Biến tần

-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-2S-0.4GB

2,421,650₫   2,849,000₫
Đã bao gồm VAT
253 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-2S-0.7GB

2,113,100₫   2,486,000₫
Đã bao gồm VAT
258 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-2S-1.5GB

2,646,050₫   3,113,000₫
Đã bao gồm VAT
224 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-2S-2.2GB

3,169,650₫   3,729,000₫
Đã bao gồm VAT
239 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-0.7GB

2,945,250₫   3,465,000₫
Đã bao gồm VAT
218 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-1.5GB

3,029,400₫   3,564,000₫
Đã bao gồm VAT
204 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-2.2GB

3,347,300₫   3,938,000₫
Đã bao gồm VAT
233 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-3.0GB

4,403,850₫   5,181,000₫
Đã bao gồm VAT
222 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-4.0GB

4,085,950₫   4,807,000₫
Đã bao gồm VAT
197 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-5.5GB

5,292,100₫   6,226,000₫
Đã bao gồm VAT
201 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-2.2GB

3,945,700₫   4,642,000₫
Đã bao gồm VAT
219 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-7.5GB/11PB

7,190,150₫   8,459,000₫
Đã bao gồm VAT
210 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-11GB/15PB

9,275,200₫   10,912,000₫
Đã bao gồm VAT
204 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-15GB/18.5PB

11,248,050₫   13,233,000₫
Đã bao gồm VAT
259 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-18.5GB/22PB

13,791,250₫   16,225,000₫
Đã bao gồm VAT
219 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-22G/30

15,941,750₫   18,755,000₫
Đã bao gồm VAT
270 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-30G/37P

19,186,200₫   22,572,000₫
Đã bao gồm VAT
202 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-37G/45P

24,123,000₫   28,380,000₫
Đã bao gồm VAT
214 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-45G/55P

30,153,750₫   35,475,000₫
Đã bao gồm VAT
212 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-55G/75P

34,202,300₫   40,238,000₫
Đã bao gồm VAT
212 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-75G/90P

42,103,050₫   49,533,000₫
Đã bao gồm VAT
211 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-185G/200P

99,614,900₫   117,194,000₫
Đã bao gồm VAT
212 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-160G/185P

85,374,850₫   100,441,000₫
Đã bao gồm VAT
202 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-132G/160P

74,930,900₫   88,154,000₫
Đã bao gồm VAT
205 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-1.5GB

Liên hệ
 
231 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-2.2GB

5,572,600₫   6,556,000₫
Đã bao gồm VAT
196 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-3.7GB

6,152,300₫   7,238,000₫
Đã bao gồm VAT
187 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-5.5GB

7,582,850₫   8,921,000₫
Đã bao gồm VAT
194 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-7.5GB

Liên hệ
 
188 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD530-4T-11GB

11,313,500₫   13,310,000₫
Đã bao gồm VAT
184 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-15GB

Liên hệ
 
182 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD530-4T-18.5GB

16,680,400₫   19,624,000₫
Đã bao gồm VAT
201 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-22G

19,298,400₫   22,704,000₫
Đã bao gồm VAT
213 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-30G

22,374,550₫   26,323,000₫
Đã bao gồm VAT
178 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-2S-11GB

13,791,250₫   16,225,000₫
Đã bao gồm VAT
207 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-2S-15GB

15,941,750₫   18,755,000₫
Đã bao gồm VAT
190 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-2S-2.2GB

3,842,850₫   4,521,000₫
Đã bao gồm VAT
218 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-2S-3.7GB

5,011,600₫   5,896,000₫
Đã bao gồm VAT
218 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-2S-5.5GB

6,488,900₫   7,634,000₫
Đã bao gồm VAT
193 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-2S-7.5GB

11,248,050₫   13,233,000₫
Đã bao gồm VAT
202 | 0