Lượt xem: 2011

DISTRIBUTION SYSTEM

Ho Chi Minh City

  • Han My Viet Automation Co., Ltd.

203 – 205 Nguyen Thai Binh Street, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC
www.hanmyviet.com hmv@hanmyviet.com

Tel: (028) 3821 6710  –  (028) 3821 6711  –  Fax: (028) 3821 6705

  • Hung Phu Automation Co., Ltd.

27 Trieu Quang Phuc Street, Ward 10, Dist. 5, HCMC
www.hungphu.com.vn hp-auto@hungphu.com.vn

Tel: 1900 633 459 – (028)7300 3459  – Fax: (028) 3855 9431

Bien Hoa City – Dong Nai Province

  • Han Viet Nhat Automation Co., Ltd.

76/1 Pham Van Thuan Street, Binh Da Ward, Bien Hoa, Dong Nai
www.hanvietnhat.com kinhdoanh@hanvietnhat.com

Tel: (0251) 6290 790 – (0251) 3813 305 – Fax: (0251) 3813 305

Binh Duong

  • Hung Viet Automation Co., Ltd.

5/6 Binh Duc 2 Binh Hoa, Thuan An Town, Binh Duong

www.hungvietautomation.com kinhdoanh@hungvietautomation.com

Tel : (0650) 36 36 508 / 36 36 509

Ba Ria – Vung Tau

  • Hung Viet electrical shop.

Phu Ha 2 Binh Hoa, Phu My Town, Ba Ria – Vung Tau

 www.mccb.com.vn kinhdoanh@hungvietautomation.com

Hotline : 0931 786 099

Ha Noi

  • Han My Viet Automation Co., LTD., Branch

316 Tran Khat Chan Street, Hai Ba Trung Dist., Ha Noi

www.hanmyviet.com hmv@hanmyviethanoi.com

Tel: (024) 35737 933-35737 935

Bac Ninh

  • Han My Viet Automation Co., LTD., Branch

6 Ngoc Han Cong Chua, Hoa Dinh, Vo Cuong Town, Bac Ninh

www.hanmyviet.com hmv@hanmybacninh.com

Tel: (0222) 3906 234