Bộ nguồn

-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Hanyoung TPS-30S-24

473,450₫   557,000₫
Đã bao gồm VAT
235 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Hanyoung TPS-50S-24

577,150₫   679,000₫
Đã bao gồm VAT
240 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Hanyoung TPS-100S-24

1,035,300₫   1,218,000₫
Đã bao gồm VAT
308 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Hanyoung TPS-150S-24

1,138,150₫   1,339,000₫
Đã bao gồm VAT
235 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Hanyoung TPS-220S-24

1,292,000₫   1,520,000₫
Đã bao gồm VAT
253 | 0
-15%
Xem nhanh

BỘ NGUỒN SP-0305 AUTONICS

515,100₫   606,000₫
Đã bao gồm VAT
235 | 0
-15%
Xem nhanh

BỘ NGUỒN SP-0324 AUTONICS

515,100₫   606,000₫
Đã bao gồm VAT
266 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Autonics SPA-030-24

1,050,600₫   1,236,000₫
Đã bao gồm VAT
231 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Autonics SPA-050-24

1,280,100₫   1,506,000₫
Đã bao gồm VAT
256 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Autonics SPA-075-24

1,869,150₫   2,199,000₫
Đã bao gồm VAT
248 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Autonics SPA-100-24

2,016,200₫   2,372,000₫
Đã bao gồm VAT
258 | 0
Xem nhanh

Bộ nguồn Schneider ABL2REM24015H

Liên hệ
 
227 | 0
Xem nhanh

Bộ nguồn Schneider ABL2REM24020H

Liên hệ
 
239 | 0
Xem nhanh

Bộ nguồn Schneider ABL2REM24045H

Liên hệ
 
232 | 0
-34%
Xem nhanh

Bộ nguồn Schneider ABL2REM24065H

475,200₫   720,000₫
Đã bao gồm VAT
258 | 0
Xem nhanh

Bộ nguồn Schneider ABL2REM24085H

Liên hệ
 
248 | 0
Xem nhanh

Bộ nguồn Schneider ABL2REM24100H

Liên hệ
 
226 | 0
Xem nhanh

Bộ nguồn Schneider ABL2REM24150H

Liên hệ
 
234 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Hanyoung DPS-15S-24

345,950₫   407,000₫
Đã bao gồm VAT
257 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Hanyoung DPS-30S-05

505,750₫   595,000₫
Đã bao gồm VAT
227 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Hanyoung DPS-30S-24

505,750₫   595,000₫
Đã bao gồm VAT
270 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Hanyoung DPS-50S-12

549,100₫   646,000₫
Đã bao gồm VAT
239 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Hanyoung DPS-50S-24

549,100₫   646,000₫
Đã bao gồm VAT
298 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Hanyoung DPS-75S-24

967,300₫   1,138,000₫
Đã bao gồm VAT
312 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Hanyoung DPS-100S-24

1,012,350₫   1,191,000₫
Đã bao gồm VAT
319 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Hanyoung DPS-120S-24

1,201,050₫   1,413,000₫
Đã bao gồm VAT
270 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Omron S8FS-C03524J

336,600₫   396,000₫
Đã bao gồm VAT
239 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Omron S8FS-C05024J

378,675₫   445,500₫
Đã bao gồm VAT
244 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Omron S8FS-C07524J

416,500₫   490,000₫
Đã bao gồm VAT
232 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Omron S8FS-C10024J

441,150₫   519,000₫
Đã bao gồm VAT
280 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Omron S8FS-C15024J

617,100₫   726,000₫
Đã bao gồm VAT
212 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Omron S8FS-C35024J

1,037,850₫   1,221,000₫
Đã bao gồm VAT
231 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Omron S8VK-C06024

1,122,000₫   1,320,000₫
Đã bao gồm VAT
257 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Omron S8VK-C12024

1,505,350₫   1,771,000₫
Đã bao gồm VAT
229 | 0
-15%
Xem nhanh

BỘ NGUỒN OMRON S8VK-G06024

1,178,100₫   1,386,000₫
Đã bao gồm VAT
211 | 0
Xem nhanh

Bộ nguồn Omron S8VK-S12024

Liên hệ
 
243 | 0
-15%
Xem nhanh

Chân đế gắn ray dùng cho S8FS-C30 và S8FS-C50

63,580₫   74,800₫
Đã bao gồm VAT
227 | 0
-15%
Xem nhanh

Chân đế gắn ray dùng cho S8FS-C100 và S8FS-C150

70,125₫   82,500₫
Đã bao gồm VAT
278 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ nguồn Hanyoung DPS-240S-24

2,146,250₫   2,525,000₫
Đã bao gồm VAT
256 | 0
Xem nhanh

BỘ NGUỒN HANYOUNG TPS-15S-05

Liên hệ
 
213 | 0