Màn hình HMI

-35%
Xem nhanh

Cổng IIoT mở rộng Flexem FLink-WiFi-A

1,072,500₫   1,650,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-35%
Xem nhanh

Cổng IIoT mở rộng Flexem FLink-4G-G

1,608,750₫   2,475,000₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
-35%
Xem nhanh

Màn hình HMI cảm ứng Flexem FE6156H15.1 - 15.6 inch

10,725,000₫   16,500,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-35%
Xem nhanh

Màn hình HMI cảm ứng Flexem FE6100WE - 10.1 inch

6,077,500₫   9,350,000₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-35%
Xem nhanh

Màn hình HMI cảm ứng Flexem FE6100W10 - 10.1 inch

3,217,500₫   4,950,000₫
Đã bao gồm VAT
4 | 0
-35%
Xem nhanh

Màn hình HMI cảm ứng Flexem FE6070WE7 - 7 inch

2,037,750₫   3,135,000₫
Đã bao gồm VAT
8 | 0
-35%
Xem nhanh

Màn hình HMI cảm ứng Flexem FE6070C7 - 7 inch

1,787,500₫   2,750,000₫
Đã bao gồm VAT
4 | 0
-35%
Xem nhanh

Màn hình HMI cảm ứng Flexem FE3070V17 - 7 inch

1,787,500₫   2,750,000₫
Đã bao gồm VAT
8 | 0
-35%
Xem nhanh

Màn hình HMI cảm ứng Flexem FE3043H4.3 - 4.3 inch

1,430,000₫   2,200,000₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
-35%
Xem nhanh

Cổng IIoT mở rộng Flexem FBox-WiFi

2,860,000₫   4,400,000₫
Đã bao gồm VAT
4 | 0
-35%
Xem nhanh

Cổng IIoT mở rộng Flexem FBox-4G-G

5,362,500₫   8,250,000₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-35%
Xem nhanh

Cổng IIoT mở rộng Flexem FBox

2,860,000₫   4,400,000₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-35%
Xem nhanh

Màn hình logic LCD màu 10,4 inch Autonics LP-A104-T9D9-C6T

14,517,360₫   22,334,400₫
Đã bao gồm VAT
22 | 0
-35%
Xem nhanh

Màn hình logic LCD màu 10,4 inch Autonics LP-A104-T9D9-C6R

14,517,360₫   22,334,400₫
Đã bao gồm VAT
9 | 0
-35%
Xem nhanh

Màn hình logic LCD màu 10,4 inch Autonics LP-A104-T9D8-C6T

14,517,360₫   22,334,400₫
Đã bao gồm VAT
9 | 0