S100-inverter-control-techniques-3

Cảm biến Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100)

Xem nhanh
Xem nhanh

Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) Samil TW-N-PT-0.4

803,000₫
Đã bao gồm VAT
323 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh

Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) Samil TW-N-PT-0.25

527,700₫
Đã bao gồm VAT
353 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh

Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) Samil TW-N-PT-0.15

484,000₫
Đã bao gồm VAT
462 | 0