Biến tần Vicruns

-24%
Xem nhanh

Biến tần 3 Pha 380V Vicruns - VD60-4T-90G/110P

31,654,304₫   41,650,400₫
Đã bao gồm VAT
12 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần 3 Pha 380V Vicruns - VD60-4T-75G/90P

24,511,520₫   32,252,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần 3 Pha 380V Vicruns - VD60-4T-7.5GB/11PB

4,654,848₫   6,124,800₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần 3 Pha 380V Vicruns - VD60-4T-55G/75P

20,411,776₫   26,857,600₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần 3 Pha 380V Vicruns - VD60-4T-5.5GB/7.5PB

3,558,016₫   4,681,600₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần 3 Pha 380V Vicruns - VD60-4T-45G/55P

18,913,664₫   24,886,400₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần 3 Pha 380V Vicruns - VD60-4T-400G/450P

145,062,720₫   190,872,000₫
Đã bao gồm VAT
4 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần 3 Pha 380V Vicruns - VD60-4T-37G/45P

13,476,320₫   17,732,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần 3 Pha 380V Vicruns - VD60-4T-355G/400P

135,819,904₫   178,710,400₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần 3 Pha 380V Vicruns - VD60-4T-315G/355P

120,009,472₫   157,907,200₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần 3 Pha 380V Vicruns - VD60-4T-30G/37P

11,476,608₫   15,100,800₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần 3 Pha 380V Vicruns - VD60-4T-3.7GB/5.5PB

3,230,304₫   4,250,400₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần 3 Pha 380V Vicruns - VD60-4T-280G/315P

105,824,224₫   139,242,400₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần 3 Pha 380V Vicruns - VD60-4T-250G/280P

98,293,536₫   129,333,600₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần 3 Pha 380V Vicruns - VD60-4T-22GB/30PB

9,389,952₫   12,355,200₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0