Điều khiển nhiệt độ Autonics

-30%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC3YF-14R-NTC

633,710₫   905,300₫
Đã bao gồm VAT
481 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TC3YF-14R-RTD

633,710₫   905,300₫
Đã bao gồm VAT
356 | 0
-30%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC3YF-34R-NTC

830,060₫   1,185,800₫
Đã bao gồm VAT
441 | 0
-30%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC3YF-34R-RTD

830,060₫   1,185,800₫
Đã bao gồm VAT
433 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ , độ ẩm Autonics THD-R-T

2,447,830₫   3,496,900₫
Đã bao gồm VAT
784 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ , độ ẩm Autonics THD-D1-C,V

2,008,160₫   2,868,800₫
Đã bao gồm VAT
417 | 0
-30%
Xem nhanh

Bộ cảm biến nhiệt độ/ độ ẩm Autonics THD-D1-T

3,051,510₫   4,359,300₫
Đã bao gồm VAT
471 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ , độ ẩm Autonics THD-D2-C,V

2,008,160₫   2,868,800₫
Đã bao gồm VAT
5457 | 0
-30%
Xem nhanh

Bộ cảm biến nhiệt độ/độ ẩm Autonics THD-D2-T

3,051,510₫   4,359,300₫
Đã bao gồm VAT
825 | 0
-30%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4S-14R

1,538,460₫   2,197,800₫
Đã bao gồm VAT
641 | 0
-30%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4S-14S

1,538,460₫   2,197,800₫
Đã bao gồm VAT
491 | 0
-30%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4S-14C

1,538,460₫   2,197,800₫
Đã bao gồm VAT
432 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TZ4ST-14R

1,538,460₫   2,197,800₫
Đã bao gồm VAT
492 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TZ4ST-14S

1,538,460₫   2,197,800₫
Đã bao gồm VAT
507 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4ST-14C

1,538,460₫   2,197,800₫
Đã bao gồm VAT
439 | 0
-30%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4M-14R

1,807,190₫   2,581,700₫
Đã bao gồm VAT
540 | 0
-30%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4M-14S

1,807,190₫   2,581,700₫
Đã bao gồm VAT
364 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4M-14C

1,807,190₫   2,581,700₫
Đã bao gồm VAT
484 | 0
-30%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4M-24R

1,905,750₫   2,722,500₫
Đã bao gồm VAT
376 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4M-24S

1,905,750₫   2,722,500₫
Đã bao gồm VAT
433 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4M-A4R

2,008,160₫   2,868,800₫
Đã bao gồm VAT
387 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4M-A4C

2,008,160₫   2,868,800₫
Đã bao gồm VAT
354 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4M-B4R

2,106,720₫   3,009,600₫
Đã bao gồm VAT
347 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4M-B4C

2,106,720₫   3,009,600₫
Đã bao gồm VAT
335 | 0
-30%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4H-14R

1,874,180₫   2,677,400₫
Đã bao gồm VAT
362 | 0
-30%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4H-14S

1,874,180₫   2,677,400₫
Đã bao gồm VAT
371 | 0
-30%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4H-14C

1,874,180₫   2,677,400₫
Đã bao gồm VAT
433 | 0
-30%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4H-24R

1,941,170₫   2,773,100₫
Đã bao gồm VAT
343 | 0
-30%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4W-14R

1,874,180₫   2,677,400₫
Đã bao gồm VAT
349 | 0
-30%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4W-14S

1,874,180₫   2,677,400₫
Đã bao gồm VAT
362 | 0
-30%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4W-14C

1,874,180₫   2,677,400₫
Đã bao gồm VAT
382 | 0
-30%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4W-24R

1,941,170₫   2,773,100₫
Đã bao gồm VAT
385 | 0
-30%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4W-24C

1,941,170₫   2,773,100₫
Đã bao gồm VAT
356 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ TZN4W-A4R AUTONICS

2,008,160₫   2,868,800₫
Đã bao gồm VAT
472 | 0
-30%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4W-A4C

2,008,160₫   2,868,800₫
Đã bao gồm VAT
389 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S-14R

744,590₫   1,063,700₫
Đã bao gồm VAT
508 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S-24R

762,300₫   1,089,000₫
Đã bao gồm VAT
338 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TC4M-14R

818,510₫   1,169,300₫
Đã bao gồm VAT
484 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ TC4M-24R AUTONICS

855,470₫   1,222,100₫
Đã bao gồm VAT
370 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TC4H-14R AUTONICS

818,510₫   1,169,300₫
Đã bao gồm VAT
323 | 0