Biến tần

Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00041HFCF

Liên hệ
 
241 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00054HFCF

Liên hệ
 
236 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00083HFCF

Liên hệ
 
212 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00126HFCF

Liên hệ
 
211 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00175HFCF

11,883,850₫   13,981,000₫
Đã bao gồm VAT
240 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00250HFCF

Liên hệ
 
204 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00310HFCF

15,165,700₫   17,842,000₫
Đã bao gồm VAT
239 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00400HFCF

18,335,350₫   21,571,000₫
Đã bao gồm VAT
278 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00470HFCF

21,243,200₫   24,992,000₫
Đã bao gồm VAT
340 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00620HFCF

25,216,950₫   29,667,000₫
Đã bao gồm VAT
356 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00770HFCF

30,602,550₫   36,003,000₫
Đã bao gồm VAT
390 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-00930HFCF

36,306,050₫   42,713,000₫
Đã bao gồm VAT
305 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-01160HFCF

Liên hệ
 
233 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-01470HFCF

Liên hệ
 
286 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-01760HFCF

Liên hệ
 
269 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-02130HFCF

88,394,900₫   103,994,000₫
Đã bao gồm VAT
379 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-02520HFCF

Liên hệ
 
226 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi SH1-03160HFCF

Liên hệ
 
249 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-004SFC

3,908,300₫   4,598,000₫
Đã bao gồm VAT
245 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-007SFC

4,329,050₫   5,093,000₫
Đã bao gồm VAT
236 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-015SFC

5,086,400₫   5,984,000₫
Đã bao gồm VAT
254 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-022SFC

5,955,950₫   7,007,000₫
Đã bao gồm VAT
223 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310H037N4E

2,872,320₫   4,352,000₫
Đã bao gồm VAT
405 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310H075N4E

3,067,020₫   4,647,000₫
Đã bao gồm VAT
1107 | 1
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HD11N4E

8,745,660₫   13,251,000₫
Đã bao gồm VAT
521 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU15N4E SCHNEIDER

3,191,100₫   4,835,000₫
Đã bao gồm VAT
780 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU22N4E SCHNEIDER

4,713,250₫   5,545,000₫
Đã bao gồm VAT
692 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU30N4E SCHNEIDER

4,227,300₫   6,405,000₫
Đã bao gồm VAT
735 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU40N4E SCHNEIDER

4,544,100₫   6,885,000₫
Đã bao gồm VAT
642 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU55N4E SCHNEIDER

5,765,760₫   8,736,000₫
Đã bao gồm VAT
745 | 0
-34%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV310HU75N4E SCHNEIDER

6,934,620₫   10,507,000₫
Đã bao gồm VAT
693 | 0