Màn hình HMI

-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU3500

6,341,300₫   9,059,000₫
Đã bao gồm VAT
462 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU3512

6,885,098.5₫   9,835,855₫
Đã bao gồm VAT
537 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU5500

13,605,900₫   19,437,000₫
Đã bao gồm VAT
455 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU5512

14,865,900₫   21,237,000₫
Đã bao gồm VAT
533 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi XP10BKA/DC(Touch Panel)

2,597,000₫   3,710,000₫
Đã bao gồm VAT
484 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi XP10BKB/DC(Touch Panel)

4,067,000₫   5,810,000₫
Đã bao gồm VAT
443 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi XP30-BTA/DC(Touch Panel)

9,513,000₫   13,590,000₫
Đã bao gồm VAT
491 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTE/DC(Touch Panel)

4,648,000₫   6,640,000₫
Đã bao gồm VAT
449 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTA/DC(Touch Panel)

4,823,000₫   6,890,000₫
Đã bao gồm VAT
553 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP60-TTA/DC(Touch Panel)

7,287,000₫   10,410,000₫
Đã bao gồm VAT
672 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP50-TTA/DC(Touch Panel)

16,485,000₫   23,550,000₫
Đã bao gồm VAT
494 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP70-TTA/AC(Touch Panel)

21,441,000₫   30,630,000₫
Đã bao gồm VAT
595 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP80-TTA/AC(Touch Panel)

24,969,000₫   35,670,000₫
Đã bao gồm VAT
460 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP90-TTA/AC(Touch Panel)

30,233,000₫   43,190,000₫
Đã bao gồm VAT
444 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP70-TTA/DC(Touch Panel)

21,441,000₫   30,630,000₫
Đã bao gồm VAT
466 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP80-TTA/DC(Touch Panel)

24,969,000₫   35,670,000₫
Đã bao gồm VAT
456 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP90-TTA/DC(Touch Panel)

30,233,000₫   43,190,000₫
Đã bao gồm VAT
429 | 0
-34%
Xem nhanh

Màn hình cài đặt biến tần Schneider VW3A1113

2,088,504₫   3,164,400₫
Đã bao gồm VAT
424 | 0
-30%
Xem nhanh

Phụ kiện lắp màn hình cài đặt biến tần Schneider VW3A1114

716,100₫   1,023,000₫
Đã bao gồm VAT
251 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình điều khiển Autonics LP-S070-T9D6-C5T

11,247,390₫   16,067,700₫
Đã bao gồm VAT
247 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình điều khiển Autonics LP-S044-S1D0-C5T-A

6,451,060₫   9,215,800₫
Đã bao gồm VAT
267 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình điều khiển Autonics GP-S044-S1D0

4,244,240₫   6,063,200₫
Đã bao gồm VAT
172 | 0
-30%
Xem nhanh

Màn hình điều khiển Autonics GP-S044-S1D1

4,244,240₫   6,063,200₫
Đã bao gồm VAT
181 | 0