Biến tần

-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLA1-0D40S2G

1,393,150₫   1,639,000₫
Đã bao gồm VAT
278 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLA1-0D75S2G

Liên hệ
 
300 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLA1-01D5S2G

Liên hệ
 
281 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-02D2S2G

2,459,050₫   2,893,000₫
Đã bao gồm VAT
389 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0D40T2G

1,944,800₫   2,288,000₫
Đã bao gồm VAT
308 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0D75T2G

2,094,400₫   2,464,000₫
Đã bao gồm VAT
311 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-01D5T2G

2,449,700₫   2,882,000₫
Đã bao gồm VAT
304 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-02D2T2G

2,833,050₫   3,333,000₫
Đã bao gồm VAT
303 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0004T2G

Liên hệ
 
305 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-05D5T2G

4,431,900₫   5,214,000₫
Đã bao gồm VAT
290 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLA1-0D75T4G

1,729,750₫   2,035,000₫
Đã bao gồm VAT
265 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLA1-01D5T4G

Liên hệ
 
244 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLA1-02D2T4G

2,057,000₫   2,420,000₫
Đã bao gồm VAT
250 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0004T4G

Liên hệ
 
270 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-05D5T4G

Liên hệ
 
274 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-07D5T4G

5,619,350₫   6,611,000₫
Đã bao gồm VAT
295 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0011T4G

Liên hệ
 
274 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0015T4G

8,760,950₫   10,307,000₫
Đã bao gồm VAT
280 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0018T4G

Liên hệ
 
263 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0022T4G

13,538,800₫   15,928,000₫
Đã bao gồm VAT
248 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0030T4G

17,091,800₫   20,108,000₫
Đã bao gồm VAT
247 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0093T4G

Liên hệ
 
268 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0110T4G

Liên hệ
 
251 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0132T4G

Liên hệ
 
264 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0160T4G

Liên hệ
 
261 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0185T4G

Liên hệ
 
234 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0200T4G

Liên hệ
 
267 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0220T4G

Liên hệ
 
274 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0250T4G

Liên hệ
 
367 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0280T4G

Liên hệ
 
269 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0315T4G

Liên hệ
 
270 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0355T4G

Liên hệ
 
277 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0400T4G

Liên hệ
 
276 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-01D5T4G

2,786,300₫   3,278,000₫
Đã bao gồm VAT
323 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0D40S2G

2,365,550₫   2,783,000₫
Đã bao gồm VAT
306 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0D75S2G

2,431,000₫   2,860,000₫
Đã bao gồm VAT
338 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-01D5S2G

2,683,450₫   3,157,000₫
Đã bao gồm VAT
326 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-02D2S2G

3,347,300₫   3,938,000₫
Đã bao gồm VAT
360 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-03D7S2G

4,862,000₫   5,720,000₫
Đã bao gồm VAT
360 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-05D5S2G

7,508,050₫   8,833,000₫
Đã bao gồm VAT
352 | 0