Biến tần dùng cho băng tải vừa và nhỏ

Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-022SFC

6,468,000₫
Đã bao gồm VAT
610 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-015SFC

5,577,000₫
Đã bao gồm VAT
667 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-007SFC

4,983,000₫
Đã bao gồm VAT
685 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-004SFC

4,565,000₫
Đã bao gồm VAT
698 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-03160HFCF

107,844,000₫
Đã bao gồm VAT
608 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-02520HFCF

107,844,000₫
Đã bao gồm VAT
586 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-02130HFCF

107,844,000₫
Đã bao gồm VAT
991 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-01760HFCF

97,119,000₫
Đã bao gồm VAT
569 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-01470-HFCF

57,024,000₫
Đã bao gồm VAT
618 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-01160HFCF

50,611,000₫
Đã bao gồm VAT
594 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00930-HFCF

42,196,000₫
Đã bao gồm VAT
701 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00770-HFCF

34,848,000₫
Đã bao gồm VAT
1048 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00620-HFCF

30,206,000₫
Đã bao gồm VAT
1046 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00470-HFCF

24,838,000₫
Đã bao gồm VAT
877 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00400HFCF

21,967,000₫
Đã bao gồm VAT
792 | 0