Biến tần

-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NES1-002SB

2,057,000₫   2,420,000₫
Đã bao gồm VAT
641 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NES1-004HB

2,851,750₫   3,355,000₫
Đã bao gồm VAT
603 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NES1-022SB

3,272,500₫   3,850,000₫
Đã bao gồm VAT
459 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NES1-040HB

4,553,450₫   5,357,000₫
Đã bao gồm VAT
513 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200-004SFC

3,590,400₫   4,224,000₫
Đã bao gồm VAT
604 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200-037LFU

7,208,850₫   8,481,000₫
Đã bao gồm VAT
521 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310H037N4E

3,699,200₫   4,352,000₫
Đã bao gồm VAT
650 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310H075N4E

3,717,600₫   4,647,000₫
Đã bao gồm VAT
1434 | 1
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HD11N4E

10,600,800₫   13,251,000₫
Đã bao gồm VAT
785 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU15N4E

3,868,000₫   4,835,000₫
Đã bao gồm VAT
1125 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU22N4E

4,713,250₫   5,545,000₫
Đã bao gồm VAT
948 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU30N4E

5,124,000₫   6,405,000₫
Đã bao gồm VAT
1013 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU40N4E

5,508,000₫   6,885,000₫
Đã bao gồm VAT
895 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU55N4E

6,988,800₫   8,736,000₫
Đã bao gồm VAT
1049 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU75N4E

8,405,600₫   10,507,000₫
Đã bao gồm VAT
981 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610C11N4

88,879,400₫   104,564,000₫
Đã bao gồm VAT
571 | 1
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610C13N4

90,394,400₫   112,993,000₫
Đã bao gồm VAT
479 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610C16N4

108,126,800₫   127,208,000₫
Đã bao gồm VAT
468 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D11N4

16,423,200₫   20,529,000₫
Đã bao gồm VAT
524 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D15N4

17,472,000₫   21,840,000₫
Đã bao gồm VAT
511 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D18N4

19,395,200₫   24,244,000₫
Đã bao gồm VAT
556 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D22N4

20,519,200₫   25,649,000₫
Đã bao gồm VAT
546 | 10
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D30N4

25,223,200₫   31,529,000₫
Đã bao gồm VAT
474 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D37N4

31,456,000₫   39,320,000₫
Đã bao gồm VAT
533 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D45N4

37,496,900₫   44,114,000₫
Đã bao gồm VAT
457 | 2
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D55N4

47,259,150₫   55,599,000₫
Đã bao gồm VAT
470 | 3
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D75N4

56,706,900₫   66,714,000₫
Đã bao gồm VAT
484 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D90N4

62,585,500₫   73,630,000₫
Đã bao gồm VAT
468 | 1
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U07N4

11,633,100₫   13,686,000₫
Đã bao gồm VAT
454 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U15N4

11,377,600₫   14,222,000₫
Đã bao gồm VAT
541 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U22N4

11,864,000₫   14,830,000₫
Đã bao gồm VAT
474 | 1
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U30N4

12,287,200₫   15,359,000₫
Đã bao gồm VAT
480 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U40N4

12,773,600₫   15,967,000₫
Đã bao gồm VAT
471 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U55N4

14,415,150₫   16,959,000₫
Đã bao gồm VAT
425 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U75N4

14,720,800₫   18,401,000₫
Đã bao gồm VAT
440 | 0
Xem nhanh

Màn hình biến tần IP5A

Liên hệ
 
555 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình điều khiển cho biến tần LS IS7-LCD

935,000₫   1,100,000₫
Đã bao gồm VAT
595 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình cài đặt cho biến tần NES1

215,050₫   253,000₫
Đã bao gồm VAT
538 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình điều khiển cho biến tần LS IG5A KPD-IG5A-1M

427,550₫   503,000₫
Đã bao gồm VAT
512 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình điều khiển cho biến tần LS IG5A KPD-IG5A-2M

510,000₫   600,000₫
Đã bao gồm VAT
577 | 0