Biến tần

Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00041HFCF

Liên hệ
 
163 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00054HFCF

Liên hệ
 
153 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00083HFCF

Liên hệ
 
140 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00126HFCF

Liên hệ
 
137 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00175HFCF

11,883,850₫   13,981,000₫
Đã bao gồm VAT
161 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00250HFCF

Liên hệ
 
136 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00310HFCF

15,165,700₫   17,842,000₫
Đã bao gồm VAT
145 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00400HFCF

18,335,350₫   21,571,000₫
Đã bao gồm VAT
167 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00470HFCF

21,243,200₫   24,992,000₫
Đã bao gồm VAT
182 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00620HFCF

25,216,950₫   29,667,000₫
Đã bao gồm VAT
233 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00770HFCF

30,602,550₫   36,003,000₫
Đã bao gồm VAT
263 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00930HFCF

36,306,050₫   42,713,000₫
Đã bao gồm VAT
190 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-01160HFCF

Liên hệ
 
155 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-01470HFCF

Liên hệ
 
167 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-01760HFCF

Liên hệ
 
158 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-02130HFCF

88,394,900₫   103,994,000₫
Đã bao gồm VAT
235 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-02520HFCF

Liên hệ
 
150 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-03160HFCF

Liên hệ
 
163 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-004SFC

3,908,300₫   4,598,000₫
Đã bao gồm VAT
175 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-007SFC

4,329,050₫   5,093,000₫
Đã bao gồm VAT
161 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-015SFC

5,086,400₫   5,984,000₫
Đã bao gồm VAT
171 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-022SFC

5,955,950₫   7,007,000₫
Đã bao gồm VAT
154 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310H037N4E

2,872,320₫   4,352,000₫
Đã bao gồm VAT
282 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310H075N4E

3,067,020₫   4,647,000₫
Đã bao gồm VAT
820 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HD11N4E

8,745,660₫   13,251,000₫
Đã bao gồm VAT
413 | 0
-34%
Xem nhanh

BIẾN TẦN ATV310HU15N4E SCHNEIDER

3,191,100₫   4,835,000₫
Đã bao gồm VAT
513 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN ATV310HU22N4E SCHNEIDER

4,713,250₫   5,545,000₫
Đã bao gồm VAT
459 | 0
-34%
Xem nhanh

BIẾN TẦN ATV310HU30N4E SCHNEIDER

4,227,300₫   6,405,000₫
Đã bao gồm VAT
470 | 0
-34%
Xem nhanh

BIẾN TẦN ATV310HU40N4E SCHNEIDER

4,544,100₫   6,885,000₫
Đã bao gồm VAT
531 | 0
-34%
Xem nhanh

BIẾN TẦN ATV310HU55N4E SCHNEIDER

5,765,760₫   8,736,000₫
Đã bao gồm VAT
479 | 0
-34%
Xem nhanh

BIẾN TẦN ATV310HU75N4E SCHNEIDER

6,934,620₫   10,507,000₫
Đã bao gồm VAT
449 | 0