Van điện từ

Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 2 cửa 2 vị trí Parker NKV-15N-H-1H-C2

1,047,200₫   1,232,000₫
Đã bao gồm VAT
493 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 2 cửa 2 vị trí Parker NKV-20N-H-1F-4K

1,196,800₫   1,408,000₫
Đã bao gồm VAT
607 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 2 cửa 2 vị trí Parker NKV-25N-H-1F-4K

1,514,700₫   1,782,000₫
Đã bao gồm VAT
350 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 2 cửa 2 vị trí Parker CoilH-1F-G-200148-C2

420,750₫   495,000₫
Đã bao gồm VAT
402 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 5 cửa 2 vị trí Parker PHS-510S-6-220V

561,000₫   660,000₫
Đã bao gồm VAT
330 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 5 cửa 2 vị trí Parker PHS-520S-02-220V

532,950₫   627,000₫
Đã bao gồm VAT
336 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 5 cửa 2 vị trí Parker PHS-530S-03-220V

832,150₫   979,000₫
Đã bao gồm VAT
395 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 5 cửa 2 vị trí Parker PHS-540S-15-220V

1,196,800₫   1,408,000₫
Đã bao gồm VAT
286 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 5 cửa 2 vị trí Parker PHS-541S-15-220V

1,215,500₫   1,430,000₫
Đã bao gồm VAT
297 | 0
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 5 cửa 2 vị trí Parker PHS-510D-6-24V

869,550₫   1,023,000₫
Đã bao gồm VAT
355 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 5 cửa 2 vị trí Parker PHS-520D-02-220V

813,450₫   957,000₫
Đã bao gồm VAT
386 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 5 cửa 2 vị trí Parker PHS-530D-03-220V

1,047,200₫   1,232,000₫
Đã bao gồm VAT
312 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 5 cửa 2 vị trí Parker PHS-541D-15-220V

1,514,700₫   1,782,000₫
Đã bao gồm VAT
265 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 5 cửa 3 vị trí Parker PHS-510C-6-24V

1,224,850₫   1,441,000₫
Đã bao gồm VAT
285 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 5 cửa 3 vị trí Parker PHS-520C-02-220V

1,131,350₫   1,331,000₫
Đã bao gồm VAT
280 | 0
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 5 cửa 3 vị trí Parker PHS-530C-03-220V

1,757,800₫   2,068,000₫
Đã bao gồm VAT
361 | 0
-15%
Xem nhanh

Coil for PHS PEC5-110V

130,900₫   154,000₫
Đã bao gồm VAT
306 | 0
-15%
Xem nhanh

Coil for PHS PEC5-220V

130,900₫   154,000₫
Đã bao gồm VAT
301 | 0
-15%
Xem nhanh

Coil for PHS PEC5-24V

130,900₫   154,000₫
Đã bao gồm VAT
313 | 0
-15%
Xem nhanh

Coil for PHS PEC5-220V-D

140,250₫   165,000₫
Đã bao gồm VAT
386 | 0
-15%
Xem nhanh

Coil for PHS PES5

28,050₫   33,000₫
Đã bao gồm VAT
344 | 0
Xem nhanh

Van điện từ Parker PHP-520S-8

Liên hệ
 
260 | 0
Xem nhanh

Valve điện từ Parker PHP-520D-8

Liên hệ
 
305 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ Parker HV-4200-8

420,750₫   495,000₫
Đã bao gồm VAT
283 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ Parker HV-4400-10

523,600₫   616,000₫
Đã bao gồm VAT
319 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ Parker HV-4400-15

523,600₫   616,000₫
Đã bao gồm VAT
262 | 0
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

Báo mức nước - mức dầu - mức thể rắn JF-302T

1,075,250₫   1,265,000₫
Đã bao gồm VAT
274 | 0
-15%
Xem nhanh

Báo mức nước - mức dầu - mức thể rắn JF-32

766,700₫   902,000₫
Đã bao gồm VAT
274 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh