Biến tần dùng cho Bơm, quạt

-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-1100HFF

76,080,950₫   89,507,000₫
Đã bao gồm VAT
368 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-110HFF

12,370,050₫   14,553,000₫
Đã bao gồm VAT
447 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-1320HFF

88,189,200₫   103,752,000₫
Đã bao gồm VAT
357 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-150HFF

15,100,250₫   17,765,000₫
Đã bao gồm VAT
370 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-550HFF

37,830,100₫   44,506,000₫
Đã bao gồm VAT
400 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-750HFF

56,268,300₫   66,198,000₫
Đã bao gồm VAT
390 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610C11N4

88,879,400₫   104,564,000₫
Đã bao gồm VAT
571 | 1
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610C13N4

90,394,400₫   112,993,000₫
Đã bao gồm VAT
479 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610C16N4

108,126,800₫   127,208,000₫
Đã bao gồm VAT
467 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D11N4

16,423,200₫   20,529,000₫
Đã bao gồm VAT
524 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D15N4

17,472,000₫   21,840,000₫
Đã bao gồm VAT
511 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D18N4

19,395,200₫   24,244,000₫
Đã bao gồm VAT
556 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D22N4

20,519,200₫   25,649,000₫
Đã bao gồm VAT
546 | 10
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D30N4

25,223,200₫   31,529,000₫
Đã bao gồm VAT
474 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D37N4

31,456,000₫   39,320,000₫
Đã bao gồm VAT
533 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D45N4

37,496,900₫   44,114,000₫
Đã bao gồm VAT
457 | 2
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D55N4

47,259,150₫   55,599,000₫
Đã bao gồm VAT
470 | 3
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D75N4

56,706,900₫   66,714,000₫
Đã bao gồm VAT
483 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D90N4

62,585,500₫   73,630,000₫
Đã bao gồm VAT
468 | 1
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U07N4

11,633,100₫   13,686,000₫
Đã bao gồm VAT
454 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U15N4

11,377,600₫   14,222,000₫
Đã bao gồm VAT
541 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U22N4

11,864,000₫   14,830,000₫
Đã bao gồm VAT
474 | 1
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U30N4

12,287,200₫   15,359,000₫
Đã bao gồm VAT
479 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U40N4

12,773,600₫   15,967,000₫
Đã bao gồm VAT
471 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U55N4

14,415,150₫   16,959,000₫
Đã bao gồm VAT
425 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U75N4

14,720,800₫   18,401,000₫
Đã bao gồm VAT
440 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD120-2S-0.4GB

2,421,650₫   2,849,000₫
Đã bao gồm VAT
415 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD120-2S-0.7GB

2,113,100₫   2,486,000₫
Đã bao gồm VAT
438 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD120-2S-1.5GB

2,646,050₫   3,113,000₫
Đã bao gồm VAT
398 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD120-2S-2.2GB

3,169,650₫   3,729,000₫
Đã bao gồm VAT
430 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD120-4T-0.7GB

2,945,250₫   3,465,000₫
Đã bao gồm VAT
381 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD120-4T-1.5GB

3,029,400₫   3,564,000₫
Đã bao gồm VAT
381 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD120-4T-2.2GB

3,347,300₫   3,938,000₫
Đã bao gồm VAT
388 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-3.0GB

4,403,850₫   5,181,000₫
Đã bao gồm VAT
403 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-4.0GB

4,085,950₫   4,807,000₫
Đã bao gồm VAT
362 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-5.5GB

5,292,100₫   6,226,000₫
Đã bao gồm VAT
358 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-11GB/15PB

9,275,200₫   10,912,000₫
Đã bao gồm VAT
377 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-2.2GB

3,945,700₫   4,642,000₫
Đã bao gồm VAT
440 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-7.5GB/11PB

7,190,150₫   8,459,000₫
Đã bao gồm VAT
376 | 0
Xem nhanh

Màn hình biến tần IP5A

Liên hệ
 
555 | 0