Biến tần Hitachi

-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-150LFU2 công suất 15kW

80₫   100₫
Đã bao gồm VAT
14 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-150HFC2 công suất 15kW

80₫   100₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-110LFU2 công suất 11kW

80₫   100₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-110HFC2 công suất 11kW

80₫   100₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-075LFU2 công suất 7.5kW

80₫   100₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-075HFC2 công suất 0.75kW

80₫   100₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-055LFU2 công suất 5.5kW

80₫   100₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-055HFC2 công suất 5.5kW

80₫   100₫
Đã bao gồm VAT
18 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-040HFC2 công suất 4.0kW

80₫   100₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-037LFU2 công suất 3.7kW

80₫   100₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-030HFC2 công suất 3.0kW

80₫   100₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-022SFC2 công suất 2.2kW

80₫   100₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-022LFU2 công suất 2.2kW

80₫   100₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-022HFC2 công suất 2.2kW

80₫   100₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-015SFC2 công suất 1.5kW

80₫   100₫
Đã bao gồm VAT
9 | 0