Cảm biến

-35%
Xem nhanh

Cảm biến an toàn Autonics SFL14-63

32,402,370₫   49,849,800₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-35%
Xem nhanh

Cảm biến tiệm cận Autonics PET 18-5 Series

65₫   100₫
Đã bao gồm VAT
12 | 0
-35%
Xem nhanh

Cảm biến áp suất loại hiển thị Autonics KT-302HS-1400

65₫   100₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
-35%
Xem nhanh

Cảm biến khói Conotec TSD-V50 nhập khẩu Hàn Quốc

65₫   100₫
Đã bao gồm VAT
144 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ báo mức nước Parker MT-JC7-220VAC

749,034₫   1,152,360₫
Đã bao gồm VAT
11 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ báo mức nước Parker MT-JC7-110VAC

749,034₫   1,152,360₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ báo mức nước Parker JD-100

1,072,656₫   1,650,240₫
Đã bao gồm VAT
8 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ báo mức nước Parker JC7-SL-AC110V-1000MM

4,600,908₫   7,078,320₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ báo mức nước Parker JC7-SH-200MM

2,157,246₫   3,318,840₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ báo mức nước Parker JC7-SD-500MM

3,595,644₫   5,531,760₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-35%
Xem nhanh

Cảm biến áp suất không hiển thị Autonics TPS20-G2ZP2-00

3,040,180₫   4,677,200₫
Đã bao gồm VAT
33 | 0
-35%
Xem nhanh

Cáp khối đầu cuối I/O Autonics CH40-FP040-4R

692,835₫   1,065,900₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-35%
Xem nhanh

Cảm biến áp suất không hiển thị Autonics TPS20-A2ZP2-00

3,040,180₫   4,677,200₫
Đã bao gồm VAT
12 | 0
-35%
Xem nhanh

Cáp khối đầu cuối I/O Autonics CH37-DS015-J7T1R-2S

757,185₫   1,164,900₫
Đã bao gồm VAT
4 | 0
-35%
Xem nhanh

Cáp khối đầu cuối I/O Autonics CH20-HP005-D4T7R

272,415₫   419,100₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0