Bộ mã hóa vòng quay Trục âm

-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E80H30-1024-3-T-24

4,232,250₫   5,643,000₫
Đã bao gồm VAT
444 | 0
Xem nhanh
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H12-1024-3-T-24 AUTONICS

1,972,575₫   2,630,100₫
Đã bao gồm VAT
492 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40H12-1024-6-L-5

2,116,125₫   2,821,500₫
Đã bao gồm VAT
473 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40H12-2048-6-L-5-C

2,362,800₫   3,150,400₫
Đã bao gồm VAT
390 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40H6-2500-6-L-5

2,185,425₫   2,913,900₫
Đã bao gồm VAT
411 | 0
-25%
Xem nhanh

E40H8-1000-3-N-24 E40H8-1000-3-N-24

1,904,100₫   2,538,800₫
Đã bao gồm VAT
469 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-1000-6-L-5

2,046,825₫   2,729,100₫
Đã bao gồm VAT
403 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-100-3-T-24

1,765,500₫   2,354,000₫
Đã bao gồm VAT
590 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-1024-3-T-24

1,904,100₫   2,538,800₫
Đã bao gồm VAT
425 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-1024-6-L-5

2,046,825₫   2,729,100₫
Đã bao gồm VAT
460 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-2000-6-L-5

2,116,125₫   2,821,500₫
Đã bao gồm VAT
477 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-2048-3-T-24

1,972,575₫   2,630,100₫
Đã bao gồm VAT
402 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-2048-6-L-5

2,116,125₫   2,821,500₫
Đã bao gồm VAT
371 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY AUTONICS E40H8-3000-6-L-5

2,116,125₫   2,821,500₫
Đã bao gồm VAT
399 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-360-3-N-24

1,904,100₫   2,538,800₫
Đã bao gồm VAT
395 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-40-3-N-5

1,765,500₫   2,354,000₫
Đã bao gồm VAT
390 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40H8-600-3-T-24

1,904,100₫   2,538,800₫
Đã bao gồm VAT
398 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40HB8-1024-6-L-5

2,046,825₫   2,729,100₫
Đã bao gồm VAT
431 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E40HB8-2000-6-L-5

2,116,125₫   2,821,500₫
Đã bao gồm VAT
448 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Autonics E58H12-1000-6-L-5

2,998,875₫   3,998,500₫
Đã bao gồm VAT
323 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE40H8-1024-3-T-24

1,130,250₫   1,507,000₫
Đã bao gồm VAT
353 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE40H8-1024-6-L-5

1,225,500₫   1,634,000₫
Đã bao gồm VAT
394 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE40H8-125-6-L-5

1,225,500₫   1,634,000₫
Đã bao gồm VAT
375 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE40H8-360-3-O-24

1,130,250₫   1,507,000₫
Đã bao gồm VAT
381 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung HE40HB-8-1024-3-T-24

1,225,500₫   1,634,000₫
Đã bao gồm VAT
329 | 0
-25%
Xem nhanh

Encoder Hanyoung HE40HB-8-360-3-O-24

1,225,500₫   1,634,000₫
Đã bao gồm VAT
353 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40H10-100-3-T-24

1,904,100₫   2,538,800₫
Đã bao gồm VAT
243 | 0
-25%
Xem nhanh

E40H10-1000-3-T-24 E40H10-1000-3-T-24

1,972,575₫   2,630,100₫
Đã bao gồm VAT
219 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H6-100-3-T-24 AUTONICS

1,904,100₫   2,538,800₫
Đã bao gồm VAT
206 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40H6-1024-3-T-24

1,972,575₫   2,630,100₫
Đã bao gồm VAT
226 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H10-360-3-T-24 AUTONICS

1,972,575₫   2,630,100₫
Đã bao gồm VAT
230 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H10-2048-6-L-5 AUTONICS

2,185,425₫   2,913,900₫
Đã bao gồm VAT
226 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H12-200-3-N-24 AUTONICS

1,904,100₫   2,538,800₫
Đã bao gồm VAT
237 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40H12-360-3-N-24

1,972,575₫   2,630,100₫
Đã bao gồm VAT
218 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40H12-600-6-L-5

2,116,125₫   2,821,500₫
Đã bao gồm VAT
228 | 0
-25%
Xem nhanh

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY E40H12-1000-3-T-24-C AUTONICS

2,150,775₫   2,867,700₫
Đã bao gồm VAT
245 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40H12-2500-3-T-24

2,046,825₫   2,729,100₫
Đã bao gồm VAT
240 | 0