Bộ mã hóa vòng quay Trục lồi

-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung HE50B-8-60-3-T-24

966,000₫   1,288,000₫
Đã bao gồm VAT
460 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung HE50B-8-100-3-T-24

966,000₫   1,288,000₫
Đã bao gồm VAT
428 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung HE50B-8-200-3-T-24

1,007,250₫   1,343,000₫
Đã bao gồm VAT
408 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung HE50B-8-300-3-T-24

1,007,250₫   1,343,000₫
Đã bao gồm VAT
427 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung HE50B-8-600-3-T-24

1,130,250₫   1,507,000₫
Đã bao gồm VAT
376 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung HE50B-8-1000-3-T-24

1,130,250₫   1,507,000₫
Đã bao gồm VAT
401 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung HE40B-6-60-3-T-24

1,130,250₫   1,507,000₫
Đã bao gồm VAT
392 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung HE40B-6-100-3-T-24

966,000₫   1,288,000₫
Đã bao gồm VAT
392 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung HE40B-6-300-3-T-24

1,007,250₫   1,343,000₫
Đã bao gồm VAT
461 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung HE40B-6-360-3-T-24

1,130,250₫   1,507,000₫
Đã bao gồm VAT
459 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung HE40B-6-500-3-T-24

1,130,250₫   1,507,000₫
Đã bao gồm VAT
474 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung HE40B-6-1000-3-T-24

1,130,250₫   1,507,000₫
Đã bao gồm VAT
492 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-5000-3-T-24 AUTONICS

2,385,900₫   3,181,200₫
Đã bao gồm VAT
577 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E50S8-5000-3-T-24 AUTONICS

2,687,850₫   3,583,800₫
Đã bao gồm VAT
651 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E50S8-6000-3-T-24

2,836,350₫   3,781,800₫
Đã bao gồm VAT
407 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E50S8-8000-3-T-24

2,988,975₫   3,985,300₫
Đã bao gồm VAT
454 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E50S8-5000-6-L-5

3,023,625₫   4,031,500₫
Đã bao gồm VAT
449 | 0
-25%
Xem nhanh

Khớp nối Encoder trục lồi Autonics EC-1

81,675₫   108,900₫
Đã bao gồm VAT
546 | 0
-25%
Xem nhanh

Khớp nối Encoder trục lồi Autonics EC-2

81,675₫   108,900₫
Đã bao gồm VAT
522 | 0
-25%
Xem nhanh

Khớp nối Encoder trục lồi Autonics EC-3

81,675₫   108,900₫
Đã bao gồm VAT
512 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E30S4-360-3-N-24

1,354,650₫   1,806,200₫
Đã bao gồm VAT
472 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-1000-3-N-24

1,765,500₫   2,354,000₫
Đã bao gồm VAT
384 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-1000-3-T-24

1,765,500₫   2,354,000₫
Đã bao gồm VAT
457 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40S6-1000-6-L-5

1,938,750₫   2,585,000₫
Đã bao gồm VAT
332 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-100-3-N-24

1,480,050₫   1,973,400₫
Đã bao gồm VAT
422 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-100-3-T-24

1,480,050₫   1,973,400₫
Đã bao gồm VAT
467 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40S6-100-6-L-5

1,765,500₫   2,354,000₫
Đã bao gồm VAT
342 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-1024-3-N-24

1,765,500₫   2,354,000₫
Đã bao gồm VAT
418 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-1024-3-T-24

1,765,500₫   2,354,000₫
Đã bao gồm VAT
453 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40S6-1024-6-L-5

1,938,750₫   2,585,000₫
Đã bao gồm VAT
419 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-1500-3-T-24

1,765,500₫   2,354,000₫
Đã bao gồm VAT
288 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-2000-3-N-24

1,938,750₫   2,585,000₫
Đã bao gồm VAT
350 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-2000-3-T-24

1,938,750₫   2,585,000₫
Đã bao gồm VAT
385 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40S6-2000-6-L-5

2,116,125₫   2,821,500₫
Đã bao gồm VAT
346 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-200-3-T-24

1,480,050₫   1,973,400₫
Đã bao gồm VAT
342 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40S6-2048-6-L-5

2,116,125₫   2,821,500₫
Đã bao gồm VAT
321 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-2500-3-T-24

1,938,750₫   2,585,000₫
Đã bao gồm VAT
330 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40S6-2500-6-L-5

2,116,125₫   2,821,500₫
Đã bao gồm VAT
467 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-250-3-T-24

1,480,050₫   1,973,400₫
Đã bao gồm VAT
289 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-3600-3-N-24

1,970,100₫   2,626,800₫
Đã bao gồm VAT
342 | 0