MCCB

Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-10A, 4.5KA

369,325₫   434,500₫
Đã bao gồm VAT
300 | 0
-15%
Xem nhanh

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-16A, 4.5KA

369,325₫   434,500₫
Đã bao gồm VAT
292 | 0
-15%
Xem nhanh

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-20A, 4.5KA

369,325₫   434,500₫
Đã bao gồm VAT
290 | 0
-15%
Xem nhanh

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-25A, 4.5KA

369,325₫   434,500₫
Đã bao gồm VAT
296 | 0
-15%
Xem nhanh

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-32A, 4.5KA

369,325₫   434,500₫
Đã bao gồm VAT
311 | 0
-15%
Xem nhanh

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-20A, 10KA

369,325₫   434,500₫
Đã bao gồm VAT
276 | 0
-15%
Xem nhanh

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-25A, 10KA

570,350₫   671,000₫
Đã bao gồm VAT
270 | 0
-15%
Xem nhanh

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-32A, 10KA

570,350₫   671,000₫
Đã bao gồm VAT
372 | 0
-15%
Xem nhanh

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-40A, 10KA

570,350₫   671,000₫
Đã bao gồm VAT
270 | 0
-15%
Xem nhanh

RCCB (chống rò điện)RKP1P+N-63A, 10KA

570,350₫   671,000₫
Đã bao gồm VAT
288 | 0
-15%
Xem nhanh

RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-25A, 10KA

757,350₫   891,000₫
Đã bao gồm VAT
326 | 0
-15%
Xem nhanh

RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-32A, 10KA

757,350₫   891,000₫
Đã bao gồm VAT
290 | 0
-15%
Xem nhanh

RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-40A, 10KA

757,350₫   891,000₫
Đã bao gồm VAT
317 | 0
-15%
Xem nhanh

RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-63A, 10KA

841,500₫   990,000₫
Đã bao gồm VAT
296 | 0
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

Easy9 Residual Current Circuit Breaker Schneider EZ9R36225

542,300₫   638,000₫
Đã bao gồm VAT
261 | 0
-15%
Xem nhanh

Easy9 Residual Current Circuit Breaker Schneider EZ9R36240

572,900₫   674,000₫
Đã bao gồm VAT
286 | 0
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

Easy9 Residual Current Circuit Breaker Schneider EZ9R34425

873,800₫   1,028,000₫
Đã bao gồm VAT
324 | 0
-15%
Xem nhanh

Easy9 Residual Current Circuit Breaker Schneider EZ9R34440

933,300₫   1,098,000₫
Đã bao gồm VAT
269 | 0
-15%
Xem nhanh

Easy9 Residual Current Circuit Breaker9 Schneider EZ9R34463

1,245,250₫   1,465,000₫
Đã bao gồm VAT
274 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

Easy9 RCD with overcurrent protection Schneider EZ9D34610

470,050₫   553,000₫
Đã bao gồm VAT
268 | 0
-15%
Xem nhanh

Easy9 RCD with overcurrent protection Schneider EZ9D34616

470,050₫   553,000₫
Đã bao gồm VAT
267 | 0
-15%
Xem nhanh

Easy9 RCD with overcurrent protection Schneider EZ9D34620

470,050₫   553,000₫
Đã bao gồm VAT
261 | 0
-15%
Xem nhanh

Easy9 RCD with overcurrent protection Schneider EZ9D34625

549,100₫   646,000₫
Đã bao gồm VAT
297 | 0
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

Easy9 RCD with overcurrent protection Schneider EZ9D34640

549,100₫   646,000₫
Đã bao gồm VAT
280 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

Easy9 surge arrester Schneider EZ9L33720

1,093,950₫   1,287,000₫
Đã bao gồm VAT
676 | 0
-15%
Xem nhanh

Easy9 surge arrester Schneider EZ9L33745

1,134,750₫   1,335,000₫
Đã bao gồm VAT
690 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh