Biến tần Vào 3 Pha 220VAC - Ra 3 Pha 220VAC

Xem nhanh

Biến tần LS sv150ip5a-2n

Liên hệ
 
4 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-150LFU - 15kW

37,819,100₫
Đã bao gồm VAT
112 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-110LFU - 11kW

32,652,400₫
Đã bao gồm VAT
80 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-075LFU - 7.5kW

20,666,800₫
Đã bao gồm VAT
92 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-055LFU - 5.5kW

17,660,500₫
Đã bao gồm VAT
85 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-037LFU - 3.7kW

11,646,800₫
Đã bao gồm VAT
76 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-022LFU - 2.2kW

8,597,600₫
Đã bao gồm VAT
79 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-015LFU - 1.5kW

7,368,900₫
Đã bao gồm VAT
93 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-007LFU - 0.75kW

6,226,000₫
Đã bao gồm VAT
85 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-004LFU - 0.4kW

5,674,900₫
Đã bao gồm VAT
82 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-002LFU

5,590,200₫
Đã bao gồm VAT
143 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-001LFU

5,590,200₫
Đã bao gồm VAT
115 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU40M3

6,431,000₫
Đã bao gồm VAT
536 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU30M3

6,431,000₫
Đã bao gồm VAT
515 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU22M3

6,431,000₫
Đã bao gồm VAT
635 | 0