Van điện từ

Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 2 cửa 2 vị trí Parker NKV-15N-H-1H-C2

1,047,200₫   1,232,000₫
Đã bao gồm VAT
352 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 2 cửa 2 vị trí Parker NKV-20N-H-1F-4K

1,196,800₫   1,408,000₫
Đã bao gồm VAT
400 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 2 cửa 2 vị trí Parker NKV-25N-H-1F-4K

1,514,700₫   1,782,000₫
Đã bao gồm VAT
263 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 2 cửa 2 vị trí Parker CoilH-1F-G-200146-4K

280,500₫   330,000₫
Đã bao gồm VAT
266 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 2 cửa 2 vị trí Parker CoilH-1F-G-200148-C2

420,750₫   495,000₫
Đã bao gồm VAT
317 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 5 cửa 2 vị trí Parker PHS-510S-6-220V

561,000₫   660,000₫
Đã bao gồm VAT
259 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 5 cửa 2 vị trí Parker PHS-520S-02-220V

532,950₫   627,000₫
Đã bao gồm VAT
267 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 5 cửa 2 vị trí Parker PHS-530S-03-220V

832,150₫   979,000₫
Đã bao gồm VAT
305 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 5 cửa 2 vị trí Parker PHS-540S-15-220V

1,196,800₫   1,408,000₫
Đã bao gồm VAT
214 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 5 cửa 2 vị trí Parker PHS-541S-15-220V

1,215,500₫   1,430,000₫
Đã bao gồm VAT
226 | 0
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 5 cửa 2 vị trí Parker PHS-510D-6-24V

869,550₫   1,023,000₫
Đã bao gồm VAT
271 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 5 cửa 2 vị trí Parker PHS-520D-02-220V

813,450₫   957,000₫
Đã bao gồm VAT
282 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 5 cửa 2 vị trí Parker PHS-530D-03-220V

1,047,200₫   1,232,000₫
Đã bao gồm VAT
248 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 5 cửa 2 vị trí Parker PHS-541D-15-220V

1,514,700₫   1,782,000₫
Đã bao gồm VAT
204 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 5 cửa 3 vị trí Parker PHS-510C-6-24V

1,224,850₫   1,441,000₫
Đã bao gồm VAT
217 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 5 cửa 3 vị trí Parker PHS-520C-02-220V

1,131,350₫   1,331,000₫
Đã bao gồm VAT
214 | 0
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

Van điện từ 5 cửa 3 vị trí Parker PHS-530C-03-220V

1,757,800₫   2,068,000₫
Đã bao gồm VAT
271 | 0
-15%
Xem nhanh

Coil for PHS PEC5-110V

130,900₫   154,000₫
Đã bao gồm VAT
228 | 0
-15%
Xem nhanh

Coil for PHS PEC5-220V

130,900₫   154,000₫
Đã bao gồm VAT
243 | 0
-15%
Xem nhanh

Coil for PHS PEC5-24V

130,900₫   154,000₫
Đã bao gồm VAT
254 | 0
-15%
Xem nhanh

Coil for PHS PEC5-220V-D

140,250₫   165,000₫
Đã bao gồm VAT
294 | 0
-15%
Xem nhanh

Coil for PHS PES5

28,050₫   33,000₫
Đã bao gồm VAT
260 | 0
Xem nhanh

Van điện từ Parker PHP-520S-8

Liên hệ
 
199 | 0
Xem nhanh

Valve điện từ Parker PHP-520D-8

Liên hệ
 
230 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ Parker HV-4200-8

420,750₫   495,000₫
Đã bao gồm VAT
214 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ Parker HV-4400-10

523,600₫   616,000₫
Đã bao gồm VAT
254 | 0
-15%
Xem nhanh

Van điện từ Parker HV-4400-15

523,600₫   616,000₫
Đã bao gồm VAT
198 | 0
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

Báo mức nước - mức dầu - mức thể rắn JF-302T

1,075,250₫   1,265,000₫
Đã bao gồm VAT
209 | 0
-15%
Xem nhanh

Báo mức nước - mức dầu - mức thể rắn JF-32

766,700₫   902,000₫
Đã bao gồm VAT
203 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh

Van YPC SF2101-1P-SG1-A2

Liên hệ
 
380 | 0
Xem nhanh

Van YPC SF4101-1P-SG2-A2

Liên hệ
 
286 | 0
Xem nhanh

Van YPC SF5101-1P-SG2-A2

Liên hệ
 
248 | 0
Xem nhanh

Van YPC SF6101-1P-SG2-A2

Liên hệ
 
231 | 0
Xem nhanh

Van YPC SIV 411 + đế

Liên hệ
 
214 | 0