S100-inverter-control-techniques-3

Biến tần dùng cho Bơm, quạt

Xem nhanh

Biến tần ls SV075IG5H-4 10kW

8,260,000₫
Đã bao gồm VAT
80 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV075IG5H-2 7.5kW

8,735,000₫
Đã bao gồm VAT
53 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV055IG5H-4 7.5kW

7,560,000₫
Đã bao gồm VAT
62 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV055IG5H-2 5.5kW

7,800,000₫
Đã bao gồm VAT
62 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV040IG5H-4 5.4kW

7,560,000₫
Đã bao gồm VAT
442 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV040IG5H-2 4kW

5,200,000₫
Đã bao gồm VAT
94 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV037IG5H-4 5kW

5,380,000₫
Đã bao gồm VAT
54 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV037IG5H-2 3.7kW

5,200,000₫
Đã bao gồm VAT
68 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV022IG5H-4 3kW

5,380,000₫
Đã bao gồm VAT
67 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV022IG5H-2 2.2kW

4,600,000₫
Đã bao gồm VAT
83 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV015IG5H-4 2kW

4,520,000₫
Đã bao gồm VAT
71 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV015IG5H-2 1.5kW

3,995,000₫
Đã bao gồm VAT
54 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV008IG5H-4 1kW

3,980,000₫
Đã bao gồm VAT
56 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV008IG5H-2 0.75kW

3,450,000₫
Đã bao gồm VAT
56 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV004IG5H-4 0.5kW

3,430,000₫
Đã bao gồm VAT
59 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV004IG5H-2 0.4kW

3,200,000₫
Đã bao gồm VAT
67 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0008H100-2CONN

5,443,000₫
Đã bao gồm VAT
580 | 0
Xem nhanh

Màn hình biến tần IP5

590,000₫
Đã bao gồm VAT
666 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-30G

26,323,000₫
Đã bao gồm VAT
486 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-22G

22,704,000₫
Đã bao gồm VAT
494 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-18.5GB

19,624,000₫
Đã bao gồm VAT
492 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-15GB

13,310,000₫
Đã bao gồm VAT
517 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-11GB

13,310,000₫
Đã bao gồm VAT
531 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-7.5GB

8,921,000₫
Đã bao gồm VAT
478 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-5.5GB

8,921,000₫
Đã bao gồm VAT
490 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-3.7GB

7,238,000₫
Đã bao gồm VAT
458 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-2.2GB

6,556,000₫
Đã bao gồm VAT
481 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD530-4T-1.5GB

Liên hệ
 
564 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-132G/160P

88,154,000₫
Đã bao gồm VAT
487 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-160G/185P

100,441,000₫
Đã bao gồm VAT
519 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-185G/200P

117,194,000₫
Đã bao gồm VAT
556 | 0
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-75G/90P

49,533,000₫
Đã bao gồm VAT
509 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-55G/75P

40,238,000₫
Đã bao gồm VAT
526 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-45G/55P

35,475,000₫
Đã bao gồm VAT
511 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-37G/45P

28,380,000₫
Đã bao gồm VAT
535 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-30G/37P

22,572,000₫
Đã bao gồm VAT
533 | 0
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-22G/30

18,755,000₫
Đã bao gồm VAT
639 | 0
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-18.5GB/22PB

16,225,000₫
Đã bao gồm VAT
492 | 0
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-15GB/18.5PB

13,233,000₫
Đã bao gồm VAT
622 | 0
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-11GB/15PB

10,912,000₫
Đã bao gồm VAT
516 | 0