MCB

-57%
Xem nhanh

CB Ls RKN 3P+N 30mA 25A

450,468₫   1,047,600₫
Đã bao gồm VAT
8 | 0
-57%
Xem nhanh

Cuộn điều khiển từ xa Ls BKN-b SHUNT AC110-415VA

43₫   100₫
Đã bao gồm VAT
8 | 0
-57%
Xem nhanh

Tiếp điểm phụ Ls BKN-b AX 6A

106,812₫   248,400₫
Đã bao gồm VAT
15 | 0
Xem nhanh

MCB 2P-10A 10KA Ls BKN-b 2P 10A

Liên hệ
 
5 | 0
-57%
Xem nhanh

MCB (Cầu dao điện) Ls BKN4P-50~63A

43₫   100₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-57%
Xem nhanh

MCB Ls BKN2P-4A

43₫   100₫
Đã bao gồm VAT
9 | 0
-57%
Xem nhanh

MCB Ls BKN2P-3A

43₫   100₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
-57%
Xem nhanh

MCB Ls BKN1P-D32A

43₫   100₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
-57%
Xem nhanh

MCB Ls BKN1P-C10A

43₫   100₫
Đã bao gồm VAT
4 | 0
-57%
Xem nhanh

MCB Ls BKN1P-2A

43₫   100₫
Đã bao gồm VAT
11 | 0
-57%
Xem nhanh

Tiếp điểm phụ Ls BKN AX 6A

43₫   100₫
Đã bao gồm VAT
56 | 0
-57%
Xem nhanh

MCB Ls BKJ63N 4P 40A

243,810₫   567,000₫
Đã bao gồm VAT
9 | 0
-57%
Xem nhanh

MCB Ls BK63H-DC-63A

43₫   100₫
Đã bao gồm VAT
29 | 0
-57%
Xem nhanh

MCB Ls BK63H-DC-3P-10KA-750VDC

43₫   100₫
Đã bao gồm VAT
9 | 0
-57%
Xem nhanh

MCB Chint UVT-X3

180,213₫   419,100₫
Đã bao gồm VAT
20 | 0