Biến tần Control Techniques

-32%
Xem nhanh

Control Techniques M400-09601310A - Biến tần công suất 110kW[150Hp]

204,937,040₫   301,378,000₫
Đã bao gồm VAT
28 | 0
-32%
Xem nhanh

Control Techniques M400-09601040A - Biến tần công suất 90kW[125Hp]

177,268,520₫   260,689,000₫
Đã bao gồm VAT
8 | 0
-32%
Xem nhanh

Control Techniques M400-09501310A - Biến tần công suất 90kW[125Hp]

204,937,040₫   301,378,000₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
-32%
Xem nhanh

Control Techniques M400-09501040A - Biến tần công suất 75kW[100Hp]

177,268,520₫   260,689,000₫
Đã bao gồm VAT
7 | 0
-32%
Xem nhanh

Control Techniques M400-09402240A - Biến tần công suất 110kW[150Hp]

213,127,640₫   313,423,000₫
Đã bao gồm VAT
7 | 0
-32%
Xem nhanh

Control Techniques M400-09402000A - Biến tần công suất 90kW[150Hp]

187,381,480₫   275,561,000₫
Đã bao gồm VAT
4 | 0
-32%
Xem nhanh

Control Techniques M400-09202190A - Biến tần công suất 55kW[75Hp]

182,661,600₫   268,620,000₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
-32%
Xem nhanh

Control Techniques M400-09201760A - Biến tần công suất 45kW[60Hp]

144,341,560₫   212,267,000₫
Đã bao gồm VAT
4 | 0
-32%
Xem nhanh

Control Techniques M400-08600860 - Biến tần công suất 75kW[100Hp]

209,514,800₫   308,110,000₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-32%
Xem nhanh

Control Techniques M400-08600630 - Biến tần công suất 55kW[75Hp]

179,826,680₫   264,451,000₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0
-32%
Xem nhanh

Control Techniques M400-08500860 - Biến tần công suất 55kW[75Hp]

154,058,080₫   226,556,000₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-32%
Xem nhanh

Control Techniques M400-08500630 - Biến tần công suất 45kW[60Hp]

132,223,960₫   194,447,000₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-32%
Xem nhanh

Control Techniques M400-08401570 - Biến tần công suất 75kW[125Hp]

159,488,560₫   234,542,000₫
Đã bao gồm VAT
7 | 0
-32%
Xem nhanh

Control Techniques M400-08401340 - Biến tần công suất 55kW[100Hp]

135,971,440₫   199,958,000₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-32%
Xem nhanh

Control Techniques M400-08201320 - Biến tần công suất 37kW[50Hp]

116,942,320₫   171,974,000₫
Đã bao gồm VAT
4 | 0