S100-inverter-control-techniques-3

Màn hình HMI

Xem nhanh

Màn hình logic LCD màu 10,4 inch Autonics LP-A104-T9D9-C6T

22,334,400₫
Đã bao gồm VAT
12 | 0
Xem nhanh

Màn hình logic LCD màu 10,4 inch Autonics LP-A104-T9D9-C6R

22,334,400₫
Đã bao gồm VAT
8 | 0
Xem nhanh

Màn hình logic LCD màu 10,4 inch Autonics LP-A104-T9D8-C6T

22,334,400₫
Đã bao gồm VAT
9 | 0
Xem nhanh

Màn hình logic LCD màu 10,4 inch Autonics LP-A104-T9D8-C6R

22,334,400₫
Đã bao gồm VAT
12 | 0
Xem nhanh

Màn hình logic LCD màu 7 inch Autonics LP-A070-T9D7-C5T

15,049,100₫
Đã bao gồm VAT
7 | 0
Xem nhanh

Màn hình logic LCD màu 7 inch Autonics LP-A070-T9D7-C5R

15,049,100₫
Đã bao gồm VAT
10 | 0
Xem nhanh

Màn hình logic LCD màu 7 inch Autonics LP-A070-T9D6-C5T

15,049,100₫
Đã bao gồm VAT
14 | 0
Xem nhanh

Màn hình logic LCD màu 7 inch Autonics LP-A070-T9D6-C5R

15,049,100₫
Đã bao gồm VAT
10 | 0
Xem nhanh

Màn hình logic LCD màu 10,4 inch Autonics GP-A104-T9D9

19,011,300₫
Đã bao gồm VAT
10 | 0
Xem nhanh

Màn hình logic LCD màu 10,4 inch Autonics GP-A104-T9D8

19,011,300₫
Đã bao gồm VAT
10 | 0
Xem nhanh

Màn hình đồ họa LCD màu 7 inch Autonics GP-A070-T9D7

12,041,700₫
Đã bao gồm VAT
8 | 0
Xem nhanh

Màn hình đồ họa LCD màu 7 inch Autonics GP-A070-T9D6

12,041,700₫
Đã bao gồm VAT
8 | 0
Xem nhanh

Màn hình đồ họa LCD màu 5,7 inch Autonics GP-A057-T8D7

10,930,700₫
Đã bao gồm VAT
11 | 0
Xem nhanh

Màn hình đồ họa LCD màu 5,7 inch Autonics GP-A057-T8D6

10,930,700₫
Đã bao gồm VAT
11 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh

Màn hình điều khiển Autonics LP-S044-S1D0-C5T-A

9,785,600₫
Đã bao gồm VAT
405 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
-34%
Xem nhanh

Màn hình cài đặt biến tần Schneider VW3A1113

2,222,286₫   3,367,100₫
Đã bao gồm VAT
722 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP90-TTA/DC(Touch Panel)

43,190,000₫
Đã bao gồm VAT
561 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP80-TTA/DC(Touch Panel)

35,670,000₫
Đã bao gồm VAT
598 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP70-TTA/DC(Touch Panel)

30,630,000₫
Đã bao gồm VAT
580 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP90-TTA/AC(Touch Panel)

43,190,000₫
Đã bao gồm VAT
581 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP80-TTA/AC(Touch Panel)

35,670,000₫
Đã bao gồm VAT
623 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP70-TTA/AC(Touch Panel)

30,630,000₫
Đã bao gồm VAT
762 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP50-TTA/DC(Touch Panel)

23,550,000₫
Đã bao gồm VAT
653 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP60-TTA/DC(Touch Panel)

10,410,000₫
Đã bao gồm VAT
824 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTA/DC(Touch Panel)

6,890,000₫
Đã bao gồm VAT
753 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTE/DC(Touch Panel)

6,640,000₫
Đã bao gồm VAT
585 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi XP30-BTA/DC(Touch Panel)

13,590,000₫
Đã bao gồm VAT
654 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi XP10BKB/DC(Touch Panel)

5,810,000₫
Đã bao gồm VAT
565 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi XP10BKA/DC(Touch Panel)

3,710,000₫
Đã bao gồm VAT
675 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU5512

30,641,600₫
Đã bao gồm VAT
699 | 0