S100-inverter-control-techniques-3

PLC LS

Xem nhanh

Module ngõ vào thermocouple 4 kênh XGF-TC4S

12,200,000₫
Đã bao gồm VAT
159 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh

Expension I/OXBE-TP32A

3,210,000₫
Đã bao gồm VAT
407 | 0
Xem nhanh

Expension I/OXBE-TP16A

2,410,000₫
Đã bao gồm VAT
407 | 0
Xem nhanh

Expension I/OXBE-TP08A

1,980,000₫
Đã bao gồm VAT
408 | 0
Xem nhanh

Modoule mở rộng ngõ ra Transistor LS XBE-TN16A

2,410,000₫
Đã bao gồm VAT
438 | 0
Xem nhanh

Modoule mở rộng ngõ ra Transistor LS XBE-TN08A

1,980,000₫
Đã bao gồm VAT
373 | 0
Xem nhanh

Modoule mở rộng ngõ ra Transistor LS XBE-RY16A

2,620,000₫
Đã bao gồm VAT
391 | 0
Xem nhanh

Expension I/O XBE-RY08B

2,620,000₫
Đã bao gồm VAT
369 | 0
Xem nhanh

Modoule mở rộng ngõ ra Transistor LS XBE-RY08A

2,090,000₫
Đã bao gồm VAT
372 | 0
Xem nhanh

Expension I/O Ls XBE-DR16A

2,730,000₫
Đã bao gồm VAT
402 | 0
Xem nhanh

Expension I/OXBE-DC16B

2,140,000₫
Đã bao gồm VAT
355 | 0
Xem nhanh

Modoule mở rộng ngõ vào DC LS XBE-DC16A

2,090,000₫
Đã bao gồm VAT
355 | 0
Xem nhanh

Modoule mở rộng ngõ vào DC LS XBE-DC08A

1,930,000₫
Đã bao gồm VAT
355 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh

Plc Ls XBC-DR64H

10,340,000₫
Đã bao gồm VAT
342 | 0
Xem nhanh

Main unit for IEC (Economic type) Ls XBC-DR60SU

9,420,000₫
Đã bao gồm VAT
387 | 0
Xem nhanh

Main unit for IEC (Economic type)XBC-DR40SU

7,630,000₫
Đã bao gồm VAT
388 | 0
Xem nhanh

Plc Ls XBC-DR32H

7,580,000₫
Đã bao gồm VAT
328 | 0
Xem nhanh

Main unit for IEC (Economic type) Ls XBC-DR30SU

5,830,000₫
Đã bao gồm VAT
380 | 0
Xem nhanh

Plc Ls XBC-DR30E

5,020,000₫
Đã bao gồm VAT
333 | 0
Xem nhanh

Xbc U (Dc) Ls XBC-DR28UP/DC

19,190,000₫
Đã bao gồm VAT
347 | 0
Xem nhanh

Xbc U (Ac) Ls XBC-DR28UP

19,190,000₫
Đã bao gồm VAT
338 | 0
Xem nhanh

Xbc U (Dc) Ls XBC-DR28UA/DC

18,320,000₫
Đã bao gồm VAT
347 | 0
Xem nhanh

Xbc U (Ac) Ls XBC-DR28UA

18,320,000₫
Đã bao gồm VAT
353 | 0
Xem nhanh

Xbc U (Dc) Ls XBC-DR28U/DC

11,930,000₫
Đã bao gồm VAT
442 | 0
Xem nhanh

Xbc U (Ac) Ls XBC-DR28U

11,930,000₫
Đã bao gồm VAT
351 | 0
Xem nhanh

Main unit for IEC (Economic type) Ls XBC-DR20SU

5,630,000₫
Đã bao gồm VAT
371 | 0
Xem nhanh

Plc Ls XBC-DR20E

4,450,000₫
Đã bao gồm VAT
295 | 0
Xem nhanh

Main unit for XBC(Economic type) Ls XBC-DR14E

3,530,000₫
Đã bao gồm VAT
317 | 0
Xem nhanh

Main unit for XBC(Economic type) Ls XBC-DR10E

3,280,000₫
Đã bao gồm VAT
289 | 0
Xem nhanh

Main unit for IEC (Economic type) Ls XBC-DP60SU

9,670,000₫
Đã bao gồm VAT
347 | 0
Xem nhanh

Main unit for IEC (Economic type) Ls XBC-DP40SU

7,830,000₫
Đã bao gồm VAT
383 | 0
Xem nhanh

Xbc U (Ac) LsXBC-DP32UP/DC

19,190,000₫
Đã bao gồm VAT
328 | 0
Xem nhanh

Xbc U (Ac) Ls XBC-DP32UP

19,190,000₫
Đã bao gồm VAT
334 | 0
Xem nhanh

Xbc U (Dc) Ls XBC-DP32UA/DC

18,320,000₫
Đã bao gồm VAT
335 | 0
Xem nhanh

Xbc U (Ac) Ls XBC-DP32UA

18,320,000₫
Đã bao gồm VAT
318 | 0
Xem nhanh

Xbc U (Dc) Ls XBC-DP32U/DC

11,930,000₫
Đã bao gồm VAT
359 | 0