Bộ mã hóa vòng quay

-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY HANYOUNG HE50B-8-60-3-T-24

966,000₫   1,288,000₫
Đã bao gồm VAT
315 | 0
Xem nhanh
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY HANYOUNG HE50B-8-200-3-T-24

1,007,250₫   1,343,000₫
Đã bao gồm VAT
307 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY HANYOUNG HE50B-8-300-3-T-24

1,007,250₫   1,343,000₫
Đã bao gồm VAT
294 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY HANYOUNG HE50B-8-600-3-T-24

1,130,250₫   1,507,000₫
Đã bao gồm VAT
278 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE40B-6-60-3-T-24

Liên hệ
 
297 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE40B-6-100-3-T-24

Liên hệ
 
281 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE40B-6-300-3-T-24

Liên hệ
 
328 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE40B-6-360-3-T-24

Liên hệ
 
333 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE40B-6-500-3-T-24

Liên hệ
 
364 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE40B-6-1000-3-T-24

Liên hệ
 
369 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung PSC-MA

Liên hệ
 
307 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung PSC-MB

Liên hệ
 
281 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung PSC-MC

Liên hệ
 
274 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY AUTONICS E40S6-5000-3-T-24 AUTONICS

2,385,900₫   3,181,200₫
Đã bao gồm VAT
451 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E50S8-5000-3-T-24 AUTONICS

2,687,850₫   3,583,800₫
Đã bao gồm VAT
512 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E50S8-6000-3-T-24

2,836,350₫   3,781,800₫
Đã bao gồm VAT
297 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E50S8-8000-3-T-24

2,988,975₫   3,985,300₫
Đã bao gồm VAT
307 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E50S8-5000-6-L-5 AUTONICS

3,023,625₫   4,031,500₫
Đã bao gồm VAT
333 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E80H30-1024-3-T-24

4,232,250₫   5,643,000₫
Đã bao gồm VAT
340 | 0
Xem nhanh
-25%
Xem nhanh

Khớp nối Encoder trục lồi Autonics EC-1

81,675₫   108,900₫
Đã bao gồm VAT
416 | 0
-25%
Xem nhanh

Khớp nối Encoder trục lồi Autonics EC-2

81,675₫   108,900₫
Đã bao gồm VAT
410 | 0
-25%
Xem nhanh

Khớp nối Encoder trục lồi Autonics EC-3

81,675₫   108,900₫
Đã bao gồm VAT
410 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics ENC-1-1-T-24

1,881,000₫   2,508,000₫
Đã bao gồm VAT
357 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics ENC-1-2-T-24

1,881,000₫   2,508,000₫
Đã bao gồm VAT
361 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics ENC-1-3-T-24

1,881,000₫   2,508,000₫
Đã bao gồm VAT
318 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hoá vòng quay Hanyoung PSC-MA-AB-T-24

1,225,500₫   1,634,000₫
Đã bao gồm VAT
337 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hoá vòng quay Hanyoung PSC-MB-AB-T-24

1,225,500₫   1,634,000₫
Đã bao gồm VAT
346 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hoá vòng quay Hanyoung PSC-MC-AB-T-24

1,225,500₫   1,634,000₫
Đã bao gồm VAT
349 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E30S4-360-3-N-24

1,354,650₫   1,806,200₫
Đã bao gồm VAT
354 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H12-1024-3-T-24 AUTONICS

1,972,575₫   2,630,100₫
Đã bao gồm VAT
372 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H12-1024-6-L-5 AUTONICS

2,116,125₫   2,821,500₫
Đã bao gồm VAT
345 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H12-2048-6-L-5-C AUTONICS

2,362,800₫   3,150,400₫
Đã bao gồm VAT
286 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H6-2500-6-L-5 AUTONICS

2,185,425₫   2,913,900₫
Đã bao gồm VAT
292 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H8-1000-3-N-24 AUTONICS

1,904,100₫   2,538,800₫
Đã bao gồm VAT
340 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-1000-6-L-5

2,046,825₫   2,729,100₫
Đã bao gồm VAT
295 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-100-3-T-24

1,765,500₫   2,354,000₫
Đã bao gồm VAT
457 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-1024-3-T-24

1,904,100₫   2,538,800₫
Đã bao gồm VAT
325 | 0