MCB 3 Pha 4 cực

-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-10A

383,350₫   451,000₫
Đã bao gồm VAT
379 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-16A

383,350₫   451,000₫
Đã bao gồm VAT
413 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-20A

383,350₫   451,000₫
Đã bao gồm VAT
378 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-25A

383,350₫   451,000₫
Đã bao gồm VAT
378 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-32A

383,350₫   451,000₫
Đã bao gồm VAT
383 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-50A

437,580₫   514,800₫
Đã bao gồm VAT
389 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-63A

437,580₫   514,800₫
Đã bao gồm VAT
468 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-6A

383,350₫   451,000₫
Đã bao gồm VAT
381 | 0
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-06A,10KA

Liên hệ
 
333 | 0
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-10A,10KA

Liên hệ
 
293 | 0
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-16A,10KA

Liên hệ
 
320 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-20A,10KA

549,780₫   646,800₫
Đã bao gồm VAT
321 | 0
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-25A,10KA

Liên hệ
 
315 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-32A,10KA

549,780₫   646,800₫
Đã bao gồm VAT
361 | 0
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-40A,10KA

Liên hệ
 
323 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-50A,10KA

645,150₫   759,000₫
Đã bao gồm VAT
298 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-63A,10KA

645,150₫   759,000₫
Đã bao gồm VAT
375 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKH4P-80A,10KA

149,600₫   176,000₫
Đã bao gồm VAT
330 | 0
-15%
Xem nhanh

Cb tép (Mcb) Ls BKH4P-100A

899,640₫   1,058,400₫
Đã bao gồm VAT
307 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKH4P-125A,10KA

149,600₫   176,000₫
Đã bao gồm VAT
304 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34440

447,100₫   526,000₫
Đã bao gồm VAT
473 | 0
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34450

Liên hệ
 
370 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34463

618,397.95₫   727,527₫
Đã bao gồm VAT
413 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K24406

650,250₫   765,000₫
Đã bao gồm VAT
357 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K24410

650,250₫   765,000₫
Đã bao gồm VAT
305 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K24432

744,414.7₫   875,782₫
Đã bao gồm VAT
313 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K24440

951,382.05₫   1,119,273₫
Đã bao gồm VAT
364 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K24450

951,382.05₫   1,119,273₫
Đã bao gồm VAT
358 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K24463

969,000₫   1,140,000₫
Đã bao gồm VAT
310 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iC60N Schneider A9F74406

789,480₫   928,800₫
Đã bao gồm VAT
328 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iC60N Schneider A9F74410

804,100₫   946,000₫
Đã bao gồm VAT
328 | 0
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iC60N Schneider A9F74420

789,480₫   928,800₫
Đã bao gồm VAT
350 | 0
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iC60N Schneider A9F74432

902,143.25₫   1,061,345₫
Đã bao gồm VAT
338 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iC60N Schneider A9F74440

1,049,857.95₫   1,235,127₫
Đã bao gồm VAT
326 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iC60N Schneider A9F74450

1,379,550₫   1,623,000₫
Đã bao gồm VAT
366 | 0