Màn hình HMI 7 inch

-23%
Xem nhanh

IOT HMI 7inch wifi Wecon Pi3070ig-wifi

3,411,716₫   4,430,800₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
-23%
Xem nhanh

HMI 7inch cổng Ethernet Wecon Pi3070ig-O

1,981,980₫   2,574,000₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-23%
Xem nhanh

IOT HMI 7inch wifi Wecon Pi3070ig-c (wifi)

4,051,201₫   5,261,300₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-23%
Xem nhanh

IOT HMI 7inch Wecon Pi3070ig-c

3,556,553₫   4,618,900₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-23%
Xem nhanh

IOT HMI 7inch 4G Wecon Pi3070ig-4g

4,545,002₫   5,902,600₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-23%
Xem nhanh

IOT HMI 7inch Wecon Pi3070ig

3,227,917₫   4,192,100₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-23%
Xem nhanh

HMI 7inch Wecon Pi3070ie

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình HMI cảm ứng Flexem FE6070WE7 - 7 inch

2,413,950₫   3,135,000₫
Đã bao gồm VAT
32 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình HMI cảm ứng Flexem FE6070C7 - 7 inch

2,117,500₫   2,750,000₫
Đã bao gồm VAT
19 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình HMI cảm ứng Flexem FE3070V17 - 7 inch

2,117,500₫   2,750,000₫
Đã bao gồm VAT
42 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTA/DC(Touch Panel)

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
815 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTE/DC(Touch Panel)

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
604 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU3512

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
832 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU3500

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
671 | 0