Biến tần dùng cho HVAC

-15%
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV5000H100-4COFD

552,500,000₫   650,000,000₫
Đã bao gồm VAT
492 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV4000H100-4COFD

501,500,000₫   590,000,000₫
Đã bao gồm VAT
431 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV3550H100-4COFD

453,900,000₫   534,000,000₫
Đã bao gồm VAT
467 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV3150H100-4COFD

403,750,000₫   475,000,000₫
Đã bao gồm VAT
497 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV2500H100-4COFD

184,450,000₫   217,000,000₫
Đã bao gồm VAT
526 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV2200H100-4COFD

163,200,000₫   192,000,000₫
Đã bao gồm VAT
430 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV1850H100-4COFD

138,550,000₫   163,000,000₫
Đã bao gồm VAT
578 | 0
-15%
Xem nhanh

LS Biến tần LSLV1600H100-4COFD _ 3 pha 160kW

120,700,000₫   142,000,000₫
Đã bao gồm VAT
6134 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV1320H100-4COFD

104,550,000₫   123,000,000₫
Đã bao gồm VAT
468 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV1100H100-4COFD

100,300,000₫   118,000,000₫
Đã bao gồm VAT
506 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0900H100-4COFD

68,000,000₫   80,000,000₫
Đã bao gồm VAT
505 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0750H100-4COFD

56,950,000₫   67,000,000₫
Đã bao gồm VAT
525 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0550H100-4COND

50,150,000₫   59,000,000₫
Đã bao gồm VAT
451 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0550H100-4COFD

55,250,000₫   65,000,000₫
Đã bao gồm VAT
1190 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0450H100-4COND

42,925,000₫   50,500,000₫
Đã bao gồm VAT
1679 | 0