Biến tần dùng cho băng tải vừa và nhỏ

-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00041HFCF

10,649,650₫   12,529,000₫
Đã bao gồm VAT
439 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00054HFCF

10,958,200₫   12,892,000₫
Đã bao gồm VAT
433 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00083HFCF

11,098,450₫   13,057,000₫
Đã bao gồm VAT
401 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00126HFCF

11,986,700₫   14,102,000₫
Đã bao gồm VAT
376 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00175HFCF

12,211,100₫   14,366,000₫
Đã bao gồm VAT
426 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00250HFCF

12,211,100₫   14,366,000₫
Đã bao gồm VAT
358 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00310-HFCF

15,436,850₫   18,161,000₫
Đã bao gồm VAT
400 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00400HFCF

18,671,950₫   21,967,000₫
Đã bao gồm VAT
564 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00470-HFCF

21,112,300₫   24,838,000₫
Đã bao gồm VAT
604 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00620-HFCF

25,675,100₫   30,206,000₫
Đã bao gồm VAT
627 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00770-HFCF

29,620,800₫   34,848,000₫
Đã bao gồm VAT
664 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00930-HFCF

35,866,600₫   42,196,000₫
Đã bao gồm VAT
501 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-01160HFCF

43,019,350₫   50,611,000₫
Đã bao gồm VAT
412 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-01470-HFCF

48,470,400₫   57,024,000₫
Đã bao gồm VAT
448 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-01760HFCF

82,551,150₫   97,119,000₫
Đã bao gồm VAT
426 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-02130HFCF

91,667,400₫   107,844,000₫
Đã bao gồm VAT
649 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-02520HFCF

91,667,400₫   107,844,000₫
Đã bao gồm VAT
419 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-03160HFCF

91,667,400₫   107,844,000₫
Đã bao gồm VAT
436 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-004SFC

3,880,250₫   4,565,000₫
Đã bao gồm VAT
417 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-007SFC

4,235,550₫   4,983,000₫
Đã bao gồm VAT
394 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-015SFC

4,740,450₫   5,577,000₫
Đã bao gồm VAT
448 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-022SFC

5,497,800₫   6,468,000₫
Đã bao gồm VAT
405 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310H037N4E

3,699,200₫   4,352,000₫
Đã bao gồm VAT
650 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310H075N4E

3,717,600₫   4,647,000₫
Đã bao gồm VAT
1434 | 1
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HD11N4E

10,600,800₫   13,251,000₫
Đã bao gồm VAT
785 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU15N4E

3,868,000₫   4,835,000₫
Đã bao gồm VAT
1125 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU22N4E

4,713,250₫   5,545,000₫
Đã bao gồm VAT
948 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU30N4E

5,124,000₫   6,405,000₫
Đã bao gồm VAT
1013 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU40N4E

5,508,000₫   6,885,000₫
Đã bao gồm VAT
895 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU55N4E

6,988,800₫   8,736,000₫
Đã bao gồm VAT
1049 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU75N4E

8,405,600₫   10,507,000₫
Đã bao gồm VAT
981 | 0