Khởi động từ CHINT

-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 2.5-4A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 1-1.6A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 1.6-2.5A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 0.63-1A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 0.4-0.63A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 0.25-0.4A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 0.16-0.25A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 0.1-0.16A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-57%
Xem nhanh

Khởi động từ Chint NXC-120 220V 50/60Hz

1,909,501₫   4,440,700₫
Đã bao gồm VAT
14 | 0
-57%
Xem nhanh

Khởi động từ Chint NXC-06 220V 50/60Hz

128,183₫   298,100₫
Đã bao gồm VAT
54 | 0
-57%
Xem nhanh

Khởi động từ Chint NCL8-C

24,596₫   57,200₫
Đã bao gồm VAT
20 | 0
-57%
Xem nhanh

Khởi động từ Chint NCH8-63/40 AC220/230V

438,944₫   1,020,800₫
Đã bao gồm VAT
23 | 0
-57%
Xem nhanh

Khởi động từ Chint NCH8-63/31 220/230V

438,944₫   1,020,800₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-57%
Xem nhanh

Khởi động từ Chint NCH8-63/22 220/230V

438,944₫   1,020,800₫
Đã bao gồm VAT
41 | 0
-57%
Xem nhanh

Khởi động từ Chint NCH8-63/11 220/230V

344,344₫   800,800₫
Đã bao gồm VAT
16 | 0