PLC LS

Xem nhanh

Expension I/O Ls XBE-TN32A

3,210,000₫
Đã bao gồm VAT
473 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-AD04A

4,870,000₫
Đã bao gồm VAT
544 | 0
Xem nhanh

Modoule mở rộng ngõ vào DC LS XBE-DC32A

3,210,000₫
Đã bao gồm VAT
460 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh

SpecialXBF-AD04C

7,870,000₫
Đã bao gồm VAT
508 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-AD08A

7,330,000₫
Đã bao gồm VAT
389 | 0
Xem nhanh

Special Ls XBF-AH04A

5,940,000₫
Đã bao gồm VAT
390 | 0
Xem nhanh

Special Ls XBF-DC04A

4,870,000₫
Đã bao gồm VAT
392 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-DC04C

7,870,000₫
Đã bao gồm VAT
382 | 0
Xem nhanh

Special Ls XBF-DV04A

4,870,000₫
Đã bao gồm VAT
372 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-DV04C

7,870,000₫
Đã bao gồm VAT
402 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-HD02A

4,920,000₫
Đã bao gồm VAT
457 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-HO02A

4,920,000₫
Đã bao gồm VAT
381 | 0
Xem nhanh

Specia Ls lXBF-PD02A

5,460,000₫
Đã bao gồm VAT
409 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-PN04B

8,830,000₫
Đã bao gồm VAT
489 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-PN08B

9,690,000₫
Đã bao gồm VAT
378 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-RD01A

4,760,000₫
Đã bao gồm VAT
449 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-RD04A

5,400,000₫
Đã bao gồm VAT
998 | 0
Xem nhanh

Special Ls XBF-TC04S

7,540,000₫
Đã bao gồm VAT
402 | 0
Xem nhanh

Expension I/OXBL-C21A

4,280,000₫
Đã bao gồm VAT
358 | 0
Xem nhanh

Expension I/OXBL-C41A

4,280,000₫
Đã bao gồm VAT
355 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-CMEA

5,350,000₫
Đã bao gồm VAT
410 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-CSEA

5,350,000₫
Đã bao gồm VAT
419 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-DSEA

8,990,000₫
Đã bao gồm VAT
405 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIMF

9,420,000₫
Đã bao gồm VAT
404 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIMH

8,130,000₫
Đã bao gồm VAT
380 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIMT

7,060,000₫
Đã bao gồm VAT
441 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIPT

9,100,000₫
Đã bao gồm VAT
366 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EMTA

7,100,000₫
Đã bao gồm VAT
435 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-PMEC

10,760,000₫
Đã bao gồm VAT
402 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-PSEA

9,850,000₫
Đã bao gồm VAT
528 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-RMEA

4,070,000₫
Đã bao gồm VAT
634 | 0
Xem nhanh

Bộ điều khiển khả trình LS XBM-DN16S

4,500,000₫
Đã bao gồm VAT
302 | 0
Xem nhanh

Main unit for XBM (Connector type) (Ladder language)XBM-DN32H2

7,830,000₫
Đã bao gồm VAT
392 | 0
Xem nhanh

Main unit for XBM (Connector type) (Ladder language)XBM-DN32HP

8,040,000₫
Đã bao gồm VAT
434 | 0
Xem nhanh

Bộ điều khiển khả trình LS XBM-DN32S

5,430,000₫
Đã bao gồm VAT
327 | 0
Xem nhanh

Bộ điều khiển khả trình LS XBM-DR16S

4,710,000₫
Đã bao gồm VAT
304 | 0
Xem nhanh

Main unit for IEC (Economic type)XEC-DN10E

3,280,000₫
Đã bao gồm VAT
354 | 0
Xem nhanh

Main unit for IEC (Economic type)XEC-DN14E

3,630,000₫
Đã bao gồm VAT
332 | 0
Xem nhanh

Main unit for IEC (Economic type)XEC-DN20E

4,450,000₫
Đã bao gồm VAT
343 | 0