Biến tần Vào 1 Pha 220VAC - Ra 3 Pha 220VAC

-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-022SFC - 2.2kW

6,301,680₫   7,877,100₫
Đã bao gồm VAT
100 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-015SFC - 1.5kW

5,726,160₫   7,157,700₫
Đã bao gồm VAT
84 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-007SFC - 0.75kW

4,913,040₫   6,141,300₫
Đã bao gồm VAT
93 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-004SFC - 0.4kW

4,303,200₫   5,379,000₫
Đã bao gồm VAT
142 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-002SFC

4,268,880₫   5,336,100₫
Đã bao gồm VAT
77 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-001SFC

4,268,880₫   5,336,100₫
Đã bao gồm VAT
64 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-022SFC

5,174,400₫   6,468,000₫
Đã bao gồm VAT
617 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-015SFC

4,461,600₫   5,577,000₫
Đã bao gồm VAT
681 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-007SFC

3,986,400₫   4,983,000₫
Đã bao gồm VAT
719 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-004SFC

3,652,000₫   4,565,000₫
Đã bao gồm VAT
712 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU22M2

11,099,000₫
Đã bao gồm VAT
579 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU15M2

4,536,000₫
Đã bao gồm VAT
528 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12H075M2

3,117,000₫
Đã bao gồm VAT
492 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12H055M2

1,000₫
Đã bao gồm VAT
470 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12H037M2

6,891,500₫
Đã bao gồm VAT
493 | 0