PLC LS

-23%
Xem nhanh

Mô đun ngõ vào thermocouple 4 kênh LS XGF-TC4S

9,848,300₫   12,790,000₫
Đã bao gồm VAT
190 | 0
-23%
Xem nhanh

Mô đun ngõ vào đọc xung tốc độ cao (Open Collector) LS XGF-HO2A

5,482,400₫   7,120,000₫
Đã bao gồm VAT
187 | 0
-23%
Xem nhanh

Mô đun ngõ vào đọc xung tốc độ cao (Line Driver) LS XGF-HD2A

5,482,400₫   7,120,000₫
Đã bao gồm VAT
307 | 0
-23%
Xem nhanh

Khay gắn Module mở rộng PLC LS dòng XGT XGB-M10A

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
280 | 0
-23%
Xem nhanh

LS XBE-TP32A mô đun I/O mở rộng cho PLC

2,594,900₫   3,370,000₫
Đã bao gồm VAT
428 | 0
-23%
Xem nhanh

LS XBE-TP16A mô đun mở rộng cho PLC

1,940,400₫   2,520,000₫
Đã bao gồm VAT
410 | 0
-23%
Xem nhanh

LS XBE-TP08A mô đun mở rộng cho PLC

1,601,600₫   2,080,000₫
Đã bao gồm VAT
414 | 0
-23%
Xem nhanh

LS XBE-TN16A mô đun mở rộng ngõ ra transistor cho PLC

1,940,400₫   2,520,000₫
Đã bao gồm VAT
449 | 0
-23%
Xem nhanh

LS XBE-TN08A mô đun mở rộng ngõ ra transistor cho PLC

1,601,600₫   2,080,000₫
Đã bao gồm VAT
377 | 0
-23%
Xem nhanh

LS XBE-RY16A mô đun mở rộng ngõ ra Transistor cho PLC

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
422 | 0
-23%
Xem nhanh

LS XBE-RY08B mô đun mở rộng cho PLC

2,117,500₫   2,750,000₫
Đã bao gồm VAT
373 | 0
-23%
Xem nhanh

LS XBE-RY08A mô đun mở rộng ngõ ra transistor cho PLC

1,686,300₫   2,190,000₫
Đã bao gồm VAT
390 | 0
-23%
Xem nhanh

LS XBE-DR16A mô đun mở rộng cho PLC

2,202,200₫   2,860,000₫
Đã bao gồm VAT
468 | 0
-23%
Xem nhanh

LS XBE-DC16B mô đun mở rộng PLC

1,724,800₫   2,240,000₫
Đã bao gồm VAT
377 | 0
-23%
Xem nhanh

Mô đun mở rộng ngõ vào DC LS XBE-DC16A

1,686,300₫   2,190,000₫
Đã bao gồm VAT
381 | 0
Miền bắc