Biến tần Vào 1 Pha 220VAC - Ra 3 Pha 220VAC

Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-022SFC - 2.2kW

7,877,100₫
Đã bao gồm VAT
95 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-015SFC - 1.5kW

7,157,700₫
Đã bao gồm VAT
82 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-007SFC - 0.75kW

6,141,300₫
Đã bao gồm VAT
89 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-004SFC - 0.4kW

5,379,000₫
Đã bao gồm VAT
115 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-002SFC

5,336,100₫
Đã bao gồm VAT
77 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-001SFC

5,336,100₫
Đã bao gồm VAT
57 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-022SFC

6,468,000₫
Đã bao gồm VAT
610 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-015SFC

5,577,000₫
Đã bao gồm VAT
664 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-007SFC

4,983,000₫
Đã bao gồm VAT
668 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-004SFC

4,565,000₫
Đã bao gồm VAT
695 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU22M2

9,909,900₫
Đã bao gồm VAT
576 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU15M2

4,685,230₫
Đã bao gồm VAT
524 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12H075M2

6,470,200₫
Đã bao gồm VAT
474 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12H055M2

3,293,000₫
Đã bao gồm VAT
468 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12H037M2

6,153,400₫
Đã bao gồm VAT
485 | 0