Khởi động từ CHINT

-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 2.5-4A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
9 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 1-1.6A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 1.6-2.5A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 0.63-1A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 0.4-0.63A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 0.25-0.4A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 0.16-0.25A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 0.1-0.16A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-57%
Xem nhanh

Khởi động từ Chint NXC-120 220V 50/60Hz

1,909,501₫   4,440,700₫
Đã bao gồm VAT
29 | 0
-57%
Xem nhanh

Khởi động từ Chint NXC-06 220V 50/60Hz

129,602₫   301,400₫
Đã bao gồm VAT
58 | 0
-57%
Xem nhanh

Khởi động từ Chint NCL8-C

26,961₫   62,700₫
Đã bao gồm VAT
23 | 0
-57%
Xem nhanh

Khởi động từ Chint NCH8-63/40 AC220/230V

445,566₫   1,036,200₫
Đã bao gồm VAT
30 | 0
-57%
Xem nhanh

Khởi động từ Chint NCH8-63/31 220/230V

445,566₫   1,036,200₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-57%
Xem nhanh

Khởi động từ Chint NCH8-63/22 220/230V

445,566₫   1,036,200₫
Đã bao gồm VAT
57 | 0
-57%
Xem nhanh

Khởi động từ Chint NCH8-63/11 220/230V

349,547₫   812,900₫
Đã bao gồm VAT
17 | 0
Miền bắc