Cảm biến Samil

Xem nhanh

Can nhiệt K Samil TH-L-K-22-0.4

2,868,800₫
Đã bao gồm VAT
332 | 0
Xem nhanh

Can nhiệt K loại dây Samil TW-N-K-0.05-8M

253,000₫
Đã bao gồm VAT
109 | 0
Xem nhanh

Can nhiệt K loại dây Samil TW-N-K-0.15-4M

242,000₫
Đã bao gồm VAT
112 | 0
Xem nhanh

Can nhiệt K loại dây Samil TW-N-K-10-0.1

539,000₫
Đã bao gồm VAT
147 | 0
Xem nhanh

Can nhiệt PT100 Samil TH-L-PT-17-0.4

2,868,800₫
Đã bao gồm VAT
154 | 0
Xem nhanh

Can nhiệt PT100 Samil TH-L-PT-17-0.5

2,868,800₫
Đã bao gồm VAT
110 | 0
Xem nhanh

Can nhiệt PT100 Samil TH-L-PT-17-0.6

2,868,800₫
Đã bao gồm VAT
110 | 0
Xem nhanh

Can nhiệt PT100 Samil TH-L-PT-17-0.7

2,868,800₫
Đã bao gồm VAT
208 | 0
Xem nhanh

Can nhiệt PT100 Samil TH-L-PT-17-0.8

2,868,800₫
Đã bao gồm VAT
118 | 0
Xem nhanh

Can nhiệt PT100 Samil TH-L-PT-17-0.9

2,868,800₫
Đã bao gồm VAT
135 | 0
Xem nhanh

Can nhiệt PT100 Samil TH-L-PT-17-1.0

2,868,800₫
Đã bao gồm VAT
148 | 0
Xem nhanh

Can nhiệt PT100 Samil TH-L-PT-17-1.1

2,868,800₫
Đã bao gồm VAT
144 | 0
Xem nhanh

Can nhiệt PT100 Samil TH-L-PT-22-0.8

2,868,800₫
Đã bao gồm VAT
78 | 0
Xem nhanh

Can nhiệt PT100 Samil TH-L-PT-22-0.9

2,868,800₫
Đã bao gồm VAT
118 | 0
Xem nhanh

Can nhiệt PT100 Samil TH-L-PT-22-1.0

2,868,800₫
Đã bao gồm VAT
65 | 0
Xem nhanh

Can nhiệt PT100 Samil TH-L-PT-22-1.1

2,868,800₫
Đã bao gồm VAT
69 | 0
Xem nhanh

Can nhiệt PT100 Samil TH-L-PT-22-1.2

2,868,800₫
Đã bao gồm VAT
56 | 0
Xem nhanh

Can nhiệt K loại dây Samil TW-N-K-0.1-25M

913,000₫
Đã bao gồm VAT
93 | 0
Xem nhanh

Can nhiệt PT loại dây Samil TW-N-PT-0.35

561,000₫
Đã bao gồm VAT
40 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh

Can nhiệt PT loại dây Samil TW-N-PT-0.45-3M

751,000₫
Đã bao gồm VAT
55 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh

Can nhiệt PT loại dây Samil TW-N-PT-0.2-5M

671,000₫
Đã bao gồm VAT
87 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh