Biến tần Vào 3 Pha 220VAC - Ra 3 Pha 220VAC

-15%
Xem nhanh

Biến tần LS sv150ip5a-2n

850₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
12 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-150LFU - 15kW

30,255,280₫   37,819,100₫
Đã bao gồm VAT
114 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-110LFU - 11kW

26,121,920₫   32,652,400₫
Đã bao gồm VAT
81 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-075LFU - 7.5kW

16,533,440₫   20,666,800₫
Đã bao gồm VAT
92 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-055LFU - 5.5kW

14,128,400₫   17,660,500₫
Đã bao gồm VAT
95 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-037LFU - 3.7kW

9,317,440₫   11,646,800₫
Đã bao gồm VAT
77 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-022LFU - 2.2kW

6,878,080₫   8,597,600₫
Đã bao gồm VAT
80 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-015LFU - 1.5kW

5,895,120₫   7,368,900₫
Đã bao gồm VAT
98 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-007LFU - 0.75kW

4,980,800₫   6,226,000₫
Đã bao gồm VAT
89 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-004LFU - 0.4kW

4,539,920₫   5,674,900₫
Đã bao gồm VAT
83 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-002LFU

4,472,160₫   5,590,200₫
Đã bao gồm VAT
143 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi C1-001LFU

4,472,160₫   5,590,200₫
Đã bao gồm VAT
118 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU40M3

1,000₫
Đã bao gồm VAT
537 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU30M3

1,000₫
Đã bao gồm VAT
515 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV12HU22M3

1,000₫
Đã bao gồm VAT
635 | 0