Biến tần

-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200-037LFU

7,208,850₫   8,481,000₫
Đã bao gồm VAT
396 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200-150LFU

23,403,050₫   27,533,000₫
Đã bao gồm VAT
341 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0D40T2G

1,944,800₫   2,288,000₫
Đã bao gồm VAT
308 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0D75T2G

2,094,400₫   2,464,000₫
Đã bao gồm VAT
311 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-01D5T2G

2,449,700₫   2,882,000₫
Đã bao gồm VAT
304 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-02D2T2G

2,833,050₫   3,333,000₫
Đã bao gồm VAT
303 | 0
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0004T2G

Liên hệ
 
305 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-05D5T2G

4,431,900₫   5,214,000₫
Đã bao gồm VAT
290 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN LS SV0055IS7-2NO

8,627,500₫   10,150,000₫
Đã bao gồm VAT
293 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN LS SV0075IS7-2NO

9,537,000₫   11,220,000₫
Đã bao gồm VAT
295 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN LS SV0110IS7-2NO

15,053,500₫   17,710,000₫
Đã bao gồm VAT
323 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV0150IS7-2NO

16,864,000₫   19,840,000₫
Đã bao gồm VAT
284 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV0185IS7-2NO

22,712,000₫   26,720,000₫
Đã bao gồm VAT
284 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV0220IS7-2NO

25,729,500₫   30,270,000₫
Đã bao gồm VAT
296 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN LS SV004IG5A-2

2,788,000₫   3,280,000₫
Đã bao gồm VAT
235 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN LS SV008IG5A-2

3,017,500₫   3,550,000₫
Đã bao gồm VAT
222 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV015IG5A-2

3,485,000₫   4,100,000₫
Đã bao gồm VAT
237 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV022IG5A-2

4,037,500₫   4,750,000₫
Đã bao gồm VAT
221 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV037IG5A-2

4,547,500₫   5,350,000₫
Đã bao gồm VAT
235 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV040IG5A-2

4,547,500₫   5,350,000₫
Đã bao gồm VAT
223 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV055IG5A-2

6,800,000₫   8,000,000₫
Đã bao gồm VAT
216 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV075IG5A-2

7,641,500₫   8,990,000₫
Đã bao gồm VAT
218 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV110IG5A-2

14,178,000₫   16,680,000₫
Đã bao gồm VAT
194 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV150IG5A-2

16,362,500₫   19,250,000₫
Đã bao gồm VAT
188 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV185IG5A-2

18,870,000₫   22,200,000₫
Đã bao gồm VAT
185 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV220IG5A-2

22,355,000₫   26,300,000₫
Đã bao gồm VAT
203 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV0008IS7-2NO

6,740,500₫   7,930,000₫
Đã bao gồm VAT
219 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN LS SV0015IS7-2NO

7,012,500₫   8,250,000₫
Đã bao gồm VAT
256 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV0022IS7-2NO

7,446,000₫   8,760,000₫
Đã bao gồm VAT
258 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN LS SV0037IS7-2NO

7,701,000₫   9,060,000₫
Đã bao gồm VAT
186 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0008H100-2CONN

4,626,550₫   5,443,000₫
Đã bao gồm VAT
332 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0015H100-2CONN

4,933,400₫   5,804,000₫
Đã bao gồm VAT
227 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0022H100-2CONN

5,555,600₫   6,536,000₫
Đã bao gồm VAT
230 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0037H100-2CONN

6,247,500₫   7,350,000₫
Đã bao gồm VAT
247 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0055H100-2CONN

7,531,000₫   8,860,000₫
Đã bao gồm VAT
232 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0075H100-2CONN

8,585,000₫   10,100,000₫
Đã bao gồm VAT
242 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0110H100-2CONN

9,758,000₫   11,480,000₫
Đã bao gồm VAT
253 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0150H100-2CONN

13,141,000₫   15,460,000₫
Đã bao gồm VAT
255 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0185H100-2CONN

17,085,000₫   20,100,000₫
Đã bao gồm VAT
247 | 0
Xem nhanh

BIẾN TẦN SCHNEIDER ATV320D15M3C

Liên hệ
 
322 | 0