Điều khiển nhiệt độ Đầu dò loại PT100

-35%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec NF-9P24, dải đo nhiệt độ -50~90℃

1,986,660₫   3,056,400₫
Đã bao gồm VAT
447 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX9-PSWNR

1,573,650₫   2,421,000₫
Đã bao gồm VAT
430 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX9-PSWAR

1,573,650₫   2,421,000₫
Đã bao gồm VAT
391 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX9-PMWAR

1,573,650₫   2,421,000₫
Đã bao gồm VAT
408 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX9-PCWAR

1,573,650₫   2,421,000₫
Đã bao gồm VAT
450 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX4-PSWNR

1,237,600₫   1,904,000₫
Đã bao gồm VAT
372 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX4-PMWNR

1,237,600₫   1,904,000₫
Đã bao gồm VAT
553 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX4-PCWNR

1,237,600₫   1,904,000₫
Đã bao gồm VAT
440 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX3-PSWNR

1,515,800₫   2,332,000₫
Đã bao gồm VAT
386 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX3-PSWAR

1,515,800₫   2,332,000₫
Đã bao gồm VAT
392 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX3-PMWAR

2,089,100₫   3,214,000₫
Đã bao gồm VAT
383 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX3-PCWAR

1,515,800₫   2,332,000₫
Đã bao gồm VAT
372 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX2-PSWNR

1,515,800₫   2,332,000₫
Đã bao gồm VAT
512 | 0
-35%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX2-PSWAR

1,515,800₫   2,332,000₫
Đã bao gồm VAT
437 | 0
-35%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TC3YT-B4R16

1,103,245₫   1,697,300₫
Đã bao gồm VAT
372 | 0