Biến tần CHINT

Xem nhanh

Chint NVF2G-S-90/TS4 - Biến tần công suất 90kW

97,263,100₫
Đã bao gồm VAT
4 | 0
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-90/PS4 - Biến tần công suất 90kW

85,592,100₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-75/TS4 - Biến tần công suất 75kW

84,981,600₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-75/PS4 - Biến tần công suất 75kW

74,784,600₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-7.5/TS4 - Biến tần công suất 7.5kW

17,570,300₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-7.5/PS4 - Biến tần công suất 7.5kW

15,813,600₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-55/TS4 - Biến tần công suất 55kW

68,143,900₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-55/PS4 - Biến tần công suất 55kW

59,966,500₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-5.5/TS4 - Biến tần công suất 5.5kW

13,329,800₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-5.5/PS4 - Biến tần công suất 5.5kW

11,996,600₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-45/TS4 - Biến tần công suất 45kW

61,296,400₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-45/PS4 - Biến tần công suất 45kW

53,940,700₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-37/TS4 - Biến tần công suất 37kW

47,976,500₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-37/PS4 - Biến tần công suất 37kW

42,219,100₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-315/PS4 - Biến tần công suất 315kW

357,031,400₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0