Biến tần dùng cho Bơm, quạt

-15%
Xem nhanh

Biến tần ls SV075IG5H-4 10kW

850₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
103 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần ls SV075IG5H-2 7.5kW

850₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
56 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần ls SV055IG5H-4 7.5kW

850₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
65 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần ls SV055IG5H-2 5.5kW

850₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
66 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần ls SV040IG5H-4 5.4kW

850₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
445 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần ls SV040IG5H-2 4kW

850₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
99 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần ls SV037IG5H-4 5kW

850₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
59 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần ls SV037IG5H-2 3.7kW

850₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
70 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần ls SV022IG5H-4 3kW

850₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
89 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần ls SV022IG5H-2 2.2kW

850₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
95 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần ls SV015IG5H-4 2kW

850₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
78 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần ls SV015IG5H-2 1.5kW

850₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
62 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần ls SV008IG5H-4 1kW

850₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
68 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần ls SV008IG5H-2 0.75kW

850₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
57 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần ls SV004IG5H-4 0.5kW

850₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
94 | 0