Cảm biến Chữ U

-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Autonics BUP-30

749,100₫   998,800₫
Đã bao gồm VAT
585 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Autonics BUP-50

783,750₫   1,045,000₫
Đã bao gồm VAT
464 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Autonics BUP-50S

858,825₫   1,145,100₫
Đã bao gồm VAT
409 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến điều khiển cửa Autonics ADS-AF

1,462,725₫   1,950,300₫
Đã bao gồm VAT
453 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PU-30

561,000₫   748,000₫
Đã bao gồm VAT
514 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PU-30S

597,000₫   796,000₫
Đã bao gồm VAT
416 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PU-50

577,500₫   770,000₫
Đã bao gồm VAT
420 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PU-50S

613,500₫   818,000₫
Đã bao gồm VAT
404 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Autonics BUP-30-P

749,100₫   998,800₫
Đã bao gồm VAT
440 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Autonics BUP-30-S

818,400₫   1,091,200₫
Đã bao gồm VAT
271 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Autonics BUP-50-S-P

858,825₫   1,145,100₫
Đã bao gồm VAT
264 | 0