Biến áp

-57%
Xem nhanh

Biến áp Chint NDK-400VA IEC

1,442,650₫   3,355,000₫
Đã bao gồm VAT
127 | 0
-57%
Xem nhanh

Biến áp Chint NDK-4000VA IEC

7,652,667₫   17,796,900₫
Đã bao gồm VAT
24 | 0
-57%
Xem nhanh

Biến áp Chint NDK-3000VA IEC

5,844,388₫   13,591,600₫
Đã bao gồm VAT
44 | 0
-57%
Xem nhanh

Biến áp cách ly Chint NDK-5000VA IEC

8,780,299₫   20,419,300₫
Đã bao gồm VAT
417 | 0
-57%
Xem nhanh

Biến áp cách ly Chint NDK-2000VA IEC

5,373,280₫   12,496,000₫
Đã bao gồm VAT
389 | 0
-57%
Xem nhanh

Biến áp cách ly Chint NDK-1500VA IEC

4,847,777₫   11,273,900₫
Đã bao gồm VAT
504 | 0
-57%
Xem nhanh

Bộ bảo vệ điện áp Chint NJYB3-11 AC220V

307,450₫   715,000₫
Đã bao gồm VAT
721 | 0
-57%
Xem nhanh

Bộ bảo vệ điện áp Chint NJYB3-8

307,450₫   715,000₫
Đã bao gồm VAT
575 | 0
-57%
Xem nhanh

Biến áp Chint NDK-700VA IEC

1,969,099₫   4,579,300₫
Đã bao gồm VAT
911 | 0
-57%
Xem nhanh

Biến áp Chint NDK-50VA IEC

336,776₫   783,200₫
Đã bao gồm VAT
1251 | 1
-57%
Xem nhanh

Biến áp Chint NDK-500VA IEC

1,341,901₫   3,120,700₫
Đã bao gồm VAT
1684 | 0
-57%
Xem nhanh

Biến áp Chint NDK-300VA IEC

1,070,399₫   2,489,300₫
Đã bao gồm VAT
1063 | 0
-57%
Xem nhanh

Biến áp 25VA Chint NDK-25VA IEC

256,366₫   596,200₫
Đã bao gồm VAT
773 | 0
-57%
Xem nhanh

Biến áp Chint NDK-25VA IEC

256,366₫   596,200₫
Đã bao gồm VAT
941 | 0
-57%
Xem nhanh

Biến áp Chint NDK-250VA IEC

909,106₫   2,114,200₫
Đã bao gồm VAT
861 | 0