Khởi động từ

-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC9N

217,566₫   255,960₫
Đã bao gồm VAT
503 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC12N

226,162.05₫   266,073₫
Đã bao gồm VAT
500 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC18N

303,774.7₫   357,382₫
Đã bao gồm VAT
438 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC22N

359,688.55₫   423,163₫
Đã bao gồm VAT
479 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC32N

502,146₫   590,760₫
Đã bao gồm VAT
886 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC40N

578,340₫   680,400₫
Đã bao gồm VAT
516 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC50N

931,770₫   1,096,200₫
Đã bao gồm VAT
503 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC65N

1,000,620₫   1,177,200₫
Đã bao gồm VAT
503 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC85N

1,351,963.25₫   1,590,545₫
Đã bao gồm VAT
514 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC100

1,851,022.05₫   2,177,673₫
Đã bao gồm VAT
488 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC125

2,209,042.05₫   2,598,873₫
Đã bao gồm VAT
506 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC150

2,506,974.7₫   2,949,382₫
Đã bao gồm VAT
464 | 0
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC180

Liên hệ
 
430 | 0
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC220

Liên hệ
 
514 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC6-220A (1a)

1,377,000₫   1,620,000₫
Đã bao gồm VAT
434 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-9b, (1a1b), 220V

293,760₫   345,600₫
Đã bao gồm VAT
432 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-9A, (1a1b), 380V

1,881,900₫   2,214,000₫
Đã bao gồm VAT
447 | 0
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-18A, (1a1b), 220V

3,855,600₫   4,536,000₫
Đã bao gồm VAT
443 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-22A, (1a1b), 220V

761,940₫   896,400₫
Đã bao gồm VAT
451 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-32A, (2a2b) , 220V

7,894,800₫   9,288,000₫
Đã bao gồm VAT
658 | 0
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-50A, (2a2b), 220V

19,737,000₫   23,220,000₫
Đã bao gồm VAT
487 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-65A, (2a2b), 220V

20,655,000₫   24,300,000₫
Đã bao gồm VAT
535 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-75A, (2a2b), 220V

261,630₫   307,800₫
Đã bao gồm VAT
484 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-85A, (2a2b), 220V

26,163,000₫   30,780,000₫
Đã bao gồm VAT
503 | 0
-15%
Xem nhanh

Contactor LS MC-100A

2,460,240₫   2,894,400₫
Đã bao gồm VAT
508 | 0
-15%
Xem nhanh

CONTACTOR LS MC-130A

2,983,500₫   3,510,000₫
Đã bao gồm VAT
489 | 0
-15%
Xem nhanh

Contactor LS MC-150A

3,855,600₫   4,536,000₫
Đã bao gồm VAT
539 | 0
-15%
Xem nhanh

CONTACTOR LS MC-185a

4,911,300₫   5,778,000₫
Đã bao gồm VAT
478 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-225A, (2a2b), 220V

5,829,300₫   6,858,000₫
Đã bao gồm VAT
532 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-265A, (2a2b), 220V

7,894,800₫   9,288,000₫
Đã bao gồm VAT
498 | 0
-15%
Xem nhanh

CONTACTOR LS MC-330A

8,629,200₫   10,152,000₫
Đã bao gồm VAT
487 | 0
-15%
Xem nhanh

CONTACTOR LS MC-400A

9,822,600₫   11,556,000₫
Đã bao gồm VAT
546 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-500A, (2a2b), 220V

19,737,000₫   23,220,000₫
Đã bao gồm VAT
549 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-630A, (2a2b), 220V

20,655,000₫   24,300,000₫
Đã bao gồm VAT
493 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-800A, (2a2b), 220V

26,163,000₫   30,780,000₫
Đã bao gồm VAT
490 | 0
-15%
Xem nhanh

Tiếp điểm phụ UA-1 (bên hông) 1NO+1NC Ls dùng cho MC-6a~150a

78,030₫   91,800₫
Đã bao gồm VAT
468 | 0
-15%
Xem nhanh

Tiếp điểm phụ UA-2 (bên trên) 1NO+1NC Ls dùng cho MC-6a~150a

78,030₫   91,800₫
Đã bao gồm VAT
431 | 0
-15%
Xem nhanh

Tiếp điểm phụ UA-4 (bên trên) 2NO+2NC Ls dùng cho MC-6a~150a

123,930₫   145,800₫
Đã bao gồm VAT
453 | 0