S100-inverter-control-techniques-3

Biến tần dùng cho băng tải vừa và nhỏ

Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-022SFC

6,468,000₫
Đã bao gồm VAT
607 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-015SFC

5,577,000₫
Đã bao gồm VAT
652 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-007SFC

4,983,000₫
Đã bao gồm VAT
636 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-004SFC

4,565,000₫
Đã bao gồm VAT
684 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-03160HFCF

107,844,000₫
Đã bao gồm VAT
600 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-02520HFCF

107,844,000₫
Đã bao gồm VAT
584 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-02130HFCF

107,844,000₫
Đã bao gồm VAT
917 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-01760HFCF

97,119,000₫
Đã bao gồm VAT
563 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-01470-HFCF

57,024,000₫
Đã bao gồm VAT
600 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-01160HFCF

50,611,000₫
Đã bao gồm VAT
588 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00930-HFCF

42,196,000₫
Đã bao gồm VAT
672 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00770-HFCF

34,848,000₫
Đã bao gồm VAT
956 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00620-HFCF

30,206,000₫
Đã bao gồm VAT
950 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00470-HFCF

24,838,000₫
Đã bao gồm VAT
854 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00400HFCF

21,967,000₫
Đã bao gồm VAT
780 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00310-HFCF

18,161,000₫
Đã bao gồm VAT
581 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00250HFCF

14,366,000₫
Đã bao gồm VAT
509 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00175HFCF

14,366,000₫
Đã bao gồm VAT
611 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00126HFCF

14,102,000₫
Đã bao gồm VAT
538 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00083HFCF

13,057,000₫
Đã bao gồm VAT
582 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00054HFCF

12,892,000₫
Đã bao gồm VAT
605 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00041HFCF

12,529,000₫
Đã bao gồm VAT
616 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HD11N4E công suất 11kW

22,876,700₫
Đã bao gồm VAT
1192 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU75N4E công suất 7.5kW

18,463,500₫
Đã bao gồm VAT
1446 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU55N4E công suất 5.5kW

15,556,200₫
Đã bao gồm VAT
1504 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU40N4E công suất 4kW

12,564,200₫
Đã bao gồm VAT
1238 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU30N4E công suất 3kW

12,261,700₫
Đã bao gồm VAT
1430 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU22N4E công suất 2.2kW

10,435,700₫
Đã bao gồm VAT
3605 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU15N4E công suất 1.5kW

9,048,600₫
Đã bao gồm VAT
1603 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310H075N4E công suất 0.75kW

8,439,200₫
Đã bao gồm VAT
1900 | 1
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310H037N4E công suất 0.37kW

8,365,500₫
Đã bao gồm VAT
977 | 0