PLC LS

Xem nhanh

Mô đun ngõ vào thermocouple 4 kênh LS XGF-TC4S

12,200,000₫
Đã bao gồm VAT
178 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh

LS XBE-TP32A mô đun I/O mở rộng cho PLC

3,210,000₫
Đã bao gồm VAT
414 | 0
Xem nhanh

LS XBE-TP16A mô đun mở rộng cho PLC

2,410,000₫
Đã bao gồm VAT
407 | 0
Xem nhanh

LS XBE-TP08A mô đun mở rộng cho PLC

1,980,000₫
Đã bao gồm VAT
411 | 0
Xem nhanh

LS XBE-TN16A mô đun mở rộng ngõ ra transistor cho PLC

2,410,000₫
Đã bao gồm VAT
441 | 0
Xem nhanh

LS XBE-TN08A mô đun mở rộng ngõ ra transistor cho PLC

1,980,000₫
Đã bao gồm VAT
373 | 0
Xem nhanh

LS XBE-RY16A mô đun mở rộng ngõ ra Transistor cho PLC

2,620,000₫
Đã bao gồm VAT
405 | 0
Xem nhanh

LS XBE-RY08B mô đun mở rộng cho PLC

2,620,000₫
Đã bao gồm VAT
372 | 0
Xem nhanh

LS XBE-RY08A mô đun mở rộng ngõ ra transistor cho PLC

2,090,000₫
Đã bao gồm VAT
377 | 0
Xem nhanh

LS XBE-DR16A mô đun mở rộng cho PLC

2,730,000₫
Đã bao gồm VAT
414 | 0
Xem nhanh

LS XBE-DC16B mô đun mở rộng PLC

2,140,000₫
Đã bao gồm VAT
368 | 0
Xem nhanh

Mô đun mở rộng ngõ vào DC LS XBE-DC16A

2,090,000₫
Đã bao gồm VAT
364 | 0