S100-inverter-control-techniques-3

Bộ đếm bộ định thời CHINT

Xem nhanh

Timer Sao-Tam Giác Chint JSZ3Y 60s AC380V

400,000₫
Đã bao gồm VAT
225 | 0
Xem nhanh

Timer Sao-Tam Giác Chint JSZ3Y-60S-220AC

293,000₫
Đã bao gồm VAT
203 | 0
Xem nhanh

Timer Sao-Tam Giác Chint JSZ3Y 30s AC380V

293,000₫
Đã bao gồm VAT
213 | 0
Xem nhanh

Timer Sao-Tam Giác Chint JSZ3Y 30s AC220V

400,000₫
Đã bao gồm VAT
309 | 0
Xem nhanh

Relay thời gian Chint (Off delay) JSZ3F 60s AC220V

366,000₫
Đã bao gồm VAT
352 | 0
Xem nhanh

Relay thời gian Chint (Off delay) JSZ3F 30s AC220V

366,000₫
Đã bao gồm VAT
397 | 0
Xem nhanh

Relay thời gian Chint JSZ3A-G AC220V

283,000₫
Đã bao gồm VAT
299 | 0
Xem nhanh

Relay bảo vệ động cơ Chint JD-5 80A-200A AC220V

567,000₫
Đã bao gồm VAT
230 | 0
Xem nhanh

Relay bảo vệ động cơ Chint JD-5 2A-20A AC220V

433,000₫
Đã bao gồm VAT
243 | 0
Xem nhanh

Relay bảo vệ động cơ Chint JD-5 20A-80A AC220V

433,000₫
Đã bao gồm VAT
226 | 0
Xem nhanh

Relay bảo vệ động cơ Chint JD-5 160A-400A AC220V

567,000₫
Đã bao gồm VAT
228 | 0
Xem nhanh

Bộ định thời Chint KG316T 3A 16-ON 16-OFF AC220V

387,000₫
Đã bao gồm VAT
1246 | 11