Biến tần Điều khiển động cơ không đồng bộ. Dùng cho quạt, băng tải nhỏ, máy đóng gói

Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU40M3

6,431,000₫
Đã bao gồm VAT
536 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU30M3

6,431,000₫
Đã bao gồm VAT
515 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU22M3

6,431,000₫
Đã bao gồm VAT
635 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU22M2

9,909,900₫
Đã bao gồm VAT
576 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU15M3

5,381,000₫
Đã bao gồm VAT
548 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU15M2

4,685,230₫
Đã bao gồm VAT
526 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12H075M3

3,815,000₫
Đã bao gồm VAT
566 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12H037M3

3,293,000₫
Đã bao gồm VAT
529 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12H018M3

3,209,000₫
Đã bao gồm VAT
540 | 0