Khởi động từ CHINT

-35%
Xem nhanh

Tiếp điểm phụ lắp trước NS2-AE11

35,035₫   53,900₫
Đã bao gồm VAT
488 | 0
-35%
Xem nhanh

Tiếp điểm báo lỗi lắp cạnh(NS2-25/NS2-25X) NS2-FA1001

35,035₫   53,900₫
Đã bao gồm VAT
469 | 0
-35%
Xem nhanh

Tiếp điểm phụ lắp trước cho khởi động từ NXC AX-3X/11

29,900₫   46,000₫
Đã bao gồm VAT
555 | 0
-35%
Xem nhanh

Tiếp điểm phụ lắp trước cho khởi động từ NXC AX-3X/22

51,350₫   79,000₫
Đã bao gồm VAT
422 | 0
-35%
Xem nhanh

Tiếp điểm phụ lắp cạnh cho khởi động từ NXC AX-3C/11

54,600₫   84,000₫
Đã bao gồm VAT
390 | 0
-35%
Xem nhanh

CONTACTOR CHINT NCH8-20/20 220/230V

172,250₫   265,000₫
Đã bao gồm VAT
449 | 2
-35%
Xem nhanh

CONTACTOR CHINT NCH8-25/20 220/230V

195,650₫   301,000₫
Đã bao gồm VAT
463 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Module 2P 25A 1NO+1NC Chint

167,778₫   258,120₫
Đã bao gồm VAT
400 | 0
-35%
Xem nhanh

CONTACTOR CHINT NCH8-40/20 220/230V

295,750₫   455,000₫
Đã bao gồm VAT
375 | 0
-35%
Xem nhanh

CONTACTOR CHINT NCH8-63/20 220/230V

350,350₫   539,000₫
Đã bao gồm VAT
354 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Module 2P 63A 1NO+1NC Chint NCH8-63/20 (11)

301,158₫   463,320₫
Đã bao gồm VAT
427 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-32 380V 50/60Hz

269,100₫   414,000₫
Đã bao gồm VAT
415 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-32 220V 50/60Hz

269,100₫   414,000₫
Đã bao gồm VAT
204 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-25 220V 50/60Hz

199,550₫   307,000₫
Đã bao gồm VAT
204 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-25 380V 50/60Hz

199,550₫   307,000₫
Đã bao gồm VAT
185 | 0
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-22-380

Liên hệ
 
201 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-22 220V 50/60Hz

150,150₫   231,000₫
Đã bao gồm VAT
261 | 0
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-225-380

Liên hệ
 
252 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-225 220V 50/60Hz

2,353,650₫   3,621,000₫
Đã bao gồm VAT
214 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-185 380V 50/60Hz

2,195,050₫   3,377,000₫
Đã bao gồm VAT
176 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-185 220V 50/60Hz

2,195,050₫   3,377,000₫
Đã bao gồm VAT
218 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-85 220V 50/60Hz

804,700₫   1,238,000₫
Đã bao gồm VAT
181 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-85 380V 50/60Hz

804,700₫   1,238,000₫
Đã bao gồm VAT
209 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-75 220V 50/60Hz

722,150₫   1,111,000₫
Đã bao gồm VAT
184 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-75 380V 50/60Hz

722,150₫   1,111,000₫
Đã bao gồm VAT
225 | 0
-35%
Xem nhanh

Khởi động từ Chint NXC-12 220V 50/60Hz

131,300₫   202,000₫
Đã bao gồm VAT
314 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-12 380V 50/60Hz

131,300₫   202,000₫
Đã bao gồm VAT
249 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-16 220V 50/60Hz

134,550₫   207,000₫
Đã bao gồm VAT
226 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-16 380V 50/60Hz

134,550₫   207,000₫
Đã bao gồm VAT
445 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-18 220V 50/60Hz

140,400₫   216,000₫
Đã bao gồm VAT
230 | 40
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-18 380V 50/60Hz

140,400₫   216,000₫
Đã bao gồm VAT
218 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-160 220V 50/60Hz

1,942,850₫   2,989,000₫
Đã bao gồm VAT
193 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-160 380V 50/60Hz

1,942,850₫   2,989,000₫
Đã bao gồm VAT
239 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-38 220V 50/60Hz

285,350₫   439,000₫
Đã bao gồm VAT
184 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-38 380V 50/60Hz

285,350₫   439,000₫
Đã bao gồm VAT
303 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-40 220V 50/60Hz

417,300₫   642,000₫
Đã bao gồm VAT
225 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-40 380V 50/60Hz

417,300₫   642,000₫
Đã bao gồm VAT
269 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-50 220V 50/60Hz

457,600₫   704,000₫
Đã bao gồm VAT
235 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-50 380V 50/60Hz

457,600₫   704,000₫
Đã bao gồm VAT
249 | 0
-35%
Xem nhanh

Contactor Chint NXC-65 220V 50/60Hz

516,750₫   795,000₫
Đã bao gồm VAT
272 | 0