MCB LS

-43%
Xem nhanh

CB Ls RKN 3P+N 30mA 25A

597,132₫   1,047,600₫
Đã bao gồm VAT
12 | 0
-43%
Xem nhanh

Cuộn điều khiển từ xa Ls BKN-b SHUNT AC110-415VA

270,864₫   475,200₫
Đã bao gồm VAT
10 | 0
-43%
Xem nhanh

Tiếp điểm phụ Ls BKN-b AX 6A

153,900₫   270,000₫
Đã bao gồm VAT
35 | 0
-43%
Xem nhanh

MCB 2P-10A 10KA Ls BKN-b 2P 10A

570₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0
-43%
Xem nhanh

MCB (Cầu dao điện) Ls BKN4P-50~63A

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-43%
Xem nhanh

MCB Ls BKN2P-4A

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
10 | 0
-43%
Xem nhanh

MCB Ls BKN2P-3A

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
4 | 0
-43%
Xem nhanh

MCB Ls BKN1P-D32A

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
-43%
Xem nhanh

MCB Ls BKN1P-C10A

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
7 | 0
-43%
Xem nhanh

MCB Ls BKN1P-2A

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
15 | 0
-43%
Xem nhanh

Tiếp điểm phụ Ls BKN AX 6A

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
98 | 0
-43%
Xem nhanh

MCB Ls BKJ63N 4P 40A

344,736₫   604,800₫
Đã bao gồm VAT
10 | 0
-43%
Xem nhanh

MCB Ls BK63H-DC-63A

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
51 | 0
-43%
Xem nhanh

MCB Ls BK63H-DC-3P-10KA-750VDC

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
22 | 0
-43%
Xem nhanh

CB tép (MCB) LS BKJ63N 4P 6A, 6KA

301,644₫   529,200₫
Đã bao gồm VAT
127 | 0
Miền bắc