PLC

Xem nhanh

Expension I/OXBE-TN32A

3,210,000₫
Đã bao gồm VAT
319 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-AD04A

4,870,000₫
Đã bao gồm VAT
375 | 0
Xem nhanh

Modoule mở rộng ngõ vào DC LS XBE-DC32A

3,210,000₫
Đã bao gồm VAT
321 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh

SpecialXBF-AD04C

7,870,000₫
Đã bao gồm VAT
368 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-AD08A

7,330,000₫
Đã bao gồm VAT
254 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-AH04A

5,940,000₫
Đã bao gồm VAT
241 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-DC04A

4,870,000₫
Đã bao gồm VAT
257 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-DC04C

7,870,000₫
Đã bao gồm VAT
250 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-DV04A

4,870,000₫
Đã bao gồm VAT
240 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-DV04C

7,870,000₫
Đã bao gồm VAT
227 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-HD02A

4,920,000₫
Đã bao gồm VAT
263 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-HO02A

4,920,000₫
Đã bao gồm VAT
253 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-PD02A

5,460,000₫
Đã bao gồm VAT
249 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-PN04B

8,830,000₫
Đã bao gồm VAT
292 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-PN08B

9,690,000₫
Đã bao gồm VAT
243 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-RD01A

4,760,000₫
Đã bao gồm VAT
299 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-RD04A

5,400,000₫
Đã bao gồm VAT
685 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-TC04S

7,540,000₫
Đã bao gồm VAT
261 | 0
Xem nhanh

Expension I/OXBL-C21A

4,280,000₫
Đã bao gồm VAT
230 | 0
Xem nhanh

Expension I/OXBL-C41A

4,280,000₫
Đã bao gồm VAT
230 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-CMEA

5,350,000₫
Đã bao gồm VAT
255 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-CSEA

5,350,000₫
Đã bao gồm VAT
237 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-DSEA

8,990,000₫
Đã bao gồm VAT
232 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIMF

9,420,000₫
Đã bao gồm VAT
237 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIMH

8,130,000₫
Đã bao gồm VAT
254 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIMT

7,060,000₫
Đã bao gồm VAT
260 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIPT

9,100,000₫
Đã bao gồm VAT
240 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EMTA

7,100,000₫
Đã bao gồm VAT
248 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-PMEC

10,760,000₫
Đã bao gồm VAT
261 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-PSEA

9,850,000₫
Đã bao gồm VAT
348 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-RMEA

4,070,000₫
Đã bao gồm VAT
484 | 0
Xem nhanh

Bộ điều khiển khả trình LS XBM-DN16S

4,500,000₫
Đã bao gồm VAT
183 | 0
Xem nhanh

Main unit for XBM (Connector type) (Ladder language)XBM-DN32H2

7,830,000₫
Đã bao gồm VAT
230 | 0
Xem nhanh

Main unit for XBM (Connector type) (Ladder language)XBM-DN32HP

8,040,000₫
Đã bao gồm VAT
280 | 0
Xem nhanh

Bộ điều khiển khả trình LS XBM-DN32S

5,430,000₫
Đã bao gồm VAT
192 | 0
Xem nhanh

Bộ điều khiển khả trình LS XBM-DR16S

4,710,000₫
Đã bao gồm VAT
171 | 0
Xem nhanh

Main unit for IEC (Economic type)XEC-DN10E

3,280,000₫
Đã bao gồm VAT
209 | 0
Xem nhanh

Main unit for IEC (Economic type)XEC-DN14E

3,630,000₫
Đã bao gồm VAT
183 | 0
Xem nhanh

Main unit for IEC (Economic type)XEC-DN20E

4,450,000₫
Đã bao gồm VAT
164 | 0