S100-inverter-control-techniques-3

Plc - Màn hình hmi

Xem nhanh

Màn hình logic LCD màu 10,4 inch Autonics LP-A104-T9D9-C6T

22,334,400₫
Đã bao gồm VAT
12 | 0
Xem nhanh

Màn hình logic LCD màu 10,4 inch Autonics LP-A104-T9D9-C6R

22,334,400₫
Đã bao gồm VAT
8 | 0
Xem nhanh

Màn hình logic LCD màu 10,4 inch Autonics LP-A104-T9D8-C6T

22,334,400₫
Đã bao gồm VAT
9 | 0
Xem nhanh

Màn hình logic LCD màu 10,4 inch Autonics LP-A104-T9D8-C6R

22,334,400₫
Đã bao gồm VAT
12 | 0
Xem nhanh

Màn hình logic LCD màu 7 inch Autonics LP-A070-T9D7-C5T

15,049,100₫
Đã bao gồm VAT
7 | 0
Xem nhanh

Màn hình logic LCD màu 7 inch Autonics LP-A070-T9D7-C5R

15,049,100₫
Đã bao gồm VAT
10 | 0
Xem nhanh

Màn hình logic LCD màu 7 inch Autonics LP-A070-T9D6-C5T

15,049,100₫
Đã bao gồm VAT
14 | 0
Xem nhanh

Màn hình logic LCD màu 7 inch Autonics LP-A070-T9D6-C5R

15,049,100₫
Đã bao gồm VAT
10 | 0
Xem nhanh

Màn hình logic LCD màu 10,4 inch Autonics GP-A104-T9D9

19,011,300₫
Đã bao gồm VAT
10 | 0
Xem nhanh

Màn hình logic LCD màu 10,4 inch Autonics GP-A104-T9D8

19,011,300₫
Đã bao gồm VAT
10 | 0
Xem nhanh

Màn hình đồ họa LCD màu 7 inch Autonics GP-A070-T9D7

12,041,700₫
Đã bao gồm VAT
8 | 0
Xem nhanh

Màn hình đồ họa LCD màu 7 inch Autonics GP-A070-T9D6

12,041,700₫
Đã bao gồm VAT
8 | 0
Xem nhanh

Màn hình đồ họa LCD màu 5,7 inch Autonics GP-A057-T8D7

10,930,700₫
Đã bao gồm VAT
11 | 0
Xem nhanh

Màn hình đồ họa LCD màu 5,7 inch Autonics GP-A057-T8D6

10,930,700₫
Đã bao gồm VAT
11 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh

Module 4 ngõ vào analog cách ly Schneider BMXAMO0410

21,100,200₫
Đã bao gồm VAT
133 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh

Cáp nối đa năng Schneider BMXXBC030K

2,397,000₫
Đã bao gồm VAT
100 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh

Module ngõ vào thermocouple 4 kênh XGF-TC4S

12,200,000₫
Đã bao gồm VAT
160 | 0
Xem nhanh