Khởi động từ LS

Xem nhanh

Khởi động từ LS MC6-220A (1a)

1,620,000₫
Đã bao gồm VAT
434 | 0
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-9b, (1a1b), 220V

345,600₫
Đã bao gồm VAT
432 | 0
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-9A, (1a1b), 380V

2,214,000₫
Đã bao gồm VAT
447 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-18A, (1a1b), 220V

4,536,000₫
Đã bao gồm VAT
443 | 0
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-22A, (1a1b), 220V

896,400₫
Đã bao gồm VAT
451 | 0
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-32A, (2a2b) , 220V

9,288,000₫
Đã bao gồm VAT
658 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-50A, (2a2b), 220V

23,220,000₫
Đã bao gồm VAT
487 | 0
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-65A, (2a2b), 220V

24,300,000₫
Đã bao gồm VAT
535 | 0
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-75A, (2a2b), 220V

307,800₫
Đã bao gồm VAT
484 | 0
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-85A, (2a2b), 220V

30,780,000₫
Đã bao gồm VAT
503 | 0
Xem nhanh

Contactor LS MC-100A

2,894,400₫
Đã bao gồm VAT
508 | 0
Xem nhanh

CONTACTOR LS MC-130A

3,510,000₫
Đã bao gồm VAT
489 | 0
Xem nhanh

Contactor LS MC-150A

4,536,000₫
Đã bao gồm VAT
539 | 0
Xem nhanh

CONTACTOR LS MC-185a

5,778,000₫
Đã bao gồm VAT
478 | 0
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-225A, (2a2b), 220V

6,858,000₫
Đã bao gồm VAT
532 | 0
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-265A, (2a2b), 220V

9,288,000₫
Đã bao gồm VAT
498 | 0
Xem nhanh

CONTACTOR LS MC-330A

10,152,000₫
Đã bao gồm VAT
487 | 0
Xem nhanh

CONTACTOR LS MC-400A

11,556,000₫
Đã bao gồm VAT
546 | 0
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-500A, (2a2b), 220V

23,220,000₫
Đã bao gồm VAT
549 | 0
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-630A, (2a2b), 220V

24,300,000₫
Đã bao gồm VAT
493 | 0
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-800A, (2a2b), 220V

30,780,000₫
Đã bao gồm VAT
490 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-9A, (1a1b), 220V

162,000₫
Đã bao gồm VAT
428 | 0
Xem nhanh

CONTACTOR LS MC-9A

334,800₫
Đã bao gồm VAT
154 | 0
Xem nhanh

Contactor LS MC-9B

345,600₫
Đã bao gồm VAT
222 | 0
Xem nhanh

CONTACTOR LS MC-12A

345,600₫
Đã bao gồm VAT
174 | 0
Xem nhanh

CONTACTOR LS MC-12B

388,800₫
Đã bao gồm VAT
156 | 0
Xem nhanh

CONTACTOR LS MC-18A

529,200₫
Đã bao gồm VAT
199 | 0
Xem nhanh

CONTACTOR LS MC-18B

561,600₫
Đã bao gồm VAT
156 | 0
Xem nhanh

CONTACTOR LS MC-22B

691,200₫
Đã bao gồm VAT
149 | 0
Xem nhanh

CONTACTOR LS MC-22A

739,800₫
Đã bao gồm VAT
192 | 0
Xem nhanh

CONTACTOR LS MC-32A

999,000₫
Đã bao gồm VAT
154 | 0
Xem nhanh

CONTACTOR LS MC-40A

1,166,400₫
Đã bao gồm VAT
150 | 0
Xem nhanh

Contactor LS MC-50A

1,425,600₫
Đã bao gồm VAT
151 | 0
Xem nhanh

Contactor (Khởi động từ) LS MC-6A

307,800₫
Đã bao gồm VAT
120 | 0