Biến tần CHINT

-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-90/TS4 - Biến tần công suất 90kW

41,823,133₫   97,263,100₫
Đã bao gồm VAT
14 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-90/PS4 - Biến tần công suất 90kW

36,804,603₫   85,592,100₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-75/TS4 - Biến tần công suất 75kW

36,542,088₫   84,981,600₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-75/PS4 - Biến tần công suất 75kW

32,157,378₫   74,784,600₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-7.5/TS4 - Biến tần công suất 7.5kW

7,555,229₫   17,570,300₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-7.5/PS4 - Biến tần công suất 7.5kW

6,799,848₫   15,813,600₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-55/TS4 - Biến tần công suất 55kW

29,301,877₫   68,143,900₫
Đã bao gồm VAT
4 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-55/PS4 - Biến tần công suất 55kW

25,785,595₫   59,966,500₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-5.5/TS4 - Biến tần công suất 5.5kW

5,731,814₫   13,329,800₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-5.5/PS4 - Biến tần công suất 5.5kW

5,158,538₫   11,996,600₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-45/TS4 - Biến tần công suất 45kW

26,357,452₫   61,296,400₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-45/PS4 - Biến tần công suất 45kW

23,194,501₫   53,940,700₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-37/TS4 - Biến tần công suất 37kW

20,629,895₫   47,976,500₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-37/PS4 - Biến tần công suất 37kW

18,154,213₫   42,219,100₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-57%
Xem nhanh

Chint NVF2G-S-315/PS4 - Biến tần công suất 315kW

153,523,502₫   357,031,400₫
Đã bao gồm VAT
4 | 0