Điều khiển nhiệt độ Đầu dò loại NTC

-23%
Xem nhanh
-23%
Xem nhanh
-23%
Xem nhanh
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2002CC Conotec dải đo -55 ~ 99.9℃

698,544₫   907,200₫
Đã bao gồm VAT
254 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2001 Conotec dải đo -55 ~ 99.9℃

590,436₫   766,800₫
Đã bao gồm VAT
542 | 0
-23%
Xem nhanh
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec NF-9N24, dải đo nhiệt độ -50~90℃

2,286,900₫   2,970,000₫
Đã bao gồm VAT
655 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2004 Conotec dải đo -55~99.9℃

964,656₫   1,252,800₫
Đã bao gồm VAT
1052 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2001T Conotec dải đo -55 ~ 99.9°C

690,228₫   896,400₫
Đã bao gồm VAT
711 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2001FD Conotec dải đo -55 ~ 99.9°C

821,590₫   1,067,000₫
Đã bao gồm VAT
785 | 0
-23%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Conotec FOX-2006 dải đo -55.0~99.9°C

889,350₫   1,155,000₫
Đã bao gồm VAT
936 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec FOX-2005 dải đo -50~99.9℃

1,033,340₫   1,342,000₫
Đã bao gồm VAT
1213 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2003 Conotec dải đo -55~99.9℃

677,600₫   880,000₫
Đã bao gồm VAT
2151 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2002 Conotec dải đo -55 ~ 99.9℃

643,720₫   836,000₫
Đã bao gồm VAT
1187 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2001F Conotec dải đo -55 ~ 99.9°C

796,180₫   1,034,000₫
Đã bao gồm VAT
1732 | 0
Miền bắc