Biến tần

-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NES1-002SB

2,057,000₫   2,420,000₫
Đã bao gồm VAT
516 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NES1-022SB

3,272,500₫   3,850,000₫
Đã bao gồm VAT
365 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200-004SFC

3,590,400₫   4,224,000₫
Đã bao gồm VAT
480 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLA1-0D40S2G

1,393,150₫   1,639,000₫
Đã bao gồm VAT
278 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLA1-0D75S2G

Liên hệ
 
300 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLA1-01D5S2G

Liên hệ
 
281 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-02D2S2G

2,459,050₫   2,893,000₫
Đã bao gồm VAT
389 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-2S-0.4GB

2,421,650₫   2,849,000₫
Đã bao gồm VAT
334 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-2S-0.7GB

2,113,100₫   2,486,000₫
Đã bao gồm VAT
335 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-2S-1.5GB

2,646,050₫   3,113,000₫
Đã bao gồm VAT
302 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-2S-2.2GB

3,169,650₫   3,729,000₫
Đã bao gồm VAT
328 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0D40S2G

2,365,550₫   2,783,000₫
Đã bao gồm VAT
306 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0D75S2G

2,431,000₫   2,860,000₫
Đã bao gồm VAT
338 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-01D5S2G

2,683,450₫   3,157,000₫
Đã bao gồm VAT
326 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-02D2S2G

3,347,300₫   3,938,000₫
Đã bao gồm VAT
360 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-03D7S2G

4,862,000₫   5,720,000₫
Đã bao gồm VAT
360 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-05D5S2G

7,508,050₫   8,833,000₫
Đã bao gồm VAT
352 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-2S-11GB

13,791,250₫   16,225,000₫
Đã bao gồm VAT
281 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-2S-15GB

15,941,750₫   18,755,000₫
Đã bao gồm VAT
258 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-2S-2.2GB

3,842,850₫   4,521,000₫
Đã bao gồm VAT
295 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-2S-3.7GB

5,011,600₫   5,896,000₫
Đã bao gồm VAT
286 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-2S-5.5GB

6,488,900₫   7,634,000₫
Đã bao gồm VAT
260 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-2S-7.5GB

11,248,050₫   13,233,000₫
Đã bao gồm VAT
274 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN LS SV004IG5A-1

3,077,000₫   3,620,000₫
Đã bao gồm VAT
273 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN LS SV008IG5A-1

3,306,500₫   3,890,000₫
Đã bao gồm VAT
196 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN LS SV015IG5A-1

3,723,000₫   4,380,000₫
Đã bao gồm VAT
219 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U02M2B

Liên hệ
 
361 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U02M2C

Liên hệ
 
257 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U02M2W

Liên hệ
 
298 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U02M2WS

Liên hệ
 
273 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U04M2B

Liên hệ
 
233 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U04M2C

3,521,550₫   4,143,000₫
Đã bao gồm VAT
232 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U04M2W

Liên hệ
 
232 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U04M2WS

Liên hệ
 
237 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U06M2B

Liên hệ
 
251 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U06M2C

Liên hệ
 
253 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U06M2W

Liên hệ
 
250 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U06M2WS

Liên hệ
 
244 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U07M2B

Liên hệ
 
272 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U07M2C

4,373,250₫   5,145,000₫
Đã bao gồm VAT
249 | 0