Khởi động từ

-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 2.5-4A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 1-1.6A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 1.6-2.5A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 0.63-1A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 0.4-0.63A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 0.25-0.4A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 0.16-0.25A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 0.1-0.16A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-57%
Xem nhanh

Khởi động từ 80A Coil 220VAC Ls SC-N4 AC220V

43₫   100₫
Đã bao gồm VAT
19 | 0
-57%
Xem nhanh

Hộp cho Contactor MC-50a, MC-65a Ls MW-50aB/65aB

603,720₫   1,404,000₫
Đã bao gồm VAT
15 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor relays Ls MR-8 16A

301,860₫   702,000₫
Đã bao gồm VAT
35 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor relays Ls MR-6 16A

260,064₫   604,800₫
Đã bao gồm VAT
24 | 0
-57%
Xem nhanh

Khởi động từ DC24 Ls MR-4 16A DC24

218,268₫   507,600₫
Đã bao gồm VAT
7 | 0
-57%
Xem nhanh

Khởi động từ Ls MR-4 16A 380VAC

218,268₫   507,600₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
-57%
Xem nhanh

Khởi động từ 220VAC Ls MR-4 16A

218,268₫   507,600₫
Đã bao gồm VAT
28 | 0