Công tắc, ổ cắm dân dụng

-35%
Xem nhanh

Bộ ổ cắm dao cạo râu 110V/240V màu trắng

543,790₫   836,600₫
Đã bao gồm VAT
42 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ ổ cắm dao cạo râu 110V/240V màu vàng

559,390₫   860,600₫
Đã bao gồm VAT
53 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ công tắc đơn 1 chiều 10AX, 250V màu trắng

27,105₫   41,700₫
Đã bao gồm VAT
37 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ công tắc đơn 1 chiều 10AX, 250V màu vàng

40,625₫   62,500₫
Đã bao gồm VAT
37 | 0
-35%
Xem nhanh

Công tắc 2 cực, 32A 250V, màu trắng

101,790₫   156,600₫
Đã bao gồm VAT
40 | 0
-35%
Xem nhanh

Công tắc 2 cực, 32A 250V, màu vàng

117,390₫   180,600₫
Đã bao gồm VAT
34 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ công tắc đơn 2 chiều 10AX, 250V màu trắng

30,225₫   46,500₫
Đã bao gồm VAT
47 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ công tắc đơn 2 chiều 10AX, 250V màu vàng

43,810₫   67,400₫
Đã bao gồm VAT
36 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ công tắc đôi 1 chiều 10AX, 250V màu trắng

39,780₫   61,200₫
Đã bao gồm VAT
36 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ công tắc đôi 1 chiều 10AX 250V màu vàng

53,300₫   82,000₫
Đã bao gồm VAT
35 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ công tắc đôi 2 chiều 10AX 250V màu trắng

43,355₫   66,700₫
Đã bao gồm VAT
36 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ công tắc đôi 2 chiều 10AX 250V màu vàng

56,940₫   87,600₫
Đã bao gồm VAT
36 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ công tắc ba 1 chiều 10AX 250V màu trắng

51,025₫   78,500₫
Đã bao gồm VAT
35 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ công tắc ba 1 chiều 10AX 250V màu vàng

64,610₫   99,400₫
Đã bao gồm VAT
35 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ công tắc ba 2 chiều 10AX, 250V màu trắng

55,705₫   85,700₫
Đã bao gồm VAT
38 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ công tắc ba 2 chiều 10AX, 250V màu vàng

69,225₫   106,500₫
Đã bao gồm VAT
33 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ công tắc bốn 1 chiều 10AX, 250V màu trắng

64,155₫   98,700₫
Đã bao gồm VAT
34 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ công tắc bốn 1 chiều 10AX, 250V màu vàng

77,610₫   119,400₫
Đã bao gồm VAT
35 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ công tắc bốn 2 chiều 10AX, 250V màu trắng

70,395₫   108,300₫
Đã bao gồm VAT
41 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ công tắc bốn 2 chiều 10AX, 250V màu vàng

83,915₫   129,100₫
Đã bao gồm VAT
35 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ công tắc trung gian 10A màu trắng

58,110₫   89,400₫
Đã bao gồm VAT
34 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ công tắc trung gian 10A màu vàng

71,695₫   110,300₫
Đã bao gồm VAT
31 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A 250V màu trắng

31,850₫   49,000₫
Đã bao gồm VAT
104 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 13A, 250V, ổ cắm sạc USB 2.1A

43,355₫   66,700₫
Đã bao gồm VAT
19958 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 13A, 250V, ổ cắm sạc USB 2.1A

51,675₫   79,500₫
Đã bao gồm VAT
26491 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 13A, 250V, ổ cắm sạc USB 2.1A

197,210₫   303,400₫
Đã bao gồm VAT
25983 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 13A, 250V, ổ cắm sạc USB 2.1A

202,150₫   311,000₫
Đã bao gồm VAT
68 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ ổ cắm Tivi đơn màu trắng

42,250₫   65,000₫
Đã bao gồm VAT
37 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ ổ cắm Tivi đơn màu vàng

57,915₫   89,100₫
Đã bao gồm VAT
39 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ ổ cắm điện thoại đơn màu trắng

35,620₫   54,800₫
Đã bao gồm VAT
42 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ ổ cắm điện thoại đơn màu vàng

51,220₫   78,800₫
Đã bao gồm VAT
42 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat 5 màu trắng

51,415₫   79,100₫
Đã bao gồm VAT
39 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat 5 màu vàng

67,080₫   103,200₫
Đã bao gồm VAT
39 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat 6 màu trắng

62,725₫   96,500₫
Đã bao gồm VAT
37 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat 6 màu vàng

77,545₫   119,300₫
Đã bao gồm VAT
58 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ ổ cắm mạng đôi Cat 5 màu trắng

79,885₫   122,900₫
Đã bao gồm VAT
60 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ ổ cắm mạng đôi Cat 5 màu vàng

95,550₫   147,000₫
Đã bao gồm VAT
69 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ ổ cắm điện thoại đôi màu trắng

60,320₫   92,800₫
Đã bao gồm VAT
57 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ ổ cắm điện thoại đôi màu vàng

75,985₫   116,900₫
Đã bao gồm VAT
76 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ ổ cắm điện thoại, ổ cắm mạng Cat 5 màu trắng

69,875₫   107,500₫
Đã bao gồm VAT
62 | 0