Biến tần

-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLA1-0D40S2G

1,393,150₫   1,639,000₫
Đã bao gồm VAT
164 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLA1-0D75S2G

Liên hệ
 
175 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLA1-01D5S2G

Liên hệ
 
168 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-02D2S2G

2,459,050₫   2,893,000₫
Đã bao gồm VAT
249 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0D40T2G

1,944,800₫   2,288,000₫
Đã bao gồm VAT
199 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0D75T2G

2,094,400₫   2,464,000₫
Đã bao gồm VAT
196 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-01D5T2G

2,449,700₫   2,882,000₫
Đã bao gồm VAT
190 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-02D2T2G

2,833,050₫   3,333,000₫
Đã bao gồm VAT
197 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0004T2G

Liên hệ
 
190 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-05D5T2G

4,431,900₫   5,214,000₫
Đã bao gồm VAT
183 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLA1-0D75T4G

1,729,750₫   2,035,000₫
Đã bao gồm VAT
131 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLA1-01D5T4G

Liên hệ
 
134 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLA1-02D2T4G

2,057,000₫   2,420,000₫
Đã bao gồm VAT
127 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0004T4G

Liên hệ
 
159 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-05D5T4G

Liên hệ
 
164 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-07D5T4G

5,619,350₫   6,611,000₫
Đã bao gồm VAT
174 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0011T4G

Liên hệ
 
161 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0015T4G

8,760,950₫   10,307,000₫
Đã bao gồm VAT
156 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0018T4G

Liên hệ
 
158 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0022T4G

13,538,800₫   15,928,000₫
Đã bao gồm VAT
144 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0030T4G

17,091,800₫   20,108,000₫
Đã bao gồm VAT
145 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0093T4G

Liên hệ
 
162 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0110T4G

Liên hệ
 
148 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0132T4G

Liên hệ
 
151 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0160T4G

Liên hệ
 
148 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0185T4G

Liên hệ
 
138 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0200T4G

Liên hệ
 
162 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0220T4G

Liên hệ
 
168 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0250T4G

Liên hệ
 
229 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0280T4G

Liên hệ
 
167 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0315T4G

Liên hệ
 
167 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0355T4G

Liên hệ
 
170 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0400T4G

Liên hệ
 
170 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-01D5T4G

2,786,300₫   3,278,000₫
Đã bao gồm VAT
189 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0D40S2G

2,365,550₫   2,783,000₫
Đã bao gồm VAT
187 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-0D75S2G

2,431,000₫   2,860,000₫
Đã bao gồm VAT
218 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-01D5S2G

2,683,450₫   3,157,000₫
Đã bao gồm VAT
211 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-02D2S2G

3,347,300₫   3,938,000₫
Đã bao gồm VAT
215 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-03D7S2G

4,862,000₫   5,720,000₫
Đã bao gồm VAT
229 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLF1-05D5S2G

7,508,050₫   8,833,000₫
Đã bao gồm VAT
227 | 0