Màn hình HMI

-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU3500

7,700,150₫   9,059,000₫
Đã bao gồm VAT
208 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU3512

8,515,300₫   10,018,000₫
Đã bao gồm VAT
236 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU5500

16,521,450₫   19,437,000₫
Đã bao gồm VAT
217 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU5512

18,051,450₫   21,237,000₫
Đã bao gồm VAT
238 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi XP10BKA/DC(Touch Panel)

3,153,500₫   3,710,000₫
Đã bao gồm VAT
223 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi XP10BKB/DC(Touch Panel)

4,938,500₫   5,810,000₫
Đã bao gồm VAT
199 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi XP30-BTA/DC(Touch Panel)

11,551,500₫   13,590,000₫
Đã bao gồm VAT
222 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTE/DC(Touch Panel)

5,644,000₫   6,640,000₫
Đã bao gồm VAT
207 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTA/DC(Touch Panel)

5,856,500₫   6,890,000₫
Đã bao gồm VAT
249 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP60-TTA/DC(Touch Panel)

8,848,500₫   10,410,000₫
Đã bao gồm VAT
310 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP50-TTA/DC(Touch Panel)

20,017,500₫   23,550,000₫
Đã bao gồm VAT
243 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP70-TTA/AC(Touch Panel)

26,035,500₫   30,630,000₫
Đã bao gồm VAT
252 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP80-TTA/AC(Touch Panel)

30,319,500₫   35,670,000₫
Đã bao gồm VAT
209 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP90-TTA/AC(Touch Panel)

36,711,500₫   43,190,000₫
Đã bao gồm VAT
171 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP70-TTA/DC(Touch Panel)

26,035,500₫   30,630,000₫
Đã bao gồm VAT
216 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP80-TTA/DC(Touch Panel)

30,319,500₫   35,670,000₫
Đã bao gồm VAT
215 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP90-TTA/DC(Touch Panel)

36,711,500₫   43,190,000₫
Đã bao gồm VAT
206 | 0