Khởi động từ

Xem nhanh
Xem nhanh
-35%
Xem nhanh

Tiếp điểm phụ lắp trước cho khởi động từ NXC AX-3X/11

25,740₫   39,600₫
Đã bao gồm VAT
418 | 0
-35%
Xem nhanh

Tiếp điểm phụ lắp trước cho khởi động từ NXC AX-3X/22

45,760₫   70,400₫
Đã bao gồm VAT
305 | 0
-35%
Xem nhanh

Tiếp điểm phụ lắp cạnh cho khởi động từ NXC AX-3C/11

48,620₫   74,800₫
Đã bao gồm VAT
286 | 0
-35%
Xem nhanh

CONTACTOR CHINT NCH8-20/20

125,125₫   192,500₫
Đã bao gồm VAT
282 | 0
-35%
Xem nhanh

CONTACTOR CHINT NCH8-25/20

170,885₫   262,900₫
Đã bao gồm VAT
306 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Module 2P 25A 1NO+1NC Chint

170,885₫   262,900₫
Đã bao gồm VAT
263 | 0
-35%
Xem nhanh

CONTACTOR CHINT NCH8-40/20

258,115₫   397,100₫
Đã bao gồm VAT
258 | 0
-35%
Xem nhanh

CONTACTOR CHINT NCH8-63/20

306,735₫   471,900₫
Đã bao gồm VAT
241 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Module 2P 63A 1NO+1NC Chint NCH8-63/20 (11)

306,735₫   471,900₫
Đã bao gồm VAT
307 | 0
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-32-380

Liên hệ
 
192 | 0
Xem nhanh

Contactor ChintNXC-32-220

Liên hệ
 
72 | 0
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-25-220

Liên hệ
 
107 | 0
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-25-380

Liên hệ
 
87 | 0
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-22-380

Liên hệ
 
105 | 0
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-22-220

Liên hệ
 
160 | 0
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-225-380

Liên hệ
 
154 | 0
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-225-220

Liên hệ
 
90 | 0
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-185-380

Liên hệ
 
78 | 0
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-185-220

Liên hệ
 
75 | 0
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-85-220

Liên hệ
 
83 | 0
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-85-380

Liên hệ
 
113 | 0
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-75-220

Liên hệ
 
83 | 0
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-75-380

Liên hệ
 
132 | 0
-35%
Xem nhanh

CONTACTOR CHINT NXC-12-220

110,110₫   169,400₫
Đã bao gồm VAT
169 | 0
-35%
Xem nhanh

CONTACTOR CHINT NXC-12-380

110,110₫   169,400₫
Đã bao gồm VAT
136 | 0
-35%
Xem nhanh

CONTACTOR CHINT NXC-16-220

110,110₫   169,400₫
Đã bao gồm VAT
102 | 0
-35%
Xem nhanh

CONTACTOR CHINT NXC-16-380

110,110₫   169,400₫
Đã bao gồm VAT
212 | 0
-35%
Xem nhanh

CONTACTOR CHINT NXC-18-220

119,405₫   183,700₫
Đã bao gồm VAT
90 | 0
-35%
Xem nhanh

CONTACTOR CHINT NXC-18-380

119,405₫   183,700₫
Đã bao gồm VAT
114 | 0
-35%
Xem nhanh

CONTACTOR CHINT NXC-160-220

1,730,300₫   2,662,000₫
Đã bao gồm VAT
81 | 0
-35%
Xem nhanh

CONTACTOR CHINT NXC-160-380

1,730,300₫   2,662,000₫
Đã bao gồm VAT
137 | 0
-35%
Xem nhanh

CONTACTOR CHINT NXC-38-220

243,100₫   374,000₫
Đã bao gồm VAT
84 | 0
-35%
Xem nhanh

CONTACTOR CHINT NXC-38-380

243,100₫   374,000₫
Đã bao gồm VAT
190 | 0
-35%
Xem nhanh

CONTACTOR CHINT NXC-40-220

371,085₫   570,900₫
Đã bao gồm VAT
90 | 0
-35%
Xem nhanh

CONTACTOR CHINT NXC-40-380

371,085₫   570,900₫
Đã bao gồm VAT
141 | 0
-35%
Xem nhanh

CONTACTOR CHINT NXC-65-220

440,440₫   677,600₫
Đã bao gồm VAT
155 | 0
-35%
Xem nhanh

CONTACTOR CHINT NXC-65-380

440,440₫   677,600₫
Đã bao gồm VAT
189 | 0
-35%
Xem nhanh

CONTACTOR CHINT NXC-400-220

4,450,160₫   6,846,400₫
Đã bao gồm VAT
187 | 0