Biến tần Vicruns

-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD120-2S-0.4GB

2,421,650₫   2,849,000₫
Đã bao gồm VAT
443 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD120-2S-0.7GB

2,113,100₫   2,486,000₫
Đã bao gồm VAT
469 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD120-2S-1.5GB

2,646,050₫   3,113,000₫
Đã bao gồm VAT
421 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD120-2S-2.2GB

3,169,650₫   3,729,000₫
Đã bao gồm VAT
455 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD120-4T-0.7GB

2,945,250₫   3,465,000₫
Đã bao gồm VAT
404 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD120-4T-1.5GB

3,029,400₫   3,564,000₫
Đã bao gồm VAT
410 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD120-4T-2.2GB

3,347,300₫   3,938,000₫
Đã bao gồm VAT
412 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-3.0GB

4,403,850₫   5,181,000₫
Đã bao gồm VAT
424 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-4.0GB

4,085,950₫   4,807,000₫
Đã bao gồm VAT
384 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-5.5GB

5,292,100₫   6,226,000₫
Đã bao gồm VAT
382 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-2.2GB

3,945,700₫   4,642,000₫
Đã bao gồm VAT
491 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-7.5GB/11PB

7,190,150₫   8,459,000₫
Đã bao gồm VAT
405 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-11GB/15PB

9,275,200₫   10,912,000₫
Đã bao gồm VAT
403 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-15GB/18.5PB

11,248,050₫   13,233,000₫
Đã bao gồm VAT
483 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-18.5GB/22PB

13,791,250₫   16,225,000₫
Đã bao gồm VAT
387 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-22G/30

15,941,750₫   18,755,000₫
Đã bao gồm VAT
502 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-30G/37P

19,186,200₫   22,572,000₫
Đã bao gồm VAT
411 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-37G/45P

24,123,000₫   28,380,000₫
Đã bao gồm VAT
398 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-45G/55P

30,153,750₫   35,475,000₫
Đã bao gồm VAT
386 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-55G/75P

34,202,300₫   40,238,000₫
Đã bao gồm VAT
402 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-75G/90P

42,103,050₫   49,533,000₫
Đã bao gồm VAT
387 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-185G/200P

99,614,900₫   117,194,000₫
Đã bao gồm VAT
439 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-160G/185P

85,374,850₫   100,441,000₫
Đã bao gồm VAT
398 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-132G/160P

74,930,900₫   88,154,000₫
Đã bao gồm VAT
373 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-1.5GB

Liên hệ
 
433 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-2.2GB

5,572,600₫   6,556,000₫
Đã bao gồm VAT
370 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-3.7GB

6,152,300₫   7,238,000₫
Đã bao gồm VAT
354 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-5.5GB

7,582,850₫   8,921,000₫
Đã bao gồm VAT
381 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-7.5GB

7,582,850₫   8,921,000₫
Đã bao gồm VAT
368 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-11GB

11,313,500₫   13,310,000₫
Đã bao gồm VAT
407 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-15GB

11,313,500₫   13,310,000₫
Đã bao gồm VAT
397 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-18.5GB

16,680,400₫   19,624,000₫
Đã bao gồm VAT
385 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-22G

19,298,400₫   22,704,000₫
Đã bao gồm VAT
389 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-30G

22,374,550₫   26,323,000₫
Đã bao gồm VAT
366 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-2S-11GB

13,791,250₫   16,225,000₫
Đã bao gồm VAT
391 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-2S-15GB

15,941,750₫   18,755,000₫
Đã bao gồm VAT
401 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-2S-2.2GB

3,842,850₫   4,521,000₫
Đã bao gồm VAT
408 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-2S-3.7GB

5,011,600₫   5,896,000₫
Đã bao gồm VAT
413 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-2S-5.5GB

6,488,900₫   7,634,000₫
Đã bao gồm VAT
362 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-2S-7.5GB

11,248,050₫   13,233,000₫
Đã bao gồm VAT
380 | 0