Điều khiển nhiệt độ Đầu dò loại PT100

-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec FOX-1PH từ 50 đến 400 độ c

680,400₫   907,200₫
Đã bao gồm VAT
511 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung MC9-8R-D0-MM-3-2

8,259,750₫   11,013,000₫
Đã bao gồm VAT
319 | 0
-25%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TC3YF-14R-RTD

678,975₫   905,300₫
Đã bao gồm VAT
356 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung MC9-4D-D0-MM-N-2

1,660,500₫   2,214,000₫
Đã bao gồm VAT
381 | 0
-25%
Xem nhanh

Temperature controller Hanyoung AT3-P

1,083,750₫   1,445,000₫
Đã bao gồm VAT
334 | 0
Xem nhanh
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DF2-PPMNR-07

1,059,750₫   1,413,000₫
Đã bao gồm VAT
377 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DF4-PPMNR-05

1,059,750₫   1,413,000₫
Đã bao gồm VAT
345 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DF4-PPMNR-06

1,059,750₫   1,413,000₫
Đã bao gồm VAT
393 | 0
-25%
Xem nhanh

Temperature controller Hanyoung DF7-PPMNR-08

1,059,750₫   1,413,000₫
Đã bao gồm VAT
287 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX2-PCWAR

2,410,500₫   3,214,000₫
Đã bao gồm VAT
349 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX2-PCWNR

1,749,000₫   2,332,000₫
Đã bao gồm VAT
433 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX2-PMWAR

2,410,500₫   3,214,000₫
Đã bao gồm VAT
345 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX2-PMWNR

1,749,000₫   2,332,000₫
Đã bao gồm VAT
364 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX3-PCWNR

1,749,000₫   2,332,000₫
Đã bao gồm VAT
377 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX3-PMWNR

1,749,000₫   2,332,000₫
Đã bao gồm VAT
350 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX7-PCWNR

1,815,750₫   2,421,000₫
Đã bao gồm VAT
399 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX7-PMWNR

1,815,750₫   2,421,000₫
Đã bao gồm VAT
370 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX7-PSWNR

1,815,750₫   2,421,000₫
Đã bao gồm VAT
389 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX9-PCWNR

1,815,750₫   2,421,000₫
Đã bao gồm VAT
421 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX9-PMWNR

1,815,750₫   2,421,000₫
Đã bao gồm VAT
413 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung HY48D-PPMNR-03

405,750₫   541,000₫
Đã bao gồm VAT
385 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung HY48D-PPMNR-05

405,750₫   541,000₫
Đã bao gồm VAT
374 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung HY72D-PPMNR-03

731,250₫   975,000₫
Đã bao gồm VAT
380 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung HY72D-PPMNR-08

731,250₫   975,000₫
Đã bao gồm VAT
355 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung HY8200-PPMOR-07

981,750₫   1,309,000₫
Đã bao gồm VAT
326 | 0
-25%
Xem nhanh

Temperature controller Hanyoung HY8200S-PPMOR-07

981,750₫   1,309,000₫
Đã bao gồm VAT
281 | 0
-25%
Xem nhanh

Temperature controller Hanyoung HY8200S-PPMOR-08

981,750₫   1,309,000₫
Đã bao gồm VAT
269 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung ND4-FPMNR-03

265,500₫   354,000₫
Đã bao gồm VAT
369 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung ND4-FPMNR-05

265,500₫   354,000₫
Đã bao gồm VAT
371 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung ND4-PPMNR-03

265,500₫   354,000₫
Đã bao gồm VAT
435 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung ND4-PPMNR-05

265,500₫   354,000₫
Đã bao gồm VAT
351 | 0
-25%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TAS-B4RJ2F

495,825₫   661,100₫
Đã bao gồm VAT
418 | 0
-25%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TAS-B4RJ3C

495,825₫   661,100₫
Đã bao gồm VAT
320 | 0
-25%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TAS-B4RJ3F

495,825₫   661,100₫
Đã bao gồm VAT
300 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAS-B4RJ4C

495,825₫   661,100₫
Đã bao gồm VAT
331 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAS-B4RJ4F

495,825₫   661,100₫
Đã bao gồm VAT
315 | 0
-25%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAS-B4RK1C

495,825₫   661,100₫
Đã bao gồm VAT
308 | 0