Biến tần

-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NES1-002SB

2,057,000₫   2,420,000₫
Đã bao gồm VAT
430 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NES1-004HB

2,851,750₫   3,355,000₫
Đã bao gồm VAT
417 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NES1-022SB

3,272,500₫   3,850,000₫
Đã bao gồm VAT
301 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NES1-040HB

4,553,450₫   5,357,000₫
Đã bao gồm VAT
335 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200-004HFC

4,862,000₫   5,720,000₫
Đã bao gồm VAT
410 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200-004SFC

3,590,400₫   4,224,000₫
Đã bao gồm VAT
392 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200-037LFU

7,208,850₫   8,481,000₫
Đã bao gồm VAT
320 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200-150LFU

23,403,050₫   27,533,000₫
Đã bao gồm VAT
283 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310H037N4E

2,872,320₫   4,352,000₫
Đã bao gồm VAT
405 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310H075N4E

3,067,020₫   4,647,000₫
Đã bao gồm VAT
1107 | 1
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HD11N4E

8,745,660₫   13,251,000₫
Đã bao gồm VAT
521 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU15N4E SCHNEIDER

3,191,100₫   4,835,000₫
Đã bao gồm VAT
780 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU22N4E SCHNEIDER

4,713,250₫   5,545,000₫
Đã bao gồm VAT
692 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU30N4E SCHNEIDER

4,227,300₫   6,405,000₫
Đã bao gồm VAT
735 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU40N4E SCHNEIDER

4,544,100₫   6,885,000₫
Đã bao gồm VAT
642 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU55N4E SCHNEIDER

5,765,760₫   8,736,000₫
Đã bao gồm VAT
745 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU75N4E SCHNEIDER

6,934,620₫   10,507,000₫
Đã bao gồm VAT
693 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610C11N4

69,012,240₫   104,564,000₫
Đã bao gồm VAT
367 | 1
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610C13N4

74,575,380₫   112,993,000₫
Đã bao gồm VAT
303 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610C16N4

108,126,800₫   127,208,000₫
Đã bao gồm VAT
301 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D11N4

13,549,140₫   20,529,000₫
Đã bao gồm VAT
303 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D15N4

14,414,400₫   21,840,000₫
Đã bao gồm VAT
317 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D18N4

16,001,040₫   24,244,000₫
Đã bao gồm VAT
332 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D22N4

16,928,340₫   25,649,000₫
Đã bao gồm VAT
315 | 10
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D30N4

20,809,140₫   31,529,000₫
Đã bao gồm VAT
277 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D37N4

25,951,200₫   39,320,000₫
Đã bao gồm VAT
287 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D45N4

29,115,240₫   44,114,000₫
Đã bao gồm VAT
274 | 2
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D55N4

36,695,340₫   55,599,000₫
Đã bao gồm VAT
282 | 3
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D75N4

44,031,240₫   66,714,000₫
Đã bao gồm VAT
299 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D90N4

62,585,500₫   73,630,000₫
Đã bao gồm VAT
297 | 1
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U07N4

11,633,100₫   13,686,000₫
Đã bao gồm VAT
276 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U15N4

9,386,520₫   14,222,000₫
Đã bao gồm VAT
319 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U22N4

9,787,800₫   14,830,000₫
Đã bao gồm VAT
293 | 1
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U30N4

10,136,940₫   15,359,000₫
Đã bao gồm VAT
285 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U40N4

10,538,220₫   15,967,000₫
Đã bao gồm VAT
287 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U55N4

11,192,940₫   16,959,000₫
Đã bao gồm VAT
262 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U75N4

12,144,660₫   18,401,000₫
Đã bao gồm VAT
285 | 0
Xem nhanh

Màn hình biến tần IP5A

Liên hệ
 
350 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình cài đặt cho biến tần NES1

215,050₫   253,000₫
Đã bao gồm VAT
340 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình điều khiển cho biến tần LS IG5A KPD-IG5A-2M

510,000₫   600,000₫
Đã bao gồm VAT
384 | 0