Biến tần

-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-2S-0.4GB

2,421,650₫   2,849,000₫
Đã bao gồm VAT
334 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-2S-0.7GB

2,113,100₫   2,486,000₫
Đã bao gồm VAT
335 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-2S-1.5GB

2,646,050₫   3,113,000₫
Đã bao gồm VAT
302 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-2S-2.2GB

3,169,650₫   3,729,000₫
Đã bao gồm VAT
328 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-0.7GB

2,945,250₫   3,465,000₫
Đã bao gồm VAT
292 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-1.5GB

3,029,400₫   3,564,000₫
Đã bao gồm VAT
289 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-2.2GB

3,347,300₫   3,938,000₫
Đã bao gồm VAT
308 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-3.0GB

4,403,850₫   5,181,000₫
Đã bao gồm VAT
314 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-4.0GB

4,085,950₫   4,807,000₫
Đã bao gồm VAT
276 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-5.5GB

5,292,100₫   6,226,000₫
Đã bao gồm VAT
284 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-2.2GB

3,945,700₫   4,642,000₫
Đã bao gồm VAT
316 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-7.5GB/11PB

7,190,150₫   8,459,000₫
Đã bao gồm VAT
289 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-11GB/15PB

9,275,200₫   10,912,000₫
Đã bao gồm VAT
291 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-15GB/18.5PB

11,248,050₫   13,233,000₫
Đã bao gồm VAT
353 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-18.5GB/22PB

13,791,250₫   16,225,000₫
Đã bao gồm VAT
289 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-22G/30

15,941,750₫   18,755,000₫
Đã bao gồm VAT
349 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-30G/37P

19,186,200₫   22,572,000₫
Đã bao gồm VAT
277 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-37G/45P

24,123,000₫   28,380,000₫
Đã bao gồm VAT
290 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-45G/55P

30,153,750₫   35,475,000₫
Đã bao gồm VAT
280 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-55G/75P

34,202,300₫   40,238,000₫
Đã bao gồm VAT
279 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-75G/90P

42,103,050₫   49,533,000₫
Đã bao gồm VAT
282 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-185G/200P

99,614,900₫   117,194,000₫
Đã bao gồm VAT
282 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-160G/185P

85,374,850₫   100,441,000₫
Đã bao gồm VAT
267 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-132G/160P

74,930,900₫   88,154,000₫
Đã bao gồm VAT
273 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-1.5GB

Liên hệ
 
313 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-2.2GB

5,572,600₫   6,556,000₫
Đã bao gồm VAT
263 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-3.7GB

6,152,300₫   7,238,000₫
Đã bao gồm VAT
253 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-5.5GB

7,582,850₫   8,921,000₫
Đã bao gồm VAT
270 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-7.5GB

Liên hệ
 
263 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD530-4T-11GB

11,313,500₫   13,310,000₫
Đã bao gồm VAT
249 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-15GB

Liên hệ
 
245 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD530-4T-18.5GB

16,680,400₫   19,624,000₫
Đã bao gồm VAT
274 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-22G

19,298,400₫   22,704,000₫
Đã bao gồm VAT
285 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-30G

22,374,550₫   26,323,000₫
Đã bao gồm VAT
244 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-2S-11GB

13,791,250₫   16,225,000₫
Đã bao gồm VAT
281 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-2S-15GB

15,941,750₫   18,755,000₫
Đã bao gồm VAT
258 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-2S-2.2GB

3,842,850₫   4,521,000₫
Đã bao gồm VAT
295 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-2S-3.7GB

5,011,600₫   5,896,000₫
Đã bao gồm VAT
286 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-2S-5.5GB

6,488,900₫   7,634,000₫
Đã bao gồm VAT
260 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-2S-7.5GB

11,248,050₫   13,233,000₫
Đã bao gồm VAT
274 | 0