Bộ mã hóa vòng quay

Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE50B-8-60-3-T-24

Liên hệ
 
195 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE50B-8-100-3-T-24

Liên hệ
 
187 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE50B-8-200-3-T-24

Liên hệ
 
198 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE50B-8-300-3-T-24

Liên hệ
 
192 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE50B-8-600-3-T-24

Liên hệ
 
181 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE50B-8-1000-3-T-24

Liên hệ
 
191 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE40B-6-60-3-T-24

Liên hệ
 
202 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE40B-6-100-3-T-24

Liên hệ
 
188 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE40B-6-300-3-T-24

Liên hệ
 
209 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE40B-6-360-3-T-24

Liên hệ
 
227 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE40B-6-500-3-T-24

Liên hệ
 
239 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE40B-6-1000-3-T-24

Liên hệ
 
264 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung PSC-MA

Liên hệ
 
214 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung PSC-MB

Liên hệ
 
175 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung PSC-MC

Liên hệ
 
174 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY AUTONICS E40S6-5000-3-T-24 AUTONICS

2,107,050₫   2,809,400₫
Đã bao gồm VAT
329 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E50S8-5000-3-T-24 AUTONICS

2,408,250₫   3,211,000₫
Đã bao gồm VAT
251 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E50S8-6000-3-T-24

2,512,500₫   3,350,000₫
Đã bao gồm VAT
184 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E50S8-8000-3-T-24

2,690,250₫   3,587,000₫
Đã bao gồm VAT
195 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E50S8-5000-6-L-5 AUTONICS

2,728,275₫   3,637,700₫
Đã bao gồm VAT
212 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-5000-6-L-5

2,803,500₫   3,738,000₫
Đã bao gồm VAT
184 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E80H30-1024-3-T-24

3,785,100₫   5,046,800₫
Đã bao gồm VAT
234 | 0
Xem nhanh
-25%
Xem nhanh

Khớp nối Encoder trục lồi Autonics EC-1

72,750₫   97,000₫
Đã bao gồm VAT
284 | 0
-25%
Xem nhanh

Khớp nối Encoder trục lồi Autonics EC-2

72,750₫   97,000₫
Đã bao gồm VAT
276 | 0
-25%
Xem nhanh

Khớp nối Encoder trục lồi Autonics EC-3

72,750₫   97,000₫
Đã bao gồm VAT
284 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics ENC-1-1-T-24

1,692,750₫   2,257,000₫
Đã bao gồm VAT
238 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics ENC-1-2-T-24

1,692,750₫   2,257,000₫
Đã bao gồm VAT
237 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics ENC-1-3-T-24

1,692,750₫   2,257,000₫
Đã bao gồm VAT
222 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hoá vòng quay Hanyoung PSC-MA-AB-T-24

1,225,500₫   1,634,000₫
Đã bao gồm VAT
221 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hoá vòng quay Hanyoung PSC-MB-AB-T-24

1,225,500₫   1,634,000₫
Đã bao gồm VAT
248 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hoá vòng quay Hanyoung PSC-MC-AB-T-24

1,225,500₫   1,634,000₫
Đã bao gồm VAT
219 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E30S4-360-3-N-24

1,222,650₫   1,630,200₫
Đã bao gồm VAT
236 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H12-1024-3-T-24 AUTONICS

1,786,950₫   2,382,600₫
Đã bao gồm VAT
254 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H12-1024-6-L-5 AUTONICS

1,899,975₫   2,533,300₫
Đã bao gồm VAT
239 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H12-2048-6-L-5-C AUTONICS

2,277,750₫   3,037,000₫
Đã bao gồm VAT
188 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H6-2500-6-L-5 AUTONICS

1,975,050₫   2,633,400₫
Đã bao gồm VAT
184 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H8-1000-3-N-24 AUTONICS

1,711,875₫   2,282,500₫
Đã bao gồm VAT
217 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-1000-6-L-5

1,843,875₫   2,458,500₫
Đã bao gồm VAT
195 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-100-3-T-24

1,591,425₫   2,121,900₫
Đã bao gồm VAT
295 | 0