Biến tần

-10%
Xem nhanh

Màn hình VOP biến tần Hitachi PsH100 series -Tích hợp DC reactor

3,960,000₫   4,400,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-10%
Xem nhanh

Biến tần PsH100-2170HFC Hitachi dùng cho tải nặng

132,244,200₫   146,938,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-10%
Xem nhanh

Biến tần PsH100-1800HFC Hitachi dùng cho tải nặng

105,098,400₫   116,776,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-10%
Xem nhanh

Biến tần PsH100-1500HFC Hitachi dùng cho tải nặng

87,327,900₫   97,031,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-10%
Xem nhanh

Biến tần PsH100-1120HFC Hitachi dùng cho tải nặng

63,171,900₫   70,191,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-10%
Xem nhanh

Biến tần PsH100-0910HFC Hitachi dùng cho tải nặng

55,172,700₫   61,303,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-10%
Xem nhanh

Biến tần PsH100-0750HFC Hitachi dùng cho tải nặng

47,054,700₫   52,283,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-10%
Xem nhanh

Biến tần PsH100-0610HFC Hitachi dùng cho tải nặng

39,501,000₫   43,890,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-10%
Xem nhanh

Biến tần PsH100-0480HFC Hitachi dùng cho tải nặng

32,877,900₫   36,531,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-10%
Xem nhanh

Biến tần PsH100-0390HFC Hitachi dùng cho tải nặng

27,908,100₫   31,009,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-10%
Xem nhanh

Biến tần PsH100-0320HFC Hitachi dùng cho tải nặng

24,037,200₫   26,708,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-10%
Xem nhanh

Biến tần PsH100-0250HFC Hitachi dùng cho tải nặng

20,354,400₫   22,616,000₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-10%
Xem nhanh

Biến tần PsH100-0190HFC Hitachi dùng cho tải nặng

17,245,800₫   19,162,000₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-10%
Xem nhanh

Biến tần PsH100-0148HFC Hitachi dùng cho tải nặng

16,443,900₫   18,271,000₫
Đã bao gồm VAT
4 | 0
-10%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi PsH100-6600HFCD-Tích hợp DC reactor

373,220,100₫   414,689,000₫
Đã bao gồm VAT
11 | 0
Miền bắc