Biến tần

-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-1100HFF

76,080,950₫   89,507,000₫
Đã bao gồm VAT
250 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-110HFF

12,370,050₫   14,553,000₫
Đã bao gồm VAT
313 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-1320HFF

88,189,200₫   103,752,000₫
Đã bao gồm VAT
244 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-150HFF

15,100,250₫   17,765,000₫
Đã bao gồm VAT
253 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-550HFF

37,830,100₫   44,506,000₫
Đã bao gồm VAT
281 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-750HFF

56,268,300₫   66,198,000₫
Đã bao gồm VAT
264 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610C11N4

69,012,240₫   104,564,000₫
Đã bao gồm VAT
400 | 1
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610C13N4

74,575,380₫   112,993,000₫
Đã bao gồm VAT
331 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610C16N4

108,126,800₫   127,208,000₫
Đã bao gồm VAT
325 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D11N4

13,549,140₫   20,529,000₫
Đã bao gồm VAT
331 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D15N4

14,414,400₫   21,840,000₫
Đã bao gồm VAT
346 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D18N4

16,001,040₫   24,244,000₫
Đã bao gồm VAT
365 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D22N4

16,928,340₫   25,649,000₫
Đã bao gồm VAT
343 | 10
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D30N4

20,809,140₫   31,529,000₫
Đã bao gồm VAT
302 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D37N4

25,951,200₫   39,320,000₫
Đã bao gồm VAT
314 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D45N4

29,115,240₫   44,114,000₫
Đã bao gồm VAT
298 | 2
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D55N4

36,695,340₫   55,599,000₫
Đã bao gồm VAT
307 | 3
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D75N4

44,031,240₫   66,714,000₫
Đã bao gồm VAT
328 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D90N4

62,585,500₫   73,630,000₫
Đã bao gồm VAT
319 | 1
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U07N4

11,633,100₫   13,686,000₫
Đã bao gồm VAT
302 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U15N4

9,386,520₫   14,222,000₫
Đã bao gồm VAT
342 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U22N4

9,787,800₫   14,830,000₫
Đã bao gồm VAT
319 | 1
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U30N4

10,136,940₫   15,359,000₫
Đã bao gồm VAT
313 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U40N4

10,538,220₫   15,967,000₫
Đã bao gồm VAT
315 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U55N4

11,192,940₫   16,959,000₫
Đã bao gồm VAT
286 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U75N4

12,144,660₫   18,401,000₫
Đã bao gồm VAT
312 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-2S-0.4GB

2,421,650₫   2,849,000₫
Đã bao gồm VAT
300 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-2S-0.7GB

2,113,100₫   2,486,000₫
Đã bao gồm VAT
299 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-2S-1.5GB

2,646,050₫   3,113,000₫
Đã bao gồm VAT
265 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-2S-2.2GB

3,169,650₫   3,729,000₫
Đã bao gồm VAT
284 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-0.7GB

2,945,250₫   3,465,000₫
Đã bao gồm VAT
262 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-1.5GB

3,029,400₫   3,564,000₫
Đã bao gồm VAT
251 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-2.2GB

3,347,300₫   3,938,000₫
Đã bao gồm VAT
277 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-3.0GB

4,403,850₫   5,181,000₫
Đã bao gồm VAT
269 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-4.0GB

4,085,950₫   4,807,000₫
Đã bao gồm VAT
239 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-5.5GB

5,292,100₫   6,226,000₫
Đã bao gồm VAT
246 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-11GB/15PB

9,275,200₫   10,912,000₫
Đã bao gồm VAT
247 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-2.2GB

3,945,700₫   4,642,000₫
Đã bao gồm VAT
272 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-7.5GB/11PB

7,190,150₫   8,459,000₫
Đã bao gồm VAT
250 | 0
Xem nhanh

Màn hình biến tần IP5A

Liên hệ
 
382 | 0