MCB

-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-10A, 6KA

383,350₫   451,000₫
Đã bao gồm VAT
268 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-16A, 6KA

383,350₫   451,000₫
Đã bao gồm VAT
309 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-20A, 6KA

383,350₫   451,000₫
Đã bao gồm VAT
268 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-25A, 6KA

383,350₫   451,000₫
Đã bao gồm VAT
262 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB LS BKN4P-32A

383,350₫   451,000₫
Đã bao gồm VAT
271 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-50A, 6KA

437,580₫   514,800₫
Đã bao gồm VAT
280 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-63A, 6KA

437,580₫   514,800₫
Đã bao gồm VAT
336 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-6A, 6KA

383,350₫   451,000₫
Đã bao gồm VAT
283 | 0
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-06A,10KA

Liên hệ
 
201 | 0
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-10A,10KA

Liên hệ
 
202 | 0
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-16A,10KA

Liên hệ
 
213 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-20A,10KA

549,780₫   646,800₫
Đã bao gồm VAT
218 | 0
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-25A,10KA

Liên hệ
 
208 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-32A,10KA

549,780₫   646,800₫
Đã bao gồm VAT
246 | 0
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-40A,10KA

Liên hệ
 
217 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-50A,10KA

645,150₫   759,000₫
Đã bao gồm VAT
202 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-63A,10KA

645,150₫   759,000₫
Đã bao gồm VAT
228 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKH4P-80A,10KA

916,300₫   1,078,000₫
Đã bao gồm VAT
229 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKH4P-100A,10KA

916,300₫   1,078,000₫
Đã bao gồm VAT
204 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKH4P-125A,10KA

1,150,050₫   1,353,000₫
Đã bao gồm VAT
202 | 0
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34440

Liên hệ
 
312 | 0
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34450

Liên hệ
 
264 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34463

629,850₫   741,000₫
Đã bao gồm VAT
306 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K24432

698,700₫   822,000₫
Đã bao gồm VAT
206 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K24440

969,000₫   1,140,000₫
Đã bao gồm VAT
211 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K24450

969,000₫   1,140,000₫
Đã bao gồm VAT
205 | 0
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iC60N Schneider A9F74406

804,100₫   946,000₫
Đã bao gồm VAT
231 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iC60N Schneider A9F74420

804,100₫   946,000₫
Đã bao gồm VAT
226 | 0
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iC60N Schneider A9F74432

918,850₫   1,081,000₫
Đã bao gồm VAT
241 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iC60N Schneider A9F74440

1,069,300₫   1,258,000₫
Đã bao gồm VAT
231 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iC60N Schneider A9F74450

1,379,550₫   1,623,000₫
Đã bao gồm VAT
229 | 0