MCCB 3 Pha 3 cực

-57%
Xem nhanh

CB khối (MCCB) NM1-1250H-1250 dòng cắt 65KA 3 cực

568,460₫   1,322,000₫
Đã bao gồm VAT
439 | 0
-57%
Xem nhanh

CB khối (MCCB) NM1-1250H-1000 dòng cắt 65KA 3 cực

549,110₫   1,277,000₫
Đã bao gồm VAT
464 | 0
-57%
Xem nhanh

CB khối (MCCB) NM7-800S-800 dòng cắt 50KA 3 cực

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
489 | 0
-57%
Xem nhanh

CB khối (MCCB) NM7-630S-630 dòng cắt 50KA 3 cực

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
531 | 0
-57%
Xem nhanh

CB khối (MCCB) NM7-630S-500 dòng cắt 50KA 3 cực

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
596 | 0
-57%
Xem nhanh

MCCB CHEIL CBE-53N-50A

247,060.8₫   574,560₫
Đã bao gồm VAT
415 | 0
-57%
Xem nhanh

MCCB CHEIL CBE-53N-40A

247,060.8₫   574,560₫
Đã bao gồm VAT
380 | 0
-57%
Xem nhanh

MCCB CHEIL CBE-53N-30A

247,060.8₫   574,560₫
Đã bao gồm VAT
434 | 0
-57%
Xem nhanh

MCCB CHEIL CBE-53N-20A

247,060.8₫   574,560₫
Đã bao gồm VAT
396 | 0
-57%
Xem nhanh

MCCB CHEIL CBE-53N-15A

247,060.8₫   574,560₫
Đã bao gồm VAT
420 | 0
-57%
Xem nhanh

MCCB CHEIL CBE-403N-400A

1,643,511.6₫   3,822,120₫
Đã bao gồm VAT
381 | 0
-57%
Xem nhanh

MCCB CHEIL CBE-403N-350A

1,643,511.6₫   3,822,120₫
Đã bao gồm VAT
398 | 0
-57%
Xem nhanh

MCCB Cheil CBE-403N-300A

1,643,511.6₫   3,822,120₫
Đã bao gồm VAT
378 | 0
-57%
Xem nhanh

MCCB Cheil CBE-403N-250A

1,643,511.6₫   3,822,120₫
Đã bao gồm VAT
368 | 0
-57%
Xem nhanh

MCCB Cheil CBE-203N-225A

587,001.6₫   1,365,120₫
Đã bao gồm VAT
421 | 0