Điều khiển nhiệt độ Đầu dò loại NTC

-23%
Xem nhanh
-23%
Xem nhanh
-23%
Xem nhanh
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2002CC Conotec dải đo -55 ~ 99.9℃

698,544₫   907,200₫
Đã bao gồm VAT
241 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2001 Conotec dải đo -55 ~ 99.9℃

590,436₫   766,800₫
Đã bao gồm VAT
482 | 0
-23%
Xem nhanh
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec NF-9N24, dải đo nhiệt độ -50~90℃

2,286,900₫   2,970,000₫
Đã bao gồm VAT
652 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2004 Conotec dải đo -55~99.9℃

964,656₫   1,252,800₫
Đã bao gồm VAT
1004 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2001T Conotec dải đo -55 ~ 99.9°C

690,228₫   896,400₫
Đã bao gồm VAT
698 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2001FD Conotec dải đo -55 ~ 99.9°C

821,590₫   1,067,000₫
Đã bao gồm VAT
778 | 0
-23%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Conotec FOX-2006 dải đo -55.0~99.9°C

889,350₫   1,155,000₫
Đã bao gồm VAT
925 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec FOX-2005 dải đo -50~99.9℃

931,392₫   1,209,600₫
Đã bao gồm VAT
1162 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2003 Conotec dải đo -55~99.9℃

623,700₫   810,000₫
Đã bao gồm VAT
1892 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2002 Conotec dải đo -55 ~ 99.9℃

590,436₫   766,800₫
Đã bao gồm VAT
1081 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2001F Conotec dải đo -55 ~ 99.9°C

723,492₫   939,600₫
Đã bao gồm VAT
1542 | 0