Biến tần Điều khiển động cơ không đồng bộ. Dùng cho quạt, băng tải nhỏ, máy đóng gói

Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU40M3

1,000₫
Đã bao gồm VAT
537 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU30M3

1,000₫
Đã bao gồm VAT
515 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU22M3

1,000₫
Đã bao gồm VAT
635 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU22M2

11,099,000₫
Đã bao gồm VAT
579 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU15M3

1,000₫
Đã bao gồm VAT
549 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU15M2

4,536,000₫
Đã bao gồm VAT
530 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12H075M3

1,000₫
Đã bao gồm VAT
567 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12H037M3

7,150,000₫
Đã bao gồm VAT
532 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12H018M3

1,000₫
Đã bao gồm VAT
540 | 0
Miền bắc