Biến áp

-35%
Xem nhanh

Biến áp Chint NDK-1000VA IEC

2,182,050₫   3,357,000₫
Đã bao gồm VAT
703 | 0
-35%
Xem nhanh

Biến áp Chint NDK-100VA IEC

422,500₫   650,000₫
Đã bao gồm VAT
626 | 0
-35%
Xem nhanh

Biến áp Chint NDK-150VA IEC

610,350₫   939,000₫
Đã bao gồm VAT
565 | 0
-35%
Xem nhanh

Biến áp Chint NDK-200VA IEC

741,000₫   1,140,000₫
Đã bao gồm VAT
435 | 0
-35%
Xem nhanh

Biến áp Chint NDK-250VA IEC

845,650₫   1,301,000₫
Đã bao gồm VAT
440 | 0
-35%
Xem nhanh

Biến áp Chint NDK-25VA IEC

238,550₫   367,000₫
Đã bao gồm VAT
451 | 0
-35%
Xem nhanh

Biến áp 25VA Chint NDK-25VA IEC

238,550₫   367,000₫
Đã bao gồm VAT
482 | 0
-35%
Xem nhanh

Biến áp Chint NDK-300VA IEC

996,450₫   1,533,000₫
Đã bao gồm VAT
511 | 0
-35%
Xem nhanh

Biến áp Chint NDK-500VA IEC

1,248,650₫   1,921,000₫
Đã bao gồm VAT
693 | 0
-35%
Xem nhanh

Biến áp Chint NDK-50VA IEC

313,300₫   482,000₫
Đã bao gồm VAT
571 | 0
-35%
Xem nhanh

Biến áp Chint NDK-700VA IEC

1,832,350₫   2,819,000₫
Đã bao gồm VAT
517 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ bảo vệ điện áp Chint NJYB3-8

277,550₫   427,000₫
Đã bao gồm VAT
208 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ bảo vệ điện áp Chint NJYB3-11 AC220V

277,550₫   427,000₫
Đã bao gồm VAT
229 | 0
-35%
Xem nhanh

Biến trở Tocos VR1K

95,472₫   146,880₫
Đã bao gồm VAT
295 | 0
-35%
Xem nhanh

Biến trở Tocos VR2K

95,472₫   146,880₫
Đã bao gồm VAT
249 | 0
-35%
Xem nhanh

Biến trở Tocos VR5K

95,472₫   146,880₫
Đã bao gồm VAT
229 | 0
-35%
Xem nhanh

Biến trở Tocos VR10K

95,472₫   146,880₫
Đã bao gồm VAT
272 | 0
-35%
Xem nhanh

Biến trở Tocos VR20K

95,472₫   146,880₫
Đã bao gồm VAT
234 | 0
-35%
Xem nhanh

Biến áp cách ly Chint NDK-1500VA IEC

4,511,000₫   6,940,000₫
Đã bao gồm VAT
280 | 0
-35%
Xem nhanh

Biến áp cách ly Chint NDK-2000VA IEC

4,999,150₫   7,691,000₫
Đã bao gồm VAT
182 | 0
-35%
Xem nhanh

Biến áp cách ly Chint NDK-5000VA IEC

8,169,200₫   12,568,000₫
Đã bao gồm VAT
222 | 0