,000₫
Đã bao gồm VAT
462 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU3512

8,360,476.75₫   9,835,855₫
Đã bao gồm VAT
537 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU5500

16,521,450₫   19,437,000₫
Đã bao gồm VAT
455 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU5512

18,051,450₫   21,237,000₫
Đã bao gồm VAT
533 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi XP10BKA/DC(Touch Panel)

3,153,500₫   3,710,000₫
Đã bao gồm VAT
485 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi XP10BKB/DC(Touch Panel)

4,938,500₫   5,810,000₫
Đã bao gồm VAT
445 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi XP30-BTA/DC(Touch Panel)

11,551,500₫   13,590,000₫
Đã bao gồm VAT
492 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTE/DC(Touch Panel)

5,644,000₫   6,640,000₫
Đã bao gồm VAT
450 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTA/DC(Touch Panel)

5,856,500₫   6,890,000₫
Đã bao gồm VAT
553 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP60-TTA/DC(Touch Panel)

8,848,500₫   10,410,000₫
Đã bao gồm VAT
673 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP50-TTA/DC(Touch Panel)

20,017,500₫   23,550,000₫
Đã bao gồm VAT
495 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP70-TTA/AC(Touch Panel)

26,035,500₫   30,630,000₫
Đã bao gồm VAT
596 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP80-TTA/AC(Touch Panel)

30,319,500₫   35,670,000₫
Đã bao gồm VAT
460 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP90-TTA/AC(Touch Panel)

36,711,500₫   43,190,000₫
Đã bao gồm VAT
444 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP70-TTA/DC(Touch Panel)

26,035,500₫   30,630,000₫
Đã bao gồm VAT
466 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP80-TTA/DC(Touch Panel)

30,319,500₫   35,670,000₫
Đã bao gồm VAT
456 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP90-TTA/DC(Touch Panel)

36,711,500₫   43,190,000₫
Đã bao gồm VAT
429 | 0
-15%
Xem nhanh

Expension I/O Ls XBE-TN32A

2,728,500₫   3,210,000₫
Đã bao gồm VAT
471 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-AD04A

4,139,500₫   4,870,000₫
Đã bao gồm VAT
544 | 0
-15%
Xem nhanh

Modoule mở rộng ngõ vào DC LS XBE-DC32A

2,728,500₫   3,210,000₫
Đã bao gồm VAT
459 | 0
-15%
Xem nhanh

Main unit for XBC(Terminal block type)(Ladder language) Ls XBC-DR32H/DC

6,783,000₫   7,980,000₫
Đã bao gồm VAT
518 | 0
Xem nhanh
-34%
Xem nhanh

Bộ lập trình PLC Modicon Easy M100 Schneider TM100C24RN

2,800,908₫   4,243,800₫
Đã bao gồm VAT
535 | 0
-34%
Xem nhanh

Bộ lập trình PLC Modicon Easy M101 Schneider TM100C40RN

3,735,270₫   5,659,500₫
Đã bao gồm VAT
479 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-AD04C

6,689,500₫   7,870,000₫
Đã bao gồm VAT
507 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-AD08A

6,230,500₫   7,330,000₫
Đã bao gồm VAT
389 | 0
-15%
Xem nhanh

Special Ls XBF-AH04A

5,049,000₫   5,940,000₫
Đã bao gồm VAT
390 | 0
-15%
Xem nhanh

Special Ls XBF-DC04A

4,139,500₫   4,870,000₫
Đã bao gồm VAT
392 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-DC04C

6,689,500₫   7,870,000₫
Đã bao gồm VAT
382 | 0
-15%
Xem nhanh

Special Ls XBF-DV04A

4,139,500₫   4,870,000₫
Đã bao gồm VAT
372 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-DV04C

6,689,500₫   7,870,000₫
Đã bao gồm VAT
402 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-HD02A

4,182,000₫   4,920,000₫
Đã bao gồm VAT
457 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-HO02A

4,182,000₫   4,920,000₫
Đã bao gồm VAT
380 | 0
-15%
Xem nhanh

Specia Ls lXBF-PD02A

4,641,000₫   5,460,000₫
Đã bao gồm VAT
409 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-PN04B

7,505,500₫   8,830,000₫
Đã bao gồm VAT
489 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-PN08B

8,236,500₫   9,690,000₫
Đã bao gồm VAT
378 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-RD01A

4,046,000₫   4,760,000₫
Đã bao gồm VAT
449 | 0