Biến tần dùng cho HVAC

Xem nhanh

Biến tần LS LSLV5000H100-4COFD

529,170,000₫
Đã bao gồm VAT
489 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV4000H100-4COFD

482,040,000₫
Đã bao gồm VAT
431 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV3550H100-4COFD

428,480,000₫
Đã bao gồm VAT
463 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV3150H100-4COFD

387,770,000₫
Đã bao gồm VAT
497 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV2500H100-4COFD

176,750,000₫
Đã bao gồm VAT
523 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV2200H100-4COFD

156,400,000₫
Đã bao gồm VAT
425 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV1850H100-4COFD

132,830,000₫
Đã bao gồm VAT
578 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV1600H100-4COFD

115,850,000₫
Đã bao gồm VAT
480 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV1320H100-4COFD

100,690,000₫
Đã bao gồm VAT
467 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV1100H100-4COFD

95,340,000₫
Đã bao gồm VAT
503 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0900H100-4COFD

65,270,000₫
Đã bao gồm VAT
502 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0750H100-4COFD

53,770,000₫
Đã bao gồm VAT
524 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0550H100-4COND

48,050,000₫
Đã bao gồm VAT
442 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0550H100-4COFD

52,540,000₫
Đã bao gồm VAT
1177 | 0
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0450H100-4COND

41,150,000₫
Đã bao gồm VAT
1677 | 0