Lượt xem: 2763

Chính sách - Quy định chung về thương mại điện tử

Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự động Hàn Mỹ Việt cam kết thực hiện các quy định chung về thương mại điện tử theo Nghị định 52/2013 / NĐ-CP như sau:

1. Tuân thủ các nội dung, chương trình của Nhà nước về quản lý thương mại điện tử và phát triển thương mại điện tử

2. Không thực hiện các hành vi sau đây:
2.1 Vi phạm về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử:

a) Tổ chức mạng lưới kinh doanh, tiếp thị dịch vụ thương mại điện tử, trong đó mỗi người tham gia phải nộp một khoản tiền ban đầu để mua dịch vụ và được hưởng hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác ngoài việc vận động người khác tham gia mạng lưới;

b) Lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh;

c) Lợi dụng danh nghĩa hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để huy động vốn trái phép của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác;

d) Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh giá, xác thực trong thương mại điện tử mà không đăng ký hoặc không có giấy phép theo quy định tại Nghị định này;

đ) Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh giá, xác thực trong thương mại điện tử không đúng với thông tin trong hồ sơ đăng ký, cấp phép;

e) Có hành vi gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật khi thực hiện thủ tục thông báo thành lập website thương mại điện tử, đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, đăng ký, đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ giám sát, đánh giá và xác thực dịch vụ điện tử. thương mại.

2.2 Các hành vi vi phạm thông tin trên website thương mại điện tử:

a) Giả mạo thông tin đăng ký hoặc không tuân thủ quy định về hình thức, quy cách của bản công bố thông tin đăng ký trên website thương mại điện tử;

b) Sử dụng biểu tượng của các chương trình xếp hạng tín nhiệm cho website thương mại điện tử mà không được các chương trình này công nhận;

c) Sử dụng đường dẫn, biểu tượng, công nghệ khác trên website thương mại điện tử để gây nhầm lẫn về mối quan hệ với thương nhân, tổ chức, cá nhân khác;

d) Sử dụng liên kết để cung cấp thông tin trái ngược hoặc gây hiểu nhầm với thông tin đã công bố trong khu vực của trang thông tin điện tử có đính kèm liên kết này.

2.3 Giao dịch trên website thương mại điện tử:

a) Thực hiện hành vi lừa dối khách hàng trên website thương mại điện tử;

b) Giả mạo thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để tham gia hoạt động thương mại điện tử;

c) Can thiệp vào hệ điều hành và trình duyệt Internet của các thiết bị điện tử truy cập vào trang thông tin điện tử nhằm buộc khách hàng lưu trang thông tin điện tử trái ý muốn của mình.

2.4 Các vi phạm khác:

a) Đánh cắp, sử dụng, tiết lộ, chuyển nhượng, bán thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

b) Giả mạo, sao chép giao diện website thương mại điện tử của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để trục lợi hoặc gây nhầm lẫn, mất lòng tin của khách hàng đối với thương nhân, tổ chức, cá nhân. ở đó.