Robot

-21%
Xem nhanh

TPC - TRS150-500-G1510B-CJ-PL2 Robot Đơn Trục

79₫   100₫
Đã bao gồm VAT
27 | 0
-21%
Xem nhanh

Robot Leantec 4 trục tải 6kg, sải tay 600mm R41-LS600-6-Y

230,884,610₫   292,259,000₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-21%
Xem nhanh

Robot Leantec 4 trục tải 3kg, sải tay 400mm R41-LS400-3-Y

216,997,121₫   274,679,900₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-21%
Xem nhanh

Robot Leantec 4 trục tải 6kg, sải tay 917mm R41-LA917-6-Y

407,953,788₫   516,397,200₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
-21%
Xem nhanh

Robot Leantec 6 trục tải 7kg, sải tay 906mm R41-LA906-7-R

486,073,412₫   615,282,800₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-21%
Xem nhanh

Robot Leantec 6 trục tải 7kg, sải tay 906mm R41-LA906-7H-R

486,073,412₫   615,282,800₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-21%
Xem nhanh

Robot Leantec 6 trục tải 7kg, sải tay 707mm R41-LA707-7-R

486,073,412₫   615,282,800₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-21%
Xem nhanh

Robot Leantec 6 trục tải 7kg, sải tay 707mm R41-LA707-7H-R

486,073,412₫   615,282,800₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0
-21%
Xem nhanh

Robot Leantec 6 trục tải 4kg, sải tay 596mm R41-LA596-4-R

441,805,683₫   559,247,700₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-21%
Xem nhanh

Robot Leantec 6 trục tải 4kg, sải tay 596mm R41-LA596-4H-R

441,805,683₫   559,247,700₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0
-21%
Xem nhanh

Robot Leantec 6 trục tải 60kg, sải tay 2100mm R41-LA2100-60-C

824,588,017₫   1,043,782,300₫
Đã bao gồm VAT
7 | 0
-21%
Xem nhanh

Robot Leantec 6 trục tải 8kg, sải tay 2000mm R41-LA2000-8-C

520,792,569₫   659,231,100₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-21%
Xem nhanh

Robot Leantec 6 trục tải 20kg, sải tay 1717mm R41-LA1717-20-C

520,792,569₫   659,231,100₫
Đã bao gồm VAT
14 | 0
-21%
Xem nhanh

Robot Leantec 6 trục tải 10kg, sải tay 1598mm R41-LA1598-10-C

425,313,801₫   538,371,900₫
Đã bao gồm VAT
7 | 0
-21%
Xem nhanh

Robot Leantec 6 trục tải 10kg, sải tay 1468mm R41-LA1468-10-C

416,634,229₫   527,385,100₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0