Cảm biến Samil

-20%
Xem nhanh

Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dạng củ hành Samil TH-M-K-10-0.65

734,400₫   918,000₫
Đã bao gồm VAT
243 | 0
-20%
Xem nhanh
-20%
Xem nhanh

Can nhiệt loại K Samil TH-M-K-0.9

846,720₫   1,058,400₫
Đã bao gồm VAT
186 | 0
-20%
Xem nhanh

Can nhiệt PT100 Samil TH-L-PT-22-0.7

800₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
160 | 0
-20%
Xem nhanh

Can nhiệt PT100 Samil TH-L-PT-22-0.6

800₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
146 | 0
-20%
Xem nhanh

Can nhiệt PT100 Samil TH-L-PT-22-0.5

800₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
161 | 0
-20%
Xem nhanh

Can nhiệt PT100 Samil TH-L-PT-22-0.4

800₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
358 | 0
-20%
Xem nhanh

Can nhiệt PT100 Samil TH-L-PT-22-0.3

800₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
189 | 0
-20%
Xem nhanh

Can nhiệt PT100 Samil TH-L-PT-22-0.2

800₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
367 | 0
-20%
Xem nhanh

Can nhiệt PT100 Samil TH-L-PT-22-0.1

800₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
178 | 0
-20%
Xem nhanh

Can nhiệt PT loại dây Samil TW-N-PT-0.2-5M

527,040₫   658,800₫
Đã bao gồm VAT
293 | 0
-20%
Xem nhanh

Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) Samil TW-N-PT-0.25-5M

800₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
178 | 0
-20%
Xem nhanh

Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) Samil TW-N-PT-0.5-5M

695,912.8₫   869,891₫
Đã bao gồm VAT
256 | 0
-20%
Xem nhanh

Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) Samil TW-N-PT-0.05-5M

501,120₫   626,400₫
Đã bao gồm VAT
310 | 0
-20%
Xem nhanh

Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) Samil TW-N-PT-0.4-5M

800₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
175 | 0