S100-inverter-control-techniques-3

Biến tần Điều khiển động cơ không đồng bộ. Dùng cho quạt, băng tải nhỏ, máy đóng gói

Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU40M3

6,431,000₫
Đã bao gồm VAT
527 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU30M3

6,431,000₫
Đã bao gồm VAT
514 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU22M3

6,431,000₫
Đã bao gồm VAT
633 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU22M2

9,909,900₫
Đã bao gồm VAT
575 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU15M3

5,381,000₫
Đã bao gồm VAT
544 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU15M2

8,858,300₫
Đã bao gồm VAT
516 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12H075M3

3,815,000₫
Đã bao gồm VAT
564 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12H037M3

3,293,000₫
Đã bao gồm VAT
519 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12H018M3

3,209,000₫
Đã bao gồm VAT
537 | 0