Bộ đếm bộ định thời CHINT

-35%
Xem nhanh

Bộ định thời Chint KG316T 3A 16-ON 16-OFF AC220V

210,600₫   324,000₫
Đã bao gồm VAT
706 | 0
-35%
Xem nhanh

Relay bảo vệ động cơ Chint JD-5 160A-400A AC220V

368,550₫   567,000₫
Đã bao gồm VAT
103 | 0
-35%
Xem nhanh

Relay bảo vệ động cơ Chint JD-5 1A-80A AC220V(with buzzer)

281,450₫   433,000₫
Đã bao gồm VAT
83 | 0
-35%
Xem nhanh

Relay bảo vệ động cơ Chint JD-5 20A-80A AC220V

281,450₫   433,000₫
Đã bao gồm VAT
92 | 0
-35%
Xem nhanh

Relay bảo vệ động cơ Chint JD-5 2A-20A AC220V

281,450₫   433,000₫
Đã bao gồm VAT
99 | 0
-35%
Xem nhanh

Relay bảo vệ động cơ Chint JD-5 80A-200A AC220V

368,550₫   567,000₫
Đã bao gồm VAT
99 | 0
-35%
Xem nhanh

Relay thời gian Chint 2T JSS48A-S AC220V

498,550₫   767,000₫
Đã bao gồm VAT
109 | 0
-35%
Xem nhanh

Relay thời gian Chint JSZ3A-G AC220V

183,950₫   283,000₫
Đã bao gồm VAT
93 | 0
-35%
Xem nhanh

Relay thời gian Chint (Off delay) JSZ3F 30s AC220V

237,900₫   366,000₫
Đã bao gồm VAT
166 | 0
-35%
Xem nhanh

Relay thời gian Chint (Off delay) JSZ3F 60s AC220V

237,900₫   366,000₫
Đã bao gồm VAT
141 | 0
-35%
Xem nhanh

Timer Sao-Tam Giác Chint JSZ3Y 30s AC220V

260,000₫   400,000₫
Đã bao gồm VAT
111 | 0
-35%
Xem nhanh

Timer Sao-Tam Giác Chint JSZ3Y 30s AC380V

190,450₫   293,000₫
Đã bao gồm VAT
95 | 0
-35%
Xem nhanh

Timer Sao-Tam Giác Chint JSZ3Y 60s AC220V

190,450₫   293,000₫
Đã bao gồm VAT
78 | 0
-35%
Xem nhanh

Timer Sao-Tam Giác Chint JSZ3Y 60s AC380V

260,000₫   400,000₫
Đã bao gồm VAT
90 | 0