Biến tần dùng cho Bơm, quạt

Xem nhanh

Biến tần ls SV075IG5H-4 10kW

8,260,000₫
Đã bao gồm VAT
93 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV075IG5H-2 7.5kW

8,735,000₫
Đã bao gồm VAT
56 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV055IG5H-4 7.5kW

7,560,000₫
Đã bao gồm VAT
65 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV055IG5H-2 5.5kW

7,800,000₫
Đã bao gồm VAT
64 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV040IG5H-4 5.4kW

7,560,000₫
Đã bao gồm VAT
444 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV040IG5H-2 4kW

5,200,000₫
Đã bao gồm VAT
99 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV037IG5H-4 5kW

5,380,000₫
Đã bao gồm VAT
58 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV037IG5H-2 3.7kW

5,200,000₫
Đã bao gồm VAT
69 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV022IG5H-4 3kW

5,380,000₫
Đã bao gồm VAT
79 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV022IG5H-2 2.2kW

4,600,000₫
Đã bao gồm VAT
94 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV015IG5H-4 2kW

4,520,000₫
Đã bao gồm VAT
75 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV015IG5H-2 1.5kW

3,995,000₫
Đã bao gồm VAT
59 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV008IG5H-4 1kW

3,980,000₫
Đã bao gồm VAT
65 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV008IG5H-2 0.75kW

3,450,000₫
Đã bao gồm VAT
57 | 0
Xem nhanh

Biến tần ls SV004IG5H-4 0.5kW

3,430,000₫
Đã bao gồm VAT
80 | 0