Biến tần Máy vận chuyển vật liệu, đóng gói, dệt, cẩu trục nhỏ, xử lý vật liệu

-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320D11N4C

14,577,500₫   17,150,000₫
Đã bao gồm VAT
421 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320D15M3C

14,577,500₫   17,150,000₫
Đã bao gồm VAT
414 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320D15N4B

17,392,700₫   20,462,000₫
Đã bao gồm VAT
413 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320D15N4C

17,392,700₫   20,462,000₫
Đã bao gồm VAT
348 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U02M2B

17,392,700₫   20,462,000₫
Đã bao gồm VAT
466 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U02M2C

17,392,700₫   20,462,000₫
Đã bao gồm VAT
362 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U02M2W

17,392,700₫   20,462,000₫
Đã bao gồm VAT
377 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U02M2WS

17,392,700₫   20,462,000₫
Đã bao gồm VAT
348 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U02M3C

17,392,700₫   20,462,000₫
Đã bao gồm VAT
307 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U04M2B

17,392,700₫   20,462,000₫
Đã bao gồm VAT
342 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U04M2C

3,521,550₫   4,143,000₫
Đã bao gồm VAT
330 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U04M2W

3,521,550₫   4,143,000₫
Đã bao gồm VAT
354 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U04M2WS

3,521,550₫   4,143,000₫
Đã bao gồm VAT
313 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN SCHNEIDER ATV320U04M3C

3,521,550₫   4,143,000₫
Đã bao gồm VAT
289 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U04N4B

5,331,200₫   6,272,000₫
Đã bao gồm VAT
307 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U04N4C

3,918,500₫   4,610,000₫
Đã bao gồm VAT
282 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U04N4W

3,918,500₫   4,610,000₫
Đã bao gồm VAT
308 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U04N4WS

3,918,500₫   4,610,000₫
Đã bao gồm VAT
291 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U06M2B

3,918,500₫   4,610,000₫
Đã bao gồm VAT
358 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U06M2C

3,918,500₫   4,610,000₫
Đã bao gồm VAT
359 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U06M2W

3,918,500₫   4,610,000₫
Đã bao gồm VAT
334 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U06M2WS

3,918,500₫   4,610,000₫
Đã bao gồm VAT
357 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U06M3C

3,918,500₫   4,610,000₫
Đã bao gồm VAT
330 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U06N4B

5,557,300₫   6,538,000₫
Đã bao gồm VAT
344 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U06N4C

3,939,750₫   4,635,000₫
Đã bao gồm VAT
298 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U06N4W

3,939,750₫   4,635,000₫
Đã bao gồm VAT
344 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U06N4WS

3,939,750₫   4,635,000₫
Đã bao gồm VAT
324 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U07M2B

3,939,750₫   4,635,000₫
Đã bao gồm VAT
388 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U07M2C

4,373,250₫   5,145,000₫
Đã bao gồm VAT
349 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U07M2W

4,373,250₫   5,145,000₫
Đã bao gồm VAT
333 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U07M2WS

4,373,250₫   5,145,000₫
Đã bao gồm VAT
279 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U07M3C

4,373,250₫   5,145,000₫
Đã bao gồm VAT
297 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U07N4B

5,715,400₫   6,724,000₫
Đã bao gồm VAT
287 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U07N4C

4,077,450₫   4,797,000₫
Đã bao gồm VAT
408 | 1
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U07N4W

4,077,450₫   4,797,000₫
Đã bao gồm VAT
356 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U07N4WS

4,077,450₫   4,797,000₫
Đã bao gồm VAT
336 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U11M2B

4,077,450₫   4,797,000₫
Đã bao gồm VAT
358 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U11M2C

4,989,500₫   5,870,000₫
Đã bao gồm VAT
300 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U11M2W

4,989,500₫   5,870,000₫
Đã bao gồm VAT
292 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320U11M2WS

4,989,500₫   5,870,000₫
Đã bao gồm VAT
317 | 0