Bộ mã hóa vòng quay

-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY AUTONICS E40S6-5000-3-T-24 AUTONICS

2,226,840₫   3,181,200₫
Đã bao gồm VAT
451 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E50S8-5000-3-T-24 AUTONICS

2,508,660₫   3,583,800₫
Đã bao gồm VAT
512 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E50S8-6000-3-T-24

2,647,260₫   3,781,800₫
Đã bao gồm VAT
297 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E50S8-8000-3-T-24

2,789,710₫   3,985,300₫
Đã bao gồm VAT
307 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E50S8-5000-6-L-5 AUTONICS

2,822,050₫   4,031,500₫
Đã bao gồm VAT
333 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E80H30-1024-3-T-24

3,950,100₫   5,643,000₫
Đã bao gồm VAT
340 | 0
Xem nhanh
-30%
Xem nhanh

Khớp nối Encoder trục lồi Autonics EC-1

76,230₫   108,900₫
Đã bao gồm VAT
416 | 0
-30%
Xem nhanh

Khớp nối Encoder trục lồi Autonics EC-2

76,230₫   108,900₫
Đã bao gồm VAT
410 | 0
-30%
Xem nhanh

Khớp nối Encoder trục lồi Autonics EC-3

76,230₫   108,900₫
Đã bao gồm VAT
410 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics ENC-1-1-T-24

1,755,600₫   2,508,000₫
Đã bao gồm VAT
357 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics ENC-1-2-T-24

1,755,600₫   2,508,000₫
Đã bao gồm VAT
361 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics ENC-1-3-T-24

1,755,600₫   2,508,000₫
Đã bao gồm VAT
318 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E30S4-360-3-N-24

1,264,340₫   1,806,200₫
Đã bao gồm VAT
354 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H12-1024-3-T-24 AUTONICS

1,841,070₫   2,630,100₫
Đã bao gồm VAT
372 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H12-1024-6-L-5 AUTONICS

1,975,050₫   2,821,500₫
Đã bao gồm VAT
345 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H12-2048-6-L-5-C AUTONICS

2,205,280₫   3,150,400₫
Đã bao gồm VAT
286 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H6-2500-6-L-5 AUTONICS

2,039,730₫   2,913,900₫
Đã bao gồm VAT
292 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H8-1000-3-N-24 AUTONICS

1,777,160₫   2,538,800₫
Đã bao gồm VAT
340 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-1000-6-L-5

1,910,370₫   2,729,100₫
Đã bao gồm VAT
295 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-100-3-T-24

1,647,800₫   2,354,000₫
Đã bao gồm VAT
457 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-1024-3-T-24

1,777,160₫   2,538,800₫
Đã bao gồm VAT
325 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-1024-6-L-5

1,910,370₫   2,729,100₫
Đã bao gồm VAT
337 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-2000-6-L-5

1,975,050₫   2,821,500₫
Đã bao gồm VAT
364 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-2048-3-T-24

1,841,070₫   2,630,100₫
Đã bao gồm VAT
296 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-2048-6-L-5

1,975,050₫   2,821,500₫
Đã bao gồm VAT
273 | 0
Xem nhanh
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-360-3-N-24

1,777,160₫   2,538,800₫
Đã bao gồm VAT
280 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-40-3-N-5

1,647,800₫   2,354,000₫
Đã bao gồm VAT
259 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-600-3-T-24

1,777,160₫   2,538,800₫
Đã bao gồm VAT
291 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40HB8-1024-6-L-5

1,910,370₫   2,729,100₫
Đã bao gồm VAT
310 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40HB8-2000-6-L-5

1,975,050₫   2,821,500₫
Đã bao gồm VAT
322 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY AUTONICS E40S6-1000-3-N-24

1,647,800₫   2,354,000₫
Đã bao gồm VAT
286 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40S6-1000-3-T-24 AUTONICS

1,647,800₫   2,354,000₫
Đã bao gồm VAT
320 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40S6-1000-6-L-5

1,809,500₫   2,585,000₫
Đã bao gồm VAT
233 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40S6-100-3-N-24 AUTONICS

1,381,380₫   1,973,400₫
Đã bao gồm VAT
317 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40S6-100-3-T-24 AUTONICS

1,381,380₫   1,973,400₫
Đã bao gồm VAT
361 | 0
-30%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40S6-100-6-L-5

1,647,800₫   2,354,000₫
Đã bao gồm VAT
239 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40S6-1024-3-N-24 AUTONICS

1,647,800₫   2,354,000₫
Đã bao gồm VAT
303 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40S6-1024-3-T-24 AUTONICS

1,647,800₫   2,354,000₫
Đã bao gồm VAT
318 | 0