Khởi động từ

-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC9N

221,595₫   260,700₫
Đã bao gồm VAT
355 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC12N

230,350₫   271,000₫
Đã bao gồm VAT
332 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC18N

309,400₫   364,000₫
Đã bao gồm VAT
330 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC22N

366,350₫   431,000₫
Đã bao gồm VAT
329 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC32N

511,445₫   601,700₫
Đã bao gồm VAT
591 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC40N

589,050₫   693,000₫
Đã bao gồm VAT
393 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC50N

949,025₫   1,116,500₫
Đã bao gồm VAT
321 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC65N

1,019,150₫   1,199,000₫
Đã bao gồm VAT
352 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC85N

1,377,000₫   1,620,000₫
Đã bao gồm VAT
356 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC100

1,885,300₫   2,218,000₫
Đã bao gồm VAT
331 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC125

2,249,950₫   2,647,000₫
Đã bao gồm VAT
349 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC150

2,553,400₫   3,004,000₫
Đã bao gồm VAT
341 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC180

3,326,050₫   3,913,000₫
Đã bao gồm VAT
329 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ Cheil CMC220

3,410,200₫   4,012,000₫
Đã bao gồm VAT
344 | 0
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC6-220A (1a)

Liên hệ
 
298 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

CONTACTOR LS MC-100A

2,505,800₫   2,948,000₫
Đã bao gồm VAT
363 | 0
-15%
Xem nhanh

CONTACTOR LS MC-130A

3,038,750₫   3,575,000₫
Đã bao gồm VAT
364 | 0
-15%
Xem nhanh

CONTACTOR LS MC-150A

3,927,000₫   4,620,000₫
Đã bao gồm VAT
377 | 0
-15%
Xem nhanh

CONTACTOR LS MC-185a

5,002,250₫   5,885,000₫
Đã bao gồm VAT
369 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-225A, (2a2b), 220V

5,937,250₫   6,985,000₫
Đã bao gồm VAT
400 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-265A, (2a2b), 220V

8,041,000₫   9,460,000₫
Đã bao gồm VAT
361 | 0
-15%
Xem nhanh

CONTACTOR LS MC-330A

8,789,000₫   10,340,000₫
Đã bao gồm VAT
371 | 0
Xem nhanh

CONTACTOR LS MC-400A

Liên hệ
 
389 | 0
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-500A, (2a2b), 220V

20,102,500₫   23,650,000₫
Đã bao gồm VAT
428 | 0
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

Khởi động từ LS MC-800A, (2a2b), 220V

26,647,500₫   31,350,000₫
Đã bao gồm VAT
370 | 0
-15%
Xem nhanh

Tiếp điểm phụ UA-1 (bên hông) 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a

79,475₫   93,500₫
Đã bao gồm VAT
334 | 0
-15%
Xem nhanh

Tiếp điểm phụ UA-2 (bên trên) 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a

79,475₫   93,500₫
Đã bao gồm VAT
310 | 0
-15%
Xem nhanh

Tiếp điểm phụ UA-4 (bên trên) 2NO+2NC dùng cho MC-6a~150a

126,225₫   148,500₫
Đã bao gồm VAT
316 | 0