Motor Toshiba

-10%
Xem nhanh

Motor điện Toshiba hiệu suất cao IE2 4 pha 380V Y754ODMY6FS

10,557,000₫   11,730,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-10%
Xem nhanh

Motor điện Toshiba hiệu suất cao IE2 2 pha 380V Y752ODMY6FS

9,720,000₫   10,800,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-10%
Xem nhanh

Motor điện Toshiba hiệu suất cao IE2 4 pha 380V Y554ODMY6FS

9,477,000₫   10,530,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-10%
Xem nhanh

Motor điện Toshiba hiệu suất cao IE2 2 pha 380V Y552ODMY6FS

8,973,000₫   9,970,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-10%
Xem nhanh

Motor điện Toshiba hiệu suất cao IE2 4 pha 380V Y374ODMY6FS

6,777,000₫   7,530,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-10%
Xem nhanh

Motor điện Toshiba hiệu suất cao IE2 2 pha 380V Y372ODMY6FS

6,408,000₫   7,120,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-10%
Xem nhanh

Motor điện Toshiba hiệu suất cao IE2 4 pha 380V Y224ODMY6FS

5,364,000₫   5,960,000₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-10%
Xem nhanh

Motor điện Toshiba hiệu suất cao IE2 2 pha 380V Y222ODMY6FS

4,662,000₫   5,180,000₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-10%
Xem nhanh

Motor điện Toshiba hiệu suất cao IE2 4 pha 380V Y154ODMY6FS

4,473,000₫   4,970,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-10%
Xem nhanh

Motor điện Toshiba hiệu suất cao IE2 2 pha 380V Y152ODMY6FS

4,383,000₫   4,870,000₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-10%
Xem nhanh

Motor điện Toshiba hiệu suất cao IE2 4 pha 380V X754ODMY6FS

3,915,000₫   4,350,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-10%
Xem nhanh

Motor điện Toshiba hiệu suất cao IE2 2 pha 380V X752ODMY6FS

3,483,000₫   3,870,000₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
-10%
Xem nhanh

Motor điện Toshiba hiệu suất cao IE2 4 pha 380V 0154ODMY6FS

17,244,000₫   19,160,000₫
Đã bao gồm VAT
8 | 0
-10%
Xem nhanh

Motor điện Toshiba hiệu suất cao IE2 4 pha 380V 0114FCMY6FS

15,903,000₫   17,670,000₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
-10%
Xem nhanh

Motor điện Toshiba 3 pha 380VAC 6D3150L2ZVA1

209,282,400₫   232,536,000₫
Đã bao gồm VAT
16 | 0
Miền bắc