Biến tần CHINT

-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-90/TS4 - Biến tần công suất 90kW

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
17 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-90/PS4 - Biến tần công suất 90kW

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-75/TS4 - Biến tần công suất 75kW

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-75/PS4 - Biến tần công suất 75kW

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
7 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-7.5/TS4 - Biến tần công suất 7.5kW

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-7.5/PS4 - Biến tần công suất 7.5kW

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-55/TS4 - Biến tần công suất 55kW

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
8 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-55/PS4 - Biến tần công suất 55kW

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-5.5/TS4 - Biến tần công suất 5.5kW

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-5.5/PS4 - Biến tần công suất 5.5kW

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-45/TS4 - Biến tần công suất 45kW

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-45/PS4 - Biến tần công suất 45kW

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
4 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-37/TS4 - Biến tần công suất 37kW

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
7 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-37/PS4 - Biến tần công suất 37kW

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-315/PS4 - Biến tần công suất 315kW

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
4 | 0
Miền bắc