Cảm biến

-25%
Xem nhanh

Cảm biến từ Hanyoung Vuông 2 dây UP-30S10TC

180,750₫   241,000₫
Đã bao gồm VAT
276 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến từ Hanyoung Vuông 2 dây UP-30S15TA

180,750₫   241,000₫
Đã bao gồm VAT
270 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến từ Hanyoung Vuông 2 dây UP-30S15TC

180,750₫   241,000₫
Đã bao gồm VAT
286 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến từ Hanyoung Vuông 2 dây UP-40S20TA

279,750₫   373,000₫
Đã bao gồm VAT
275 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến từ Hanyoung Vuông 2 dây UP-40S20TC

279,750₫   373,000₫
Đã bao gồm VAT
289 | 0
Xem nhanh
-25%
Xem nhanh

Cảm biến từ Hanyoung tròn 3 dây UP-08RD2NA

277,500₫   370,000₫
Đã bao gồm VAT
285 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến từ Hanyoung UP-08RM1.5NA

277,500₫   370,000₫
Đã bao gồm VAT
306 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến từ Hanyoung tròn 3 dây UP-08RM1.5PA

277,500₫   370,000₫
Đã bao gồm VAT
290 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến từ Hanyoung tròn 3 dây UP-12R4PA

453,000₫   604,000₫
Đã bao gồm VAT
293 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến từ Hanyoung tròn 3 dây UP-12RD2NA

453,000₫   604,000₫
Đã bao gồm VAT
295 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PE-M3D

537,000₫   716,000₫
Đã bao gồm VAT
361 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PEN-M5A

531,750₫   709,000₫
Đã bao gồm VAT
501 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PEN-M5B

531,750₫   709,000₫
Đã bao gồm VAT
375 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PEN-R700A

531,750₫   709,000₫
Đã bao gồm VAT
413 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PEN-R700B

531,750₫   709,000₫
Đã bao gồm VAT
377 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PEN-T10A

675,000₫   900,000₫
Đã bao gồm VAT
405 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PEN-T10B

537,000₫   716,000₫
Đã bao gồm VAT
372 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PE-R05D

537,000₫   716,000₫
Đã bao gồm VAT
422 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PE-T5D

570,750₫   761,000₫
Đã bao gồm VAT
384 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến sử dụng sợi quang Hanyoung PFD-RMN

1,314,000₫   1,752,000₫
Đã bao gồm VAT
415 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến sử dụng sợi quang Hanyoung PG-TR

507,750₫   677,000₫
Đã bao gồm VAT
402 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PLD-R2N

531,750₫   709,000₫
Đã bao gồm VAT
384 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PN-M1

446,250₫   595,000₫
Đã bao gồm VAT
412 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PN-RO2

459,750₫   613,000₫
Đã bao gồm VAT
382 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PN-T3

446,250₫   595,000₫
Đã bao gồm VAT
386 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PR-R300NC

649,500₫   866,000₫
Đã bao gồm VAT
374 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PR-R300NP

649,500₫   866,000₫
Đã bao gồm VAT
364 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PR-T10NP

753,000₫   1,004,000₫
Đã bao gồm VAT
407 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PR-T10NC

753,000₫   1,004,000₫
Đã bao gồm VAT
393 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến sử dụng sợi quang Hanyoung PG-TRN

459,750₫   613,000₫
Đã bao gồm VAT
460 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến sử dụng sợi quang Hanyoung PG-TRP

459,750₫   613,000₫
Đã bao gồm VAT
548 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PS-R30N

2,475,000₫   3,300,000₫
Đã bao gồm VAT
432 | 0
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PS-R40RP

Liên hệ
 
378 | 0
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PS-T10RN

Liên hệ
 
383 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T12N

3,690,750₫   4,921,000₫
Đã bao gồm VAT
286 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T16N

4,746,750₫   6,329,000₫
Đã bao gồm VAT
328 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T48N

13,446,750₫   17,929,000₫
Đã bao gồm VAT
265 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến vùng Hanyoung PAN40-T04N

13,446,750₫   17,929,000₫
Đã bao gồm VAT
288 | 0
-25%
Xem nhanh

Cảm biến vùng Hanyoung PAN40-T06N

3,427,500₫   4,570,000₫
Đã bao gồm VAT
277 | 0