Bộ mã hóa vòng quay

-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY AUTONICS E40S6-5000-3-T-24 AUTONICS

1,966,580₫   2,809,400₫
Đã bao gồm VAT
329 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E50S8-5000-3-T-24 AUTONICS

2,247,700₫   3,211,000₫
Đã bao gồm VAT
251 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E50S8-6000-3-T-24

2,345,000₫   3,350,000₫
Đã bao gồm VAT
184 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E50S8-8000-3-T-24

2,510,900₫   3,587,000₫
Đã bao gồm VAT
195 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E50S8-5000-6-L-5 AUTONICS

2,546,390₫   3,637,700₫
Đã bao gồm VAT
212 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-5000-6-L-5

2,616,600₫   3,738,000₫
Đã bao gồm VAT
184 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E80H30-1024-3-T-24

3,532,760₫   5,046,800₫
Đã bao gồm VAT
234 | 0
Xem nhanh
-30%
Xem nhanh

Khớp nối Encoder trục lồi Autonics EC-1

67,900₫   97,000₫
Đã bao gồm VAT
284 | 0
-30%
Xem nhanh

Khớp nối Encoder trục lồi Autonics EC-2

67,900₫   97,000₫
Đã bao gồm VAT
276 | 0
-30%
Xem nhanh

Khớp nối Encoder trục lồi Autonics EC-3

67,900₫   97,000₫
Đã bao gồm VAT
284 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics ENC-1-1-T-24

1,579,900₫   2,257,000₫
Đã bao gồm VAT
238 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics ENC-1-2-T-24

1,579,900₫   2,257,000₫
Đã bao gồm VAT
237 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics ENC-1-3-T-24

1,579,900₫   2,257,000₫
Đã bao gồm VAT
221 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E30S4-360-3-N-24

1,141,140₫   1,630,200₫
Đã bao gồm VAT
236 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H12-1024-3-T-24 AUTONICS

1,667,820₫   2,382,600₫
Đã bao gồm VAT
254 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H12-1024-6-L-5 AUTONICS

1,773,310₫   2,533,300₫
Đã bao gồm VAT
239 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H12-2048-6-L-5-C AUTONICS

2,125,900₫   3,037,000₫
Đã bao gồm VAT
188 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H6-2500-6-L-5 AUTONICS

1,843,380₫   2,633,400₫
Đã bao gồm VAT
184 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H8-1000-3-N-24 AUTONICS

1,597,750₫   2,282,500₫
Đã bao gồm VAT
217 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-1000-6-L-5

1,720,950₫   2,458,500₫
Đã bao gồm VAT
195 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-100-3-T-24

1,485,330₫   2,121,900₫
Đã bao gồm VAT
295 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-1024-3-T-24

1,597,750₫   2,282,500₫
Đã bao gồm VAT
218 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-1024-6-L-5

1,720,950₫   2,458,500₫
Đã bao gồm VAT
224 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-2000-6-L-5

1,773,310₫   2,533,300₫
Đã bao gồm VAT
270 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-2048-3-T-24

1,667,820₫   2,382,600₫
Đã bao gồm VAT
197 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-2048-6-L-5

1,773,310₫   2,533,300₫
Đã bao gồm VAT
182 | 0
Xem nhanh
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-360-3-N-24

1,597,750₫   2,282,500₫
Đã bao gồm VAT
177 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-40-3-N-5

1,476,860₫   2,109,800₫
Đã bao gồm VAT
160 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-600-3-T-24

1,597,400₫   2,282,000₫
Đã bao gồm VAT
187 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40HB8-1024-6-L-5

1,720,950₫   2,458,500₫
Đã bao gồm VAT
204 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40HB8-2000-6-L-5

1,773,310₫   2,533,300₫
Đã bao gồm VAT
217 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY AUTONICS E40S6-1000-3-N-24

1,476,860₫   2,109,800₫
Đã bao gồm VAT
198 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40S6-1000-3-T-24 AUTONICS

1,476,860₫   2,109,800₫
Đã bao gồm VAT
206 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40S6-1000-6-L-5

1,632,400₫   2,332,000₫
Đã bao gồm VAT
152 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40S6-100-3-N-24 AUTONICS

1,246,700₫   1,781,000₫
Đã bao gồm VAT
212 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40S6-100-3-T-24 AUTONICS

1,246,630₫   1,780,900₫
Đã bao gồm VAT
250 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40S6-100-6-L-5

1,485,330₫   2,121,900₫
Đã bao gồm VAT
150 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40S6-1024-3-N-24 AUTONICS

1,485,330₫   2,121,900₫
Đã bao gồm VAT
207 | 0