Plc - Màn hình hmi

-15%
Xem nhanh

Màn hình điều khiển cho biến tần LS IG5A KPD-IG5A-1M

427,550₫   503,000₫
Đã bao gồm VAT
386 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình điều khiển cho biến tần LS IS7-LCD

935,000₫   1,100,000₫
Đã bao gồm VAT
451 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU3500

7,700,150₫   9,059,000₫
Đã bao gồm VAT
339 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU3512

8,515,300₫   10,018,000₫
Đã bao gồm VAT
384 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU5500

16,521,450₫   19,437,000₫
Đã bao gồm VAT
348 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU5512

18,051,450₫   21,237,000₫
Đã bao gồm VAT
392 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi XP10BKA/DC(Touch Panel)

3,153,500₫   3,710,000₫
Đã bao gồm VAT
339 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi XP10BKB/DC(Touch Panel)

4,938,500₫   5,810,000₫
Đã bao gồm VAT
323 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi XP30-BTA/DC(Touch Panel)

11,551,500₫   13,590,000₫
Đã bao gồm VAT
360 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTE/DC(Touch Panel)

5,644,000₫   6,640,000₫
Đã bao gồm VAT
338 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTA/DC(Touch Panel)

5,856,500₫   6,890,000₫
Đã bao gồm VAT
408 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP60-TTA/DC(Touch Panel)

8,848,500₫   10,410,000₫
Đã bao gồm VAT
497 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP50-TTA/DC(Touch Panel)

20,017,500₫   23,550,000₫
Đã bao gồm VAT
372 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP70-TTA/AC(Touch Panel)

26,035,500₫   30,630,000₫
Đã bao gồm VAT
431 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP80-TTA/AC(Touch Panel)

30,319,500₫   35,670,000₫
Đã bao gồm VAT
330 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP90-TTA/AC(Touch Panel)

36,711,500₫   43,190,000₫
Đã bao gồm VAT
291 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP70-TTA/DC(Touch Panel)

26,035,500₫   30,630,000₫
Đã bao gồm VAT
355 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP80-TTA/DC(Touch Panel)

30,319,500₫   35,670,000₫
Đã bao gồm VAT
331 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP90-TTA/DC(Touch Panel)

36,711,500₫   43,190,000₫
Đã bao gồm VAT
315 | 0
-15%
Xem nhanh

Expension I/OXBE-TN32A

2,728,500₫   3,210,000₫
Đã bao gồm VAT
314 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-AD04A

4,139,500₫   4,870,000₫
Đã bao gồm VAT
370 | 0
-15%
Xem nhanh

Modoule mở rộng ngõ vào DC LS XBE-DC32A

2,728,500₫   3,210,000₫
Đã bao gồm VAT
318 | 0
-15%
Xem nhanh

Main unit for XBC (Terminal block type) (Ladder language)XBC-DR32H/DC

6,783,000₫   7,980,000₫
Đã bao gồm VAT
311 | 0
Xem nhanh
-34%
Xem nhanh

Bộ lập trình PLC Modicon Easy M100 Schneider TM100C24RN

2,800,908₫   4,243,800₫
Đã bao gồm VAT
374 | 0
-34%
Xem nhanh

Bộ lập trình PLC Modicon Easy M101 Schneider TM100C40RN

3,735,270₫   5,659,500₫
Đã bao gồm VAT
360 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-AD04C

6,689,500₫   7,870,000₫
Đã bao gồm VAT
365 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-AD08A

6,230,500₫   7,330,000₫
Đã bao gồm VAT
251 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-AH04A

5,049,000₫   5,940,000₫
Đã bao gồm VAT
236 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-DC04A

4,139,500₫   4,870,000₫
Đã bao gồm VAT
252 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-DC04C

6,689,500₫   7,870,000₫
Đã bao gồm VAT
246 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-DV04A

4,139,500₫   4,870,000₫
Đã bao gồm VAT
236 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-DV04C

6,689,500₫   7,870,000₫
Đã bao gồm VAT
225 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-HD02A

4,182,000₫   4,920,000₫
Đã bao gồm VAT
260 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-HO02A

4,182,000₫   4,920,000₫
Đã bao gồm VAT
250 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-PD02A

4,641,000₫   5,460,000₫
Đã bao gồm VAT
247 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-PN04B

7,505,500₫   8,830,000₫
Đã bao gồm VAT
289 | 0