Màn hình HMI

-30%
Xem nhanh

Màn hình điều khiển cho biến tần LS IG5A KPD-IG5A-1M

352,100₫   503,000₫
Đã bao gồm VAT
392 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình điều khiển cho biến tần LS IS7-LCD

770,000₫   1,100,000₫
Đã bao gồm VAT
461 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU3500

6,341,300₫   9,059,000₫
Đã bao gồm VAT
342 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU3512

7,012,600₫   10,018,000₫
Đã bao gồm VAT
388 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU5500

13,605,900₫   19,437,000₫
Đã bao gồm VAT
351 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU5512

14,865,900₫   21,237,000₫
Đã bao gồm VAT
397 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi XP10BKA/DC(Touch Panel)

2,597,000₫   3,710,000₫
Đã bao gồm VAT
343 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi XP10BKB/DC(Touch Panel)

4,067,000₫   5,810,000₫
Đã bao gồm VAT
325 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi XP30-BTA/DC(Touch Panel)

9,513,000₫   13,590,000₫
Đã bao gồm VAT
364 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTE/DC(Touch Panel)

4,648,000₫   6,640,000₫
Đã bao gồm VAT
342 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTA/DC(Touch Panel)

4,823,000₫   6,890,000₫
Đã bao gồm VAT
412 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP60-TTA/DC(Touch Panel)

7,287,000₫   10,410,000₫
Đã bao gồm VAT
502 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP50-TTA/DC(Touch Panel)

16,485,000₫   23,550,000₫
Đã bao gồm VAT
376 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP70-TTA/AC(Touch Panel)

21,441,000₫   30,630,000₫
Đã bao gồm VAT
437 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP80-TTA/AC(Touch Panel)

24,969,000₫   35,670,000₫
Đã bao gồm VAT
333 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP90-TTA/AC(Touch Panel)

30,233,000₫   43,190,000₫
Đã bao gồm VAT
294 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP70-TTA/DC(Touch Panel)

21,441,000₫   30,630,000₫
Đã bao gồm VAT
357 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP80-TTA/DC(Touch Panel)

24,969,000₫   35,670,000₫
Đã bao gồm VAT
335 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP90-TTA/DC(Touch Panel)

30,233,000₫   43,190,000₫
Đã bao gồm VAT
318 | 0
-34%
Xem nhanh

Màn hình cài đặt biến tần Schneider VW3A1113

2,127,180₫   3,223,000₫
Đã bao gồm VAT
212 | 0
-30%
Xem nhanh

Phụ kiện lắp màn hình cài đặt biến tần Schneider VW3A1114

716,100₫   1,023,000₫
Đã bao gồm VAT
130 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình điều khiển Autonics LP-S070-T9D6-C5T

11,247,390₫   16,067,700₫
Đã bao gồm VAT
144 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình điều khiển Autonics LP-S044-S1D0-C5T-A

6,451,060₫   9,215,800₫
Đã bao gồm VAT
160 | 0
-30%
Xem nhanh

MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN RỜI CHO BIẾN TẦN DÒNG IG5A KPD-IG5A-3M

462,000₫   660,000₫
Đã bao gồm VAT
92 | 0
-30%
Xem nhanh

MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN RỜI CHO BIẾN TẦN DÒNG IG5A KPD-IG5A-5M

532,000₫   760,000₫
Đã bao gồm VAT
104 | 0
-30%
Xem nhanh

MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN AUTONICS GP-S044-S1D0

4,244,100₫   6,063,000₫
Đã bao gồm VAT
72 | 0
-30%
Xem nhanh

MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN AUTONICS GP-S044-S1D1

4,244,100₫   6,063,000₫
Đã bao gồm VAT
76 | 0