Biến tần dùng cho tải nặng

-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SJ700D-007HFEF3

9,948,400₫   11,704,000₫
Đã bao gồm VAT
442 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SJ700D-022HFEF5

10,378,500₫   12,210,000₫
Đã bao gồm VAT
391 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SJ700D-040HFEF6

12,566,400₫   14,784,000₫
Đã bao gồm VAT
400 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SJ700D-055HFEF7

12,856,250₫   15,125,000₫
Đã bao gồm VAT
392 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SJ700D-075HFEF8

13,464,000₫   15,840,000₫
Đã bao gồm VAT
438 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SJ700D-110HFEF9

17,054,400₫   20,064,000₫
Đã bao gồm VAT
409 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SJ700D-450HFEF15

44,524,700₫   52,382,000₫
Đã bao gồm VAT
414 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SJ700D-750HFEF17

90,984,850₫   107,041,000₫
Đã bao gồm VAT
371 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SJ700D-900HFEF18

101,054,800₫   118,888,000₫
Đã bao gồm VAT
416 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SJ700D-1100HFEF19

120,241,000₫   141,460,000₫
Đã bao gồm VAT
413 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SJ700D-1320HFEF20

143,905,850₫   169,301,000₫
Đã bao gồm VAT
361 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-01D5T4G

2,786,300₫   3,278,000₫
Đã bao gồm VAT
441 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0D40S2G

2,365,550₫   2,783,000₫
Đã bao gồm VAT
425 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0D75S2G

2,431,000₫   2,860,000₫
Đã bao gồm VAT
460 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-01D5S2G

2,683,450₫   3,157,000₫
Đã bao gồm VAT
487 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-02D2S2G

3,347,300₫   3,938,000₫
Đã bao gồm VAT
513 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-03D7S2G

4,862,000₫   5,720,000₫
Đã bao gồm VAT
524 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-05D5S2G

7,508,050₫   8,833,000₫
Đã bao gồm VAT
461 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0D75T4G

2,571,250₫   3,025,000₫
Đã bao gồm VAT
449 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-02D2T4G

3,244,450₫   3,817,000₫
Đã bao gồm VAT
372 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-03D7T4G

4,862,000₫   5,720,000₫
Đã bao gồm VAT
443 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-05D5T4G

5,292,100₫   6,226,000₫
Đã bao gồm VAT
424 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-07D5T4G

6,386,050₫   7,513,000₫
Đã bao gồm VAT
408 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0011T4G

7,900,750₫   9,295,000₫
Đã bao gồm VAT
386 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0015T4G

9,275,200₫   10,912,000₫
Đã bao gồm VAT
429 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-18D5T4G

12,379,400₫   14,564,000₫
Đã bao gồm VAT
398 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0022T4G

14,314,850₫   16,841,000₫
Đã bao gồm VAT
404 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0030T4G

18,054,850₫   21,241,000₫
Đã bao gồm VAT
640 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0045T4G

22,954,250₫   27,005,000₫
Đã bao gồm VAT
444 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0055T4G

30,191,150₫   35,519,000₫
Đã bao gồm VAT
425 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0075T4G

36,670,700₫   43,142,000₫
Đã bao gồm VAT
424 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0090T4G

45,525,150₫   53,559,000₫
Đã bao gồm VAT
371 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0110T4G

42,439,650₫   49,929,000₫
Đã bao gồm VAT
422 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0132T4G

42,439,650₫   49,929,000₫
Đã bao gồm VAT
357 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0160T4G

42,439,650₫   49,929,000₫
Đã bao gồm VAT
387 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0185T4G

42,439,650₫   49,929,000₫
Đã bao gồm VAT
379 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0200T4G

2,786,300₫   3,278,000₫
Đã bao gồm VAT
464 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0220T4G

2,786,300₫   3,278,000₫
Đã bao gồm VAT
413 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0250T4G

2,786,300₫   3,278,000₫
Đã bao gồm VAT
449 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0280T4G

2,786,300₫   3,278,000₫
Đã bao gồm VAT
397 | 0