Bộ mã hóa vòng quay

-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY HANYOUNG HE50B-8-60-3-T-24

966,000₫   1,288,000₫
Đã bao gồm VAT
315 | 0
Xem nhanh
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY HANYOUNG HE50B-8-200-3-T-24

1,007,250₫   1,343,000₫
Đã bao gồm VAT
307 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY HANYOUNG HE50B-8-300-3-T-24

1,007,250₫   1,343,000₫
Đã bao gồm VAT
294 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY HANYOUNG HE50B-8-600-3-T-24

1,130,250₫   1,507,000₫
Đã bao gồm VAT
278 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE40B-6-60-3-T-24

Liên hệ
 
297 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE40B-6-100-3-T-24

Liên hệ
 
281 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE40B-6-300-3-T-24

Liên hệ
 
328 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE40B-6-360-3-T-24

Liên hệ
 
333 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE40B-6-500-3-T-24

Liên hệ
 
364 | 0
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE40B-6-1000-3-T-24

Liên hệ
 
369 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY AUTONICS E40S6-5000-3-T-24 AUTONICS

2,385,900₫   3,181,200₫
Đã bao gồm VAT
451 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E50S8-5000-3-T-24 AUTONICS

2,687,850₫   3,583,800₫
Đã bao gồm VAT
512 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E50S8-6000-3-T-24

2,836,350₫   3,781,800₫
Đã bao gồm VAT
297 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E50S8-8000-3-T-24

2,988,975₫   3,985,300₫
Đã bao gồm VAT
307 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E50S8-5000-6-L-5 AUTONICS

3,023,625₫   4,031,500₫
Đã bao gồm VAT
333 | 0
-25%
Xem nhanh

Khớp nối Encoder trục lồi Autonics EC-1

81,675₫   108,900₫
Đã bao gồm VAT
416 | 0
-25%
Xem nhanh

Khớp nối Encoder trục lồi Autonics EC-2

81,675₫   108,900₫
Đã bao gồm VAT
410 | 0
-25%
Xem nhanh

Khớp nối Encoder trục lồi Autonics EC-3

81,675₫   108,900₫
Đã bao gồm VAT
410 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E30S4-360-3-N-24

1,354,650₫   1,806,200₫
Đã bao gồm VAT
354 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY AUTONICS E40S6-1000-3-N-24

1,765,500₫   2,354,000₫
Đã bao gồm VAT
286 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40S6-1000-3-T-24 AUTONICS

1,765,500₫   2,354,000₫
Đã bao gồm VAT
320 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40S6-1000-6-L-5

1,938,750₫   2,585,000₫
Đã bao gồm VAT
233 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40S6-100-3-N-24 AUTONICS

1,480,050₫   1,973,400₫
Đã bao gồm VAT
317 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40S6-100-3-T-24 AUTONICS

1,480,050₫   1,973,400₫
Đã bao gồm VAT
362 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40S6-100-6-L-5

1,765,500₫   2,354,000₫
Đã bao gồm VAT
239 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40S6-1024-3-N-24 AUTONICS

1,765,500₫   2,354,000₫
Đã bao gồm VAT
303 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40S6-1024-3-T-24 AUTONICS

1,765,500₫   2,354,000₫
Đã bao gồm VAT
318 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40S6-1024-6-L-5

1,938,750₫   2,585,000₫
Đã bao gồm VAT
289 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40S6-1500-3-T-24 AUTONICS

1,765,500₫   2,354,000₫
Đã bao gồm VAT
189 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40S6-2000-3-N-24 AUTONICS

1,938,750₫   2,585,000₫
Đã bao gồm VAT
261 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40S6-2000-3-T-24 AUTONICS

1,938,750₫   2,585,000₫
Đã bao gồm VAT
239 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40S6-2000-6-L-5

2,116,125₫   2,821,500₫
Đã bao gồm VAT
248 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40S6-200-3-T-24 AUTONICS

1,480,050₫   1,973,400₫
Đã bao gồm VAT
234 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40S6-2048-6-L-5

2,116,125₫   2,821,500₫
Đã bao gồm VAT
230 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40S6-2500-3-T-24 AUTONICS

1,938,750₫   2,585,000₫
Đã bao gồm VAT
222 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40S6-2500-6-L-5

2,116,125₫   2,821,500₫
Đã bao gồm VAT
318 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40S6-250-3-T-24 AUTONICS

1,480,050₫   1,973,400₫
Đã bao gồm VAT
199 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40S6-3600-3-N-24 AUTONICS

1,970,100₫   2,626,800₫
Đã bao gồm VAT
248 | 0